Assessment/ Development Center jako metody diagnozy kompetencji – szkolenie dla HR

Assessment-Center-szkolenie-dla-HR-HILLWAYMetoda Assessment/Development Center jest uważana za jedną z najbardziej obiektywnych i skutecznych metod oceny kompetencji i potencjału kandydatów i pracowników. Jej przewaga nad tradycyjnym wywiadem, prowadzonym pomiędzy konsultantem a uczestnikiem lub nad testami wypełnianymi samodzielnie przez uczestnika polega na tym, że uczestnik obserwowany jest w działaniu przez więcej niż jedną osobę. I to w takim działaniu, na jakim zależy pracodawcy. Każda pożądana kompetencja jest obserwowana w kilku sytuacjach przez kilku obserwatorów, co wpływa na trafność i rzetelność diagnozy.

  • Czy jesteś HR-owcem i biznes wymaga od Ciebie rekomendacji co do mocnych stron i obszarów do rozwoju w swoim zespole?
  • Czy prowadzisz projekty rekrutacyjne i potrzebujesz pewnego narzędzia oceny kompetencji?
  • Czy chcesz wyłonić w swojej organizacji osoby z wysokim potencjałem?
  • Czy przygotowujesz się do programu dla talentów?
  • Czy potrzebujesz zrobić dokładną analizę potrzeb do programu szkoleniowego, który przygotowujesz?

Jeżeli choć raz powiedziałeś TAK, to jest to szkolenie dla Ciebie!

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie Assessment / Development Center jako metoda diagnozy kompetencji – to warsztat przygotowany specjalnie dla osób, które chcą poszerzyć swój wachlarz metod diagnozy kompetencji w organizacji lub w podległym zespole. Odbiorcami szkolenia mogą być specjaliści i menedżerowie HR, HR Biznes Partnerzy oraz menedżerowie pragnący aktywnie uczestniczyć w rozwoju swoich zespołów.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Na tym szkoleniu uczestnicy zapoznają się z założeniami metodologicznymi AC/DC, poznają proces tworzenia sesji oraz najważniejsze narzędzia, a przede wszystkim przećwiczą niezbędne umiejętności.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

• Jakie są założenia metodologiczne narzędzia, jakim jest AC/DC (Assessment / Development Center)?
• Jak budować proces oceny kompetencji z wykorzystaniem metody AC/DC – czyli co po kolei należy zrobić i na co uważać?
• Jak przygotować narzędzia pomiaru?
• Jak opracować zadania? Ile ma ich być i jakie?
• Jak zorganizować sesję, współpracę asesorów i jak zorganizować swoją pracę podczas sesji?
• Co powinien zawierać raport?
• Jak przygotować się do informacji zwrotnej dla uczestnika?
• Jak udzielać rekomendacji rozwojowych Sponsorowi projektu?

PROGRAM SZKOLENIA
Podstawowe informacje na temat metody Assessment/Development Center

• różnica pomiędzy AC a DC
• ACDC jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi
• trafność metody i korzyści

Narzędzia stosowane w metodzie Assessment/Development Center
• grupy dyskusyjne i zadania rozwiązywane grupowo
• gry symulacyjne
• wywiady
• ćwiczenia symulujące konkretne zadania zawodowe
• metoda in basket (poczta przychodząca)
• narzędzia psychometryczne
• testy wiedzy i analizy
• samoocena

Zarządzanie projektem AC/DC (assessment center / development center)

• co i po co badamy ?
• kogo badamy ?
• utworzenie zespołu asesorskiego

Wybór kompetencji do sesji assessment i development center
• wybór kompetencji do badania
• definicje kompetencji
• wskaźniki (zachowania w ramach kompetencji), skale do oceny

Przygotowanie sesji assessment i development center
• zaprojektowanie ćwiczeń, dobór innych narzędzi
• określenie potrzebnych materiałów, wzoru raportu, harmonogram
• przygotowanie asesorów – jak obserwować, rejestrować i oceniać zachowania uczestników

Informacje zwrotne dla uczestników w oparciu o wyniki oceny
• rekomendacje rozwojowe

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Malgorzata Łozińska szkolenia doradztwo hr HILLWAY

Małgorzata Łozińska – praktyk biznesu w obszarze HR, doświadczony HR konsultant i trener
Małgorzata posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej.

W tym czasie wdrożyła do organizacji model kompetencji i sukcesywnie wdrażała narzędzia zbudowane w oparciu o ten model do takich procesów jak rekrutacja i selekcja, wdrożenie pracownika, rozwój, diagnoza potrzeb szkoleniowych, ocena pracownika. Wśród opracowanych i wdrożonych narzędzi znalazły się wywiad behawioralny, używany zarówno w procesach selekcyjnych jak i rozwojowych, testy kompetencyjne oraz narzędzia assessment i development center, także wykorzystywane do oceny, jak i stanowiące punkt wyjścia do działań rozwojowych. Opracowywane narzędzia (wywiady behawioralne, zadania, ćwiczenia, testy) wdrażała w organizacji i poprzez szkolenia i warsztaty przygotowywała managerów do posługiwania się nimi w codziennej pracy z ludźmi. Szczególnie badania ac/dc, wsparte wywiadem behawioralnym stały się podstawą do selekcji kandydatów do pracy w organizacji o najwyższych standardach obsługi klienta, promocji wewnętrznych na stanowiska koordynujące i menedżerskie, typowania uczestników do programów talentowych oraz pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych.

Od 4 lat pracuje jako konsultant HR. Specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie: budowania modeli kompetencyjnych oraz tworzenia narzędzi HR na bazie kompetencji (wywiad behawioralny, zadania do assessmnet i development center), rekrutacji w oparciu o powyższe narzędzia, rozwoju pracowników – diagnozie kompetencji i potencjału kadry managerskiej, projektowaniu działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, wdrażania systemów ocen okresowych, budowania ścieżek kariery, wdrażaniu programów dla talentów i następców. W bieżącym roku przeszkoliła przeszło 30 pracowników działu HR Klienta w zakresie wywiadu behawioralnego. Realizuje szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz szkolenia dla managerów w zakresie zarządzania ludźmi.

Z wykształcenia psycholog i HR-owiec. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.