Dorota Łojewska – konsultant i trener biznesu – zarządzanie, sprzedaż i marketing

Dorota_Łojewska_HILLWAY_szkolenia_biznesowe_i_doradztwo_dla_firmAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Kwalifikacje teoretyczne w zakresie zarządzania, komunikacji i marketingu zdobywała we Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG) w Warszawie oraz podczas Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła kursy w zakresie Train the trainer. Ma dyplom z The George Washington University, gdzie szkoliła się zarządzania projektami. Obecnie jest na studiach magisterskich na wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Od ponad 20 lat związana z branżą medialną i wydawniczą. Ostatnie dziewięć lat pracowała w spółce Media Regionalne będącej częścią międzynarodowej korporacji  Polskapresse na stanowisku krajowego dyrektora marketingu, jednocześnie pełniąc funkcję członka zarządu regionalnego wydawnictwa prasowego Pro Media Sp. z o.o. Dorota  Łojewska odpowiadała za zarządzanie funkcją marketingową w spółce, opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej firmy, kierowanie projektami interdyscyplinarnymi, kształtowanie wizerunku firmy, politykę PR oraz wprowadzenie z sukcesem marki Media Regionalne na rynek.

Wcześniej kierowała działami dystrybucji i marketingu, gdzie m.in. budowała i rozwijała własną sieć sprzedaży. W latach 2005-2007 jako Dyrektor ds. Projektów Specjalnych odpowiadała za wprowadzenie, rozwój i zarządzanie  nowymi źródłami pozyskiwania przychodów, tzw. Enterprise Sales w spółce Media Regionalne (projekty co-brandingowe, brand extension).

Swoje doświadczenie zdobywała również na stanowisku dziennikarza. Przeprowadziła wiele szkoleń w ramach wewnętrznej organizacji pn. Akademia Trenerów.

Praktyk biznesu:

•    w zakresie wdrażania zmian i zarządzania projektami,
•    w budowaniu strategii biznesowych,
•    w rozwijaniu nowych kanałów przychodowych,
•    w zarządzaniu procesami marketingowymi,
•    w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
•    we wprowadzaniu produktów na rynek,
•    w budowaniu relacji z mediami,
•    w realizacji programów społecznych.

Doświadczenie w realizacji programów społecznych

Współtworzyła ogólnopolski program społeczny „Szkoła bez przemocy”, nagrodzony w 2007 roku: Certificate of Excellence” przez International Public Relation Association, „Bronze Award” w programie 2007 Magellan Awards przez League of American Communications Professionals jak również wyróżniony w programie Złote Spinki w 2007 i 2008 roku przez Związek Firm Public Relation.

W ramach działalności społecznej pełniła funkcję członka zarządu w Stowarzyszeniu Edukacji Kulturalnej Widok, realizującego m.in. program stypendialny skierowany do utalentowanej młodzieży z ubogich rodzin  oraz członka rady programowej w Stowarzyszeniu na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE, organizacji skupiającej ludzi wokół idei promocji twórczości osób niepełnosprawnych.

Jej pasją jest psychologia. Interesuje ją również literatura, komunikacja masowa i zarządzanie.