Wskaźniki w sprzedaży cc HILLWAY Training & Consulting – Kongres CC PB 26.11.2013

Wskaźniki w sprzedaży cc HILLWAY Training & Consulting – Kongres CC PB 26.11.2013

Wskaźniki w sprzedaży call center HILLWAY Training & Consulting – Kongres CC PB 26.11.2013