Piotr Wiśniewski Trener/ Konsultant zarządanie i negocjacje

Piotr Wiśniewski Trener Konsultant Hillway Szkolenia biznesowe i doradztwo dla firmPIOTR WIŚNIEWSKI Trener/ Konsultant, Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji,  współzałożyciel Mazowieckiego Polsko -Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości.

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, procesów  informacyjno – decyzyjnych, negocjacji, funkcjonowania administracji publicznej oraz organizacji i metodyki  kształcenia kadr.

Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko – Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menadżerskich.

Prakseolog. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Institut International d’Administration  Public w Paryżu, School of Business Univercity of Wisconsin – Madison.

Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy, min in. były  pracownik  Instytutu  Administracji i  Zarządzania, oraz Instytutu Organizacji Zarządzania i Doskonalenia  Kadr. Potem na stanowiskach kierowniczych w kilku firmach handlowych. Obecnie łączy dorobek naukowy z doświadczeniem praktycznym, jako konsultant i trener.

Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych, oraz popularyzatorskich.

Posiada duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych i doradztwa  organizacyjnego – w tym również metodami uczestniczącymi, jak również w projektowaniu, przygotowaniu i organizowaniu takich typów działalności.