Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Literatura - szkolenia HILLWAY szkolenia i doradztwo dla firmSprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej oraz skuteczność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania informacji i zastosowania właściwych metod badawczych.

W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel zwracamy szczególną uwagę na praktyczny aspekt oceny firmy na podstawie analizy sprawozdania finansowego wskazując m.in. takie elementy jak:

 

 • dlaczego warto porównać dynamikę przychodów z dynamiką kosztów i co z tego może wynikać?
 • dlaczego analiza rachunku zysków i strat wymaga dokładnej analizy poszczególnych kategorii wyniku finansowego ustalanych w rachunku zysków i strat?
 • dlaczego analizy rachunku przepływów pieniężnych czasami jest o wiele ważniejsza niż sama pozycja wynik finansowy?
 • dlaczego analizując strukturę bilansu należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze to rodzaj prowadzonej działalności, poziom wyposażenia technicznego, efektywność wykorzystania majątku, sposób wyceny składników  majątkowych itp.?
 • jak kształtuje się wynik finansowy w podmiotach nastawionych na długofalowy rozwój, a jak w firmach nastawionych na szybkie osiągnięcie zysku w krótkim okresie?
 • jak  poprzez memoriałowy charakter wielkości wpływających na wynik finansowy oraz możliwe alternatywne rozwiązania dotyczące amortyzacji, rozliczania nakładów w okresach przyszłych, rezerw na przyszłe wydatki można kształtować wynik finansowy?

I wiele innych rzeczy, które będą dla Was bardzo przydatne w codziennej pracy.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel przeznaczone jest dla wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy obcują ze sprawozdaniami finansowymi i celem ich pracy jest ocena kondycji firmy lub firm. Szkolenie szczególnie jest polecane:

 • osobom zainteresowanym analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy
 • osobom odpowiedzialnym za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach
 • pracownikom banków i firm wykorzystujących sprawozdania przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczki, kredytu bankowego czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności
 • managerom – wykorzystującym sprawozdania przy decyzjach związanych z zarządzaniem firmą
 • specjalistom finansowym oraz inwestycyjnym
 • wszystkim tym, którzy w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel jest zdobycie przez uczestników wiedzę i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej w oparciu o analizę sprawozdania finansowego.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel uczestnicy szkolenia będą wiedzieć jak:

 • szybko ocenić wynik podmiotów gospodarczych
 • prawidłowo ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
 • trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe
 • wykorzystywać metodę wskaźnikową do praktycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
PROGRAM SZKOLENIA
Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności

Analiza wstępna sprawozdań finansowych:

 • wstępna analiza bilansu
 • wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

Analiza wskaźnikowa:

 • wskaźniki płynności
 • wskaźniki rentowności
 • wskaźniki aktywności
 • wskaźniki zadłużenia
 • wskaźniki rynku kapitałowego

Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:

 • istota monitoringu finansowego
 • przykład działania Quick-testu
 • wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:

 • przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
 • źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
 • analiza SWOT
 • macierz Boston Consulting Group
 • model 5 sił Portera

W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel pracujemy na sprawozdaniach finansowych znanych firm w Polsce.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 400 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania call center, zarządzania jakością obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.