Szkolenie Rozwiązywanie umów o pracę w czasach COVID-19 – dla managerów i HR

Szkolenie z zakresu rozwiązywania umów o pracę opiera się na praktycznych aspektach i rozwoju umiejętności przeprowadzania procesu zwalniania osób pozostających w stosunku pracy z pracodawcą.

W czasie zajęć omówione zostaną wszystkie przypadki dotyczące rozwiązywania umów o pracę, w tym w oparciu o najnowsze rozporządzenia. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się także w jakich przypadkach pracownicy są chronieni. Poznają prawne wymogi rozwiązywania umów o pracę.

Omówione zostaną praktyczne przypadków błędów oraz ich skutki dla pracodawcy w procesie zwalniania pracowników na podstawie orzecznictw sądowych a także wpływ tzw. Tarczy na proces zwalniania pracowników.

Zakres merytoryczny szkolenia jest oparty na podstawie:

 1. Kodeksu pracy,
 2. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które uczestniczą w procesach restrukturyzacji i odpowiadają za redukcję zatrudnienia, przeprowadzają rozmowy zwalniające. W szczególności do 
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, managerów nadzorujących działy HR i szefów zespołów.
PROGRAM SZKOLENIA ONLINE
Szkolenie online przewidziane jest na 4 sesje po 1,5 h każda.

Dzień I 2x 1,5 h

1. Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę wynikające z kodeksu cywilnego

 • podstawy wypowiedzeń: umów na okres próbny, umów na czas określony i umów na czas nieokreślony
 • terminy wypowiedzeń, bieg terminów
 • forma i skuteczność wypowiedzeń
 • jak zwolnić pracownika pracującego zdalnie
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę – jak skutecznie i prawidłowo uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę, cechy skutecznego uzasadnienia.

2. Ochrona pracownika przed zwolnieniem

 • ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
 • wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika

3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – jak zrobić to skutecznie.

Dzień II 2x 1,5 h

1. Wymogi prawne rozwiązania umowy o pracę

 • konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
 • terminy wypowiadania i rozwiązywania umowy
 • rygor okresów wypowiedzenia
 • kwestia należnego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
 • kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia
 • możliwość powierzenia innej pracy
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
 • świadectwo pracy – nowe zasady
 • terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

2. Omówienie praktycznych przypadków błędów i ich skutków dla pracodawcy w procesie zwalniania pracowników – orzecznictwo sądowe.

3. Omówienie wpływu tzw. Tarczy na proces zwalniania pracowników (brak szczegółów wynika z ciągłych zmian ustawy – na dzień szkolenia zostanie opracowany wyciąg aktualnie obowiązujących przepisów).

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Magdalena Bojaryn trener HILLWAY

MAGDALENA BOJARYN – RADCA PRAWNY, KONSULTANT, TRENER-PRAKTYK BIZNESU

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, od 2005 roku pełni stanowisko prezesa zarządu w spółce prawniczo-windykacyjnej (INTACTO Centrum Windykacji Sp. z o.o.) i odpowiada za dochodzenie roszczeń dla firm z różnych branż. Jest również doradcą w zakresie ryzyka finansowego i prawnego.

 Ma ponad 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów procesowych, świadczenia ogólnej pomocy prawnej dla przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, prawa pracy, negocjacji w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Jest doświadczonym szkoleniowcem i doradcą podmiotów gospodarczych w sprawach prawno-windykacyjnych, kwestii bezpieczeństwa umów i ich negocjacji.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie umów i negocjacjach (szczególnie umów najmu oraz umów dostaw),  prawie procesowym, prawie cywilnym, zarządzaniu wierzytelnościami i windykacji należności.

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres, np. kilku dni lub kilku tygodni. 

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.