Małgorzata Łozińska – trener biznesu, konsultant HR

Malgorzata Łozińska szkolenia doradztwo hr HILLWAYMałgorzata posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach.  Przez blisko 10 lat pracowała jako manager ds. rozwoju i rekrutacji w Medicover, gdzie była odpowiedzialna za budowanie polityki rekrutacyjnej, rozwojowej i szkoleniowej. W tym czasie wdrożyła do organizacji model kompetencji i sukcesywnie wdrażała narzędzia zbudowane w oparciu o ten model do takich procesów jak rekrutacja i selekcja, wdrożenie pracownika, rozwój, diagnoza potrzeb szkoleniowych, ocena pracownika.

Wśród opracowanych i wdrożonych narzędzi znalazły się wywiad behawioralny, używany zarówno w procesach selekcyjnych jak i rozwojowych, testy kompetencyjne oraz narzędzia assessment i development center, także wykorzystywane  do oceny, jak i stanowiące punkt wyjścia do działań rozwojowych. Opracowywane narzędzia (wywiady behawioralne, zadania, ćwiczenia, testy) wdrażała w organizacji i poprzez szkolenia i warsztaty przygotowywała managerów do posługiwania się nimi w codziennej pracy z ludźmi. Szczególnie badania ac/dc, wsparte wywiadem behawioralnym stały się podstawą do selekcji kandydatów do pracy w organizacji o najwyższych standardach obsługi klienta, promocji wewnętrznych na stanowiska koordynujące i menedżerskie, typowania uczestników do programów talentowych oraz pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych. Od 4 lat pracuje jako konsultant HR.

Specjalizuje się w realizacji projektów w zakresie: budowania modeli  kompetencyjnych oraz tworzenia narzędzi HR na bazie kompetencji (wywiad behawioralny, zadania do assessment i development center), rekrutacji w oparciu o powyższe narzędzia, rozwoju pracowników – diagnozie kompetencji i potencjału kadry managerskiej, projektowaniu działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, wdrażania systemów ocen okresowych, budowania ścieżek kariery, wdrażaniu programów dla talentów i następców. W bieżącym roku przeszkoliła przeszło 30 pracowników działu HR Klienta w zakresie wywiadu behawioralnego. Realizuje szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz szkolenia dla managerów w zakresie zarządzania ludźmi.

Z wykształcenia psycholog i HR-owiec. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu.

Poniżej przedstawiamy wybrane tematy szkoleń prowadzonych przez Małgorzatę Łozińską: