Profesjonalna Obsługa Klienta w kontakcie telefonicznym

Profesjonalna Obsługa Klienta w kontakcie telefonicznymNiski poziom obsługi klienta ma negatywne konsekwencje bezpośrednio przyczyniając siędo utraty przychodów firm, straty te w Polsce w zeszłym roku osiągnęły 8,8 mld euro.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Genesys Telecommunications Laboratories Inc. należącej do grupy Alcatel-Lucent wynika, że ponad 73 % konsumentów w Polsce zrezygnowało z usług firmy ze względu na niską jakość obsługi (Warszawa, 04.03.2010).

Szacuje się, że średnia wartość każdego straconego klienta wynosi 145 € rocznie. Straty te związane są z całkowitą rezygnacją z usług firmy bądź z przechodzeniem klientów do konkurencji.

Szkolenie z zakresu Profesjonalna Obsługa Klienta w kontakcie telefonicznym kształtuje zasady oraz umiejętności z odpowiednimi zwrotami i słownictwem, ukierunkowane na typ poszczególnych Klientów niezbędne w telefonicznej obsłudze klienta. Zasadą tego szkolenia jest nauka poprzez nabywanie praktycznych umiejętności i doświadczeń, a wiedza uczestników jest budowana metodą interakcji i dyskusji trenera z uczestnikami szkolenia.

Ta metoda zapewnia utożsamianie się uczestników z przekazywanymi przez trenera informacjami. Tak zbudowana wiedza utrwalana jest w szeregu ćwiczeń, gier, przypadków obsługi i symulacji przeprowadzanych podczas sesji szkoleniowych.

Taki warsztat pozwala świetnie podsumować sesję szkoleniową oraz służy jako baza do stworzenia planu rozwoju dla każdego uczestnika.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznego posługiwania się telefonem jako głównym narzędziem pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają różnorodne typy osobowości oraz nabędą umiejętność doboru narzędzi wspierających komunikację z nimi. Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać oczekiwania Klientów oraz w jaki sposób właściwie prezentować firmę w relacji z Klientami. Nadrzędnym cele szkolenia jest budowanie u uczestników postawy pro – klienckiej, która zapewni odpowiedni poziom jakości obsługi Klienta.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak:

•    Prowadzić i kontrolować rozmowy z klientami

•    Świadomie kreować wizerunek firmy

•    Budować długotrwałe relacje z rozmówcą

•    Świadomie używać narzędzi komunikacyjnych wspierających budowanie relacji z Klientami

•    Efektywnie przekształcać cele strategiczne na konkretne cele do osiągnięcia

•    Umiejętnie zaprezentować firmę w relacjach z Klientem

PROGRAM SZKOLENIA
ROLA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA

 • Wizerunek obsługi Klienta
 • Pro-aktywna postawa w obsłudze Klienta
 • Złota i platynowa zasada obsługi Klienta
 • Obecne problemy wynikające z kontaktów z Klientem
 • Korzyści dla mnie i Firmy z efektywnej obsługi Klienta

POPRAWNOŚĆ JĘZYKA

 • Łatwość wypowiedzi
 • Elokwencja i bogactwo języka
 • Język korzyści – Użycie mocnych, pozytywnych zwrotów – język korzyści
 • Błędy językowe, Czarne „słowa”, Niezręczne wyrażenia, Zwroty potoczne
 • Wyrażenia specjalistyczne

PSYCHOLOGIA ROZMÓW Z TRUDNYMI KLIENTAMI

 • Skąd biorą się trudni rozmówcy – kim jest trudny Klient?
 • Ukryte cele Klienta
  – Poziom jawności
  – Poziom podprogowy
  – Oczekiwania
  – Poziom jakości oczekiwany przez Klienta

PROWADZENIE ROZMÓW W WARUNKACH NIETYPOWYCH

 • Praca z trudnym Klientem
 • Skąd się bierze agresywna postawa rozmówcy?
 • Rozpoznawanie zażaleń i ich pokonywanie
 • Radzenie sobie z atakami rozmówcy
 • Zdenerwowanie i emocje rozmówcy
 • Krytyka ze strony rozmówcy
 • Pokonywanie własnej rutyny i niechęci

STRUKTURA ROZMOWY Z TRUDNYM ROZMÓWCĄ

 • Powitanie – rola PPW
 • Zbadanie motywu telefonu
 • Określenie zastrzeżeń Klienta
 • Zebranie niezbędnych informacji
 • Zbadanie oczekiwań rozmówcy
 • Propozycja rozwiązania – Przekaz podprogowy
 • Zbadanie satysfakcji Klienta z uzyskanej pomocy
 • Podsumowanie ustaleń
 • Zamkniecie rozmowy – rola KPW

EMOCJE W CZASIE OBSŁUGI REKLAMACJI I TRUDNEGO KLIENTA

 • Kontrola negatywnych emocji
 • Wygaszanie emocji Klienta
 • Łagodzenie konfliktów poprzez dystans emocjonalny
 • Metody wpływania na samopoczucie rozmówcy

BADANIE OCZEKIWAŃ TRUDNEGO KLIENTA

 • Identyfikowanie konkretnych potrzeb rozmówcy
 • Umiejętność profesjonalnego zadawania pytań
 • Wykorzystanie otrzymanych informacji
 • Kontrola rozmowy z Klientem
 • Umiejętność słuchania i potwierdzanie słuchania
 • Ustalenie niezbędnych informacji
 • Precyzyjne formułowanie komunikatów
 • Pokonywanie oporu i niechęci rozmówcy

PRZEKONYWANIE I INFORMOWANIE KLIENTA

 • Podsumowanie i przekazanie rozwiązań
 • Wspólne ustalenia z rozmówcą, akceptacja rozwiązań
 • Rozmowa w obszarze Klienta
 • Przedstawienie swojego rozwiązania

UMIEJĘTNOŚĆ ASERTYWNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ

 • Rodzaje postaw emocjonalnych
  – Postawa uległa
  – Postawa agresywna
  – Postawa ASERTYWNA
 • Asertywność, – czym różni się od agresji i uległości
 • Zachowanie asertywne
 • Asertywność – jak to robić w praktyce
 • Zalety zachowań asertywnych w kontaktach z Klientem

REPREZENTOWANIE FIRMY W KONTAKCIE Z KLIENTEM

 • Umiejętność właściwego zaprezentowania firmy w relacji z Klientami
 • Podstawowe umiejętności niewerbalne i werbalne
 • W jaki sposób odnaleźć równowagę między ”byciem sobą” a reprezentowaniem firmy
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
JOANNA ZIĘTARA – TRENER  OBSŁUGA  KLIENTA, OBSŁUGA REKLAMACJI, WINDYKACJA

Od 2009 roku wspiera rozwój pracowników w zakresie kompetencji miękkich. Jest certyfikowanym trenerem biznesu i dyplomowanym coachem, specjalizuje się w  przyjmowaniu i profesjonalnej obsłudze reklamacji, obsłudze klienta oraz windykacji miękkiej. Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie ukończyła m.in. studia podyplomowe z Coachingu.

Od 2014 roku współpracuje z placówkami Wyższej Szkoły Bankowej prowadząc zajęcia z psychologicznych aspektów windykacji.

W latach 2012-2016 współpracowała z windykacyjną spółką giełdową, gdzie odpowiadała za całokształt procesów szkoleniowo-coachingowych kilkudziesięcioosobowego zespołu pracowników call center w zakresie obsługi klienta, komunikacji i windykacji miękkiej: negocjacji windykacyjnych, psychologicznych aspektów windykacji, typologii dłużników oraz telewindykacji. Do jej zadań należało także przeprowadzanie szkoleń twardych (produktowych i proceduralnych).

Od 2016 roku jest związana ze spółką pożyczkowo-windykacyjną, gdzie zajmuje się całokształtem procesów szkoleniowo-coachingowych zespołu call center w zakresie telewindykacji negocjacji windykacyjnych.

Pełniła również obowiązki kierownika operacyjnego, projektując i wdrażając nową strategię reklamacji oraz tworząc i ustawiając na nowo procesy reklamacyjne w celu usprawnienia pracy i zwiększenia efektywności zespołu.

Przeprowadziła już ponad 1 500 godzin szkoleń grupowych oraz indywidualnych coachingów. Realizuje projekty szkoleniowe, coachingowe i doradcze dla firm z różnych branż, a jakość i efektywność prowadzonych przez nią szkoleń potwierdzają referencje od zadowolonych klientów. Swoją wiedzę łączy skutecznie z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. Praca trenera jest jej pasją, którą zaraża uczestników prowadzonych przez nią szkoleń.

Realizowane projekty:

Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., GP People, Perfekt Serwis Sp. z o.o., Medi.Spa&Wellness Hotel St. Bruno****, Spa&Wellness Hotel Krasicki****, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PKP S.A., Mc Donald’s – Polska Organizacja Franczyzodawców, EGB Investments S.A, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Hanplast sp. z o.o., Bydgoszcz

 

WYBRANE OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
 Czy wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do usprawnienia wykonywanej przez Ciebie pracy?

 • Tak, poznałam wiele cennych wskazówek, które postaram się wykorzystać i wdrożyć w swojej pracy
 • Oczywiście, zamiast przedstawiać klientowi suche fakty, zacznę szukać rozwiązań oraz postaram się mówić pewnym, zdecydowanym głosem
 • Wiedza zdobyta na szkoleniu bardzo się przyczyni do usprawnienia pracy. Poznałem dużo efektywnych zwrotów
 • Dziękuję za dobrze spędzony czas. Informacje konkretne i przydatne

 

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 200 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta czy sprzedaży?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.