Katarzyna Ujek Trener Biznesu – socjolog, konsultant, sprzedaż bezpośrednia i telefoniczna.

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach ACC ICF, Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48). Socjolog z uprawnieniami mediatora zawodowego. Praktyk sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej.

WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48)- naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowań.

Wieloletni praktyk, specjalizujący się w zakresach sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej. Posiada 10-letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych, wiedzę i doświadczenie w obszarze sprzedaży i zarządzania. W trakcie warsztatów wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki sprzedażowe, oparte o własne, praktyczne doświadczenia. Zrealizowała ponad 1800 godzin szkoleniowych, ponad 800 godzin coachingu handlowego i menadżerskiego. Jako coach i trener specjalizuje się głównie w podnoszeniu efektywności handlowców i menadżerów. Buduje autorskie programy szkoleniowe, a fundamentem jej pracy są treningi mentalne z odporności psychicznej oraz skutecznych nawyków i zachowań biznesowych. Pomaga menadżerom oraz zespołom z lepszymi rezultatami osiągać zamierzone cele, nie odkładać ważnych rzeczy na jutro, łatwiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, przeszkodami i niepowodzeniami, być efektywniejszym, lepiej budować relacje z pracownikami i klientami.

JEST EKSPERTEM W DZIEDZINACH:

  • budowanie relacji z klientem,
  • psychologia kontaktu z klientem,
  • asertywna obsługa trudnego klienta,
  • techniki sprzedaży,
  • coaching sprzedażowy,
  • odporność i efektywność w sprzedaży,
  • motywowanie sprzedawców,
  • telemarketing,
  • inteligencja emocjonalna w sprzedaży,
  • treningi mentalne w sprzedaży.