Szkolenie Profesjonalna asystentka Prezesa Zarządu

Sztuka prezentacji w procesie zarządzania zmianą - szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych Asystentki Zarządu, pod względem oczekiwań osób zarządzających firmą. Asystentka Zarządu powinna być świetnym organizatorem, strategiem i doskonale radzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach. W większości firm Asystentka Zarządu jest pierwszą osobą, z którą styka się klient, więc od jej profesjonalizmu w znacznym stopniu, zależy wizerunek firmy. Praca na stanowisku asystentki wiąże się przede wszystkim ze wspieraniem pracy całego zespołu, bądź poszczególnych działów przedsiębiorstwa, dlatego też ważna jest umiejętność skutecznej komunikacji, co również jest przedmiotem szkolenia.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do asystentek i sekretarek zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej, które pragną rozszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Korzyścią z udziału w szkoleniu Profesjonalna asystentka Prezesa Zarządu jest rozwój u asystentek, sekretarek zarządu postawy biznesowej, wiedzy i umiejętności z zakresu budowania e-reputacji, rozwój umiejętności interpersonalnych – uniwersalnych i ważnych w biznesie kompetencji. Natomiast zaplanowane warsztaty i ćwiczenia przygotują praktycznie do pełnienia funkcji profesjonalnego wsparcia Prezesa Zarządu wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.
PROGRAM SZKOLENIA
Cechy Profesjonalnej Asystentki

 • Kwalifikacje zawodowe i osobiste
 • Reguły protokołu dyplomatycznego
 • Takt, uprzejmość, dyskrecja, lojalność, profesjonalizm
 • Strój służbowy – dobieranie stroju do sytuacji
 • Biżuteria i akcesoria biznesowe
 • Wygląd miejsca pracy

Dbałość o wizerunek firmy

 • System identyfikacji wizualnej
 • Logo. Strona internetowa
 • Nazwa, slogany, hasła
 • Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy
 • Działania wizerunkowe w sytuacji kryzysowej
 • Wizerunek w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

Wybrane techniki efektywnego zarządzania czasem i podnoszenia efektywności osobistej

 • Macierz Eisenhowera – zadania pilne, nie pilne, ważne i nieważne
 • Zasada Pareto – zarządzanie priorytetami
 • Analiza ABC – planowanie zadań dziennych, tygodniowych i miesięcznych
 • Własne możliwości i ograniczenia – krzywa REFA, dobowy rytm wydajności, organizacja dnia
 • Eliminacja zagrożeń efektywnej organizacji czasu – prokrastynacja, prawo Parkinsona
 • Zasada OATS – główna procedura zarządzania czasem
 • Gospodarowanie czasem własnym i swojego przełożonego
 • Prowadzenie terminarza szefa
 • Planowanie zadań krótko i długo-terminowych

Asertywność i komunikacja wewnętrzna elementem budowania wizerunku

 • Efektywna komunikacja w zespole
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Komunikacja podczas spotkań służbowych
 • Asertywność – klucz do dobrej komunikacji ze światem
 • Stosowanie asertywnych komunikatów
 • Dlaczego wybieramy nieasertywne zachowania
 • Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów a postawa asertywna

Spotkania i narady służbowe i posiedzenia Zarządu

 • Zasady zwoływania posiedzeń
 • Przygotowanie zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, itd.
 • Tworzenie biznesowych prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem Power Point
 • Korzystanie z szablonów
 • Dostosowywanie treści prezentacji do odbiorców
 • Optymalizowanie obrazów
 • Protokołowanie podczas spotkań – jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia?

Organizowanie podróży i spotkań

 • Planowanie podróży krajowych i zagranicznych
 • Planowanie spotkań o czym należy pamiętać, jak się przygotować
 • Metody sprawnej organizacji
 • Współpraca z dostawcami

Trudne rozmowy – kontrola emocji

 • Kontrola emocji
 • Wygaszanie emocji rozmówcy
 • Łagodzenie konfliktów poprzez dystans emocjonalny
 • Wpływanie na samopoczucie rozmówcy

Nowoczesne zarządzanie dokumentacją firmy. Obieg dokumentów

 • O czym należy pamiętać zajmując się firmową dokumentacją i jej obiegiem?
 • Ocena przydatności dokumentów
 • Segregowanie i przechowywanie dokumentów
 • Elektroniczne systemy do zarządzania dokumentami (DMS)
 • Dostęp do dokumentów z każdego miejsca, dzięki technologii „w chmurze”
 • Zalety elektronicznych modułów zarządzania dokumentacją

Archiwizacja dokumentów

 • Przygotowanie dokumentów do archiwizacji – w jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
 • Opisywanie materiałów archiwalnych
 • Jak prawidłowo konstruować rejestr?
 • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi

Savoir- vivre i wizerunek osobisty w biznesie

 • Prawo pierwszego wrażenia
 • Prezentacja, przedstawianie, tytułowanie podczas spotkań
 • Wręczanie i przyjmowanie wizytówek
 • Prowadzenie rozmowy telefonicznej
 • Korespondencja listowa i e-mailowa
 • Zarządzanie korespondencją e-mail – własną oraz przełożonego
 • Zastosowanie protokołu dyplomatycznego w biznesie (zasady precedencji)
 • Przejazdy służbowe – hierarchia miejsc w samochodzie
 • Wręczanie kwiatów i prezentów
 • Organizacja: spotkań, imprez, przyjęć i wyjazdów służbowych
 • Rodzaje i formy przyjęć biznesowych Profesjonalne Zaproszenie
 • Skróty na zaproszeniach (S.T., C.T., R.S.V.P, REGRETS ONLY, EN CAS D’EMPECHEMENT, P.M., TENUE DE VILLE, TENUE DE SOIRÉE, ETC.)
 • Mowa ciała podczas spotkania biznesowego
 • Dress code – ubiór biznesowy kobiet i mężczyzn
WYBRANE OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Czy wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do usprawnienia wykonywanej przez Ciebie pracy?

 • Tak, ułatwi pracę w biurze pod każdym względem: komunikacyjnym, zachowawczym itp.
 • Bardzo pozytywne odczucia. Trenerka z wysoką kulturą i bardzo dużą wiedzą, sympatyczna i miła, ale wymagająca od uczestnika pracy
 • Szkolenie prowadzone w super atmosferze, wiele scenek, filmików, bardzo merytoryczne
 • Szkolenie było prowadzone profesjonalnie, a sama osoba prowadząca jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do jego realizacji
 • Wszystko było przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję.
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Agnieszka_Nowicka_Trener_HillwayAgnieszka NowickaDyplomowany trener biznesu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w  zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody. Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 100 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.