Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Literatura - szkolenia HILLWAY szkolenia i doradztwo dla firmSprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej oraz skuteczność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania informacji i zastosowania właściwych metod badawczych.

W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel zwracamy szczególną uwagę na praktyczny aspekt oceny firmy na podstawie analizy sprawozdania finansowego wskazując m.in. takie elementy jak:

 

 • dlaczego warto porównać dynamikę przychodów z dynamiką kosztów i co z tego może wynikać?
 • dlaczego analiza rachunku zysków i strat wymaga dokładnej analizy poszczególnych kategorii wyniku finansowego ustalanych w rachunku zysków i strat?
 • dlaczego analizy rachunku przepływów pieniężnych czasami jest o wiele ważniejsza niż sama pozycja wynik finansowy?
 • dlaczego analizując strukturę bilansu należy uwzględnić wiele czynników, z których najważniejsze to rodzaj prowadzonej działalności, poziom wyposażenia technicznego, efektywność wykorzystania majątku, sposób wyceny składników  majątkowych itp.?
 • jak kształtuje się wynik finansowy w podmiotach nastawionych na długofalowy rozwój, a jak w firmach nastawionych na szybkie osiągnięcie zysku w krótkim okresie?
 • jak  poprzez memoriałowy charakter wielkości wpływających na wynik finansowy oraz możliwe alternatywne rozwiązania dotyczące amortyzacji, rozliczania nakładów w okresach przyszłych, rezerw na przyszłe wydatki można kształtować wynik finansowy?

I wiele innych rzeczy, które będą dla Was bardzo przydatne w codziennej pracy.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel przeznaczone jest dla wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy obcują ze sprawozdaniami finansowymi i celem ich pracy jest ocena kondycji firmy lub firm. Szkolenie szczególnie jest polecane:

 • osobom zainteresowanym analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy
 • osobom odpowiedzialnym za przeprowadzanie analizy finansowej w firmach
 • pracownikom banków i firm wykorzystujących sprawozdania przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczki, kredytu bankowego czy sprzedaży z odroczonym terminem płatności
 • managerom – wykorzystującym sprawozdania przy decyzjach związanych z zarządzaniem firmą
 • specjalistom finansowym oraz inwestycyjnym
 • wszystkim tym, którzy w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel jest zdobycie przez uczestników wiedzę i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej w oparciu o analizę sprawozdania finansowego.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel uczestnicy szkolenia będą wiedzieć jak:

 • szybko ocenić wynik podmiotów gospodarczych
 • prawidłowo ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego
 • trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe
 • wykorzystywać metodę wskaźnikową do praktycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
PROGRAM SZKOLENIA
Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności

Analiza wstępna sprawozdań finansowych:

 • wstępna analiza bilansu
 • wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

Analiza wskaźnikowa:

 • wskaźniki płynności
 • wskaźniki rentowności
 • wskaźniki aktywności
 • wskaźniki zadłużenia
 • wskaźniki rynku kapitałowego

Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:

 • istota monitoringu finansowego
 • przykład działania Quick-testu
 • wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:

 • przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
 • źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
 • analiza SWOT
 • macierz Boston Consulting Group
 • model 5 sił Portera

W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel pracujemy na sprawozdaniach finansowych znanych firm w Polsce.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

TRENER PROWADZĄCY
KATARZYNA  FRĄCZKOWSKA – TRENER FINANSÓW, ZARZĄDZANIA, MANAGER

Katarzyna Frączkowska jest ekspertem w dziedzinie finansów, controllingu  i zarządzania nowoczesną organizacją.
Na co dzień pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie FIMA Polska, firmie ekspercko specjalizującej się w integracji nowoczesnej infrastruktury technicznej. W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Katarzyna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i rachunkowość menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), który należy do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym; jak również tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentką podyplomowych studiów z Prawa Podatkowego oraz Metod wycen spółek kapitałowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta.

Katarzyna posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu z doświadczeniem w branżach produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz telekomunikacji, z czego 10 lat na stanowisku osoby zarządzającej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą odbywając staże i pracując w takich firmach jak: Henkel KgaA, Dusseldorf, Niemcy,  KGD Consulting, PPL ,,Porty Lotnicze”, Agros Nowa, Makton, Netia (przed przejęciem Crowley Data Poland) i od 2013 roku w FIMA Polska.

Bardzo dobrze zna IFRS, biegle porusza się w systemach ERP: SAP, CDN XL, JD EDWARDS, EURECA, GP Enterprise.
Ma sukcesy w koordynowaniu procesów due dilligence, jak również integracji finansowych ze spółką matką.

Jej pasją jest sport (bieganie, wspinaczka Via Ferraty),  podróże i góry –zdobyła  m.in. szczyty Jabal Toubkal  w Maroku 4 167 m. n.p.m oraz Arrarat 5 165 m. n.p.m  w Turcji.

Katarzyna jest dziś na etapie, w którym chce dzielić się swoją wiedzą z innymi jako Trener i Konsultant, w ramach rozwoju kompetencji z zakresu przekazywania wiedzy i rozwoju innych uczestniczyła w programie „Lider na fali  czyli kurs na coaching” oraz ZEN Coaching, gdzie zdobyła dyplom ZEN Coacha.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania call center, zarządzania jakością obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.