Efektywne działania promocyjne = kampania 360⁰

Efektywne działania promocyjne = kampania 360⁰

Specjaliści od marketingu muszą przekazać potencjalnym konsumentom informacje o produkcie, muszą więc komunikować się z obecnymi i potencjalnymi klientami, a także opinią publiczną. Dylematem jest jakie kanały komunikacji wybrać, aby działania promocyjne były efektywne. Jak więc profesjonalnie przygotować kampanię marketingową aby osiągnąć cel? Jakich unikać błędów? Na te i inne […]

Nowoczesny marketing bez tabu

Nowoczesny marketing bez tabu

Podczas szkolenia Nowoczesny marketing bez tabu uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem kampanii marketingowej od zbadania rynku, poprzez wyznaczenie grupy docelowej, wybranie najskuteczniejszych form reklamy, do złożenia raportu przed zarządem firmy z podjętych działań i ich efektów końcowych. Uczestnicy przejdą trening kreatywności co rozwinie ich umiejętności twórczej […]

Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek

Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek

„Większość innowacji kończy się fiaskiem. Firmy, które nie są innowacyjne – giną”.                                                                                               Henry Chasbrough Wprowadzanie nowego produktu na rynek to nieodzowna forma rozwoju firmy. Jednak nie jest to łatwe zadanie. Zgodnie z wynikami badań rynkowych większość nowych produktów nie odnosi sukcesu. Jak więc profesjonalnie przygotować się do wprowadzenia nowego […]

Budowanie wizerunku firmy

Budowanie wizerunku firmy

Obecny, rozwinięty rynek mediów, w tym Internet stawia przed menedżerami, duże wyzwania związane z kształtowaniem wizerunku marki. Każda firma chce i powinna znaleźć swoje miejsce w świadomości klientów i zdobyć ich zaufanie oraz sprawić, aby pracownicy identyfikowali się z firmą, z tym co robi i dokąd zmierza. Można to osiągnąć […]