Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym

Telemarketing szkolenia HILLWAYTelemarketing, sprzedaż przez telefon, telesprzedaż (techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym) stały się w obecnym czasie najskuteczniejszą formą sprzedaży oraz skutecznym narzędziem dotarcia do potencjalnego klienta.

,,Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.” mówił Frank Bettger -autor wielu książek z zakresu sukcesu w sprzedaży.

Sprzedaż ma to do siebie, że jedni odnoszą spektakularne sukcesy, a inni mają cały czas wyniki na średnim poziomie. Tak samo jest w telemarketingu. Jak wiemy telemarketing jest jedną z najefektywniejszych metod dotarcia do obecnych i potencjalnych Klientów. Aby być mistrzem w tej dziedzinie trzeba cały czas uczyć się i rozwijać, gdyż techniki sprzedaży to nic innego jak robienie tego, co robią najlepsi.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprzedażą produktów i  usług przez telefon.

Szkolenie Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym skierowane jest do firm i instytucji, które chcą zwiększyć przychody ze sprzedaży wykorzystując istniejące już struktury Działów Sprzedaży, Telesprzedaży, Działów Call Center lub Działów Telemarketingu.

CELE SZKOLENIA
 • ukształtowanie aktywnej postawy pro-sprzedażowej
 • pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sprzedaży
 • nabycie umiejętności z zakresu technik sprzedaży i reguł wywierania wpływu
 • udoskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem telefoniczną rozmową sprzedażową
PROGRAM SZKOLENIA
W programie szkolenia Telemarketing – techniki sprzedaży w kontakcie telefonicznym:

Rola jakości obsługi Klienta

 • Wizerunek obsługi Klienta
 • Pro-aktywna postawa w obsłudze Klienta
 • Złota i platynowa zasada obsługi Klienta
 • Obecne problemy wynikające z kontaktów z Klientem
 • Korzyści dla mnie i Firmy z efektywnej obsługi Klienta

 Skuteczna sprzedaż przez telefon

 • Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu (motywacja do zakupu, potrzeby ekonomiczne, świadomość potrzeb)
 • Potrzeby Klienta – klasyfikacja i metody identyfikowania potrzeb Klienta
 • Wykorzystanie wiedzy o motywach zakupowych i potrzebach Klienta w trakcie rozmowy sprzedażowej
 • Umiejętność wykorzystania informacji przy sprzedaży
 • Wzbudzenie zainteresowania Klienta – wywoływanie pilności zakupu
 • Przedstawienie oferty dostosowanej do potrzeb Klienta
 • Posługiwanie się językiem korzyści
 • Schemat efektywnej prezentacji – Cecha – Korzyść – Wyobrażenie
 • Cechy i umiejętności skutecznego sprzedawcy

 Efektywna komunikacja w procesie sprzedaży

 • Cel i proces komunikacji w sprzedażowej rozmowie telefonicznej
 • Przeszkody w efektywnej komunikacji sprzedażowej
 • Fazy komunikacji: emocjonalna i racjonalna faza efektywnej komunikacji
 • Elementy komunikacji w rozmowie telefonicznej
 • Wykorzystanie głosu w celu skutecznej komunikacji
 • Tempo mówienia
 • Dynamika wypowiedzi
 • Ton i siła głosu
 • Modulowanie głosu
 • Akcentowanie, intonacja

 Struktura telefonicznej rozmowy sprzedażowej

 • Przygotowanie do rozmów sprzedażowych
 • Etapy telefonicznej rozmowy sprzedażowej
 • Powitanie i Autoprezentacja – tworzenie pierwszego wrażenia
 • Dotarcie do osoby decyzyjnej i nawiązanie kontaktu
 • Badanie potrzeb, motywów zakupu Klienta
 • Przedstawienie oferty dostosowanej do oczekiwań Klienta
 • Próby finalizacji sprzedaży
 • Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji Klienta
 • Finalizacja – podsumowanie i zamknięcie sprzedaży

Pozyskiwanie informacji od rozmówcy – rozpoznanie ukrytych i jawnych potrzeb Klienta

 • Identyfikowanie jawnych i ukrytych potrzeb Klienta
 • Umiejętność profesjonalnego zadawania pytań
 • Ustalenie niezbędnych informacji i ich wykorzystywanie
 • Zagrożenia płynące z biernego słuchania
 • Techniki aktywnego słuchania w budowaniu relacji z rozmówcą
 • Rodzaje słuchania (słuchanie marginalne, empatyczne i uważne)
 • Potwierdzanie słuchania

 Taktyki i techniki skutecznej sprzedaży

 • Rodzaje postaw sprzedawcy a ich wpływ na skuteczność sprzedaży
 • W jakim celu kontaktujesz się z Klientem?
 • Świadoma argumentacja a rezygnacja
 • Łagodzenie zastrzeżeń Klienta – kiedy Klient mówi – „za drogo”
 • Jak słabe strony oferty przedstawić jako zaletę?
 • Budowanie zaufania rozmówcy
 • Zapewnienie i utwierdzenie Klienta w przekonaniu, że dokonał właściwego wyboru
 • Przełamywanie oporów potencjalnego Klienta
 • Wpływ poznania potrzeb Klienta na skuteczność pokonania jego oporów
 • Najczęściej popełniane błędy w rozmowach sprzedażowych
TRENER PROWADZĄCY
RAFAŁ BROŻYNA 

WYKSZTAŁCENIE:
Absolwent Wydziału Ekonomii (specjalizacja marketing) na Politechnice Koszalińskiej oraz „Podyplomowych studiów Szkolenia i Rozwoju” na Akademii im.
L. Koźmińskiego. Realizował wiele projektów szkoleniowych zarówno w organizacjach, w których pracował jako Trener, jak i komercyjnie dla biznesu.
Ekspert w zakresie szkoleń call center. Wieloletni praktyk branży call center i sprzedaży. Przewodniczący Jury Konkursu Telemarketer Roku.

DOŚWIADCZENIE:
Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Key Account Manager i Marketing Manager w firmie WiedzaNet oraz w największych w Polsce outsourcingowych call center jako Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji w Arteria S.A., Kierownik Działu Szkoleń i jakości w Call Center Poland S.A. i Contact Point sp. z o.o., gdzie zajmował się m.in. tworzeniem i zarządzaniem działami szkoleń i jakości, prowadzeniem coachingów, szkoleń i monitoringów pracowników wielu projektów dla Klientów z różnych branż.

W zakresie jego pracy były:
• Diagnoza, przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji miękkich (menedżerskich) pracowników średniego i wyższego szczebla firm.
• Szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych dla Konsultantów, Liderów, Kierowników Projektów.
• Zarządzanie procesem przygotowania pracowników do pracy i wszelkimi działaniami szkoleniowo
– jakościowymi w Platformie Call Center
• Zbudowanie i zarządzanie zespołem kilkunastu Trenerów w pięciu lokalizacjach na terenie kraju.
• Koordynowanie i zatwierdzanie tworzonych programów szkoleniowych na potrzeby projektów sprzedażowych i obsługi klienta.
• Monitoring i coaching działań szkoleniowo – jakościowych Trenerów i Liderów.
• Szkolenie kadry z kompetencji miękkich.
• Przygotowywanie Konsultantów do pracy na projektach telemarketingowych – szkolenia wstępne
i sprzedażowe. Monitoring pracy Konsultantów oraz pojmowanie działań korygujących w postaci retreningów i coachingów.
• Analiza potrzeb szkoleniowych na projektach i przeprowadzanie dodatkowych szkoleń.
• Koordynowanie i monitoring pracy Supervisorów na projektach telemarketingowych.

SPECJALIZACJA:
Autorskie opracowanie, koordynowanie i prowadzenie projektów szkoleniowych zarówno w sprzedaży bezpośredniej jak również telefonicznej dla firm z zakresu szkoleń marketingowo – sprzedażowych
(zarządzanie zespołem, techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, skuteczny telemarketing,
zasady efektywnej prezentacji) i umiejętności interpersonalnych (skuteczne przywództwo, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja).

REALIZOWANE PROJEKTY:
HRK S.A., ZIBI S.A., MID Ocean Brands Polska sp. z o.o., NC Koperty sp. z o.o., Cursor S.A., TVN S.A., CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ING Nationale Nederlanden, AmRest sp. z o.o. (Pizza HUT i KFC), PKO BP S.A., Aviva, Citi Handlowy, Amplico Life, AIG, Netia S.A., P4 Sp. z o.o (telefonia Play), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Nowoczesna Firma S.A., Kompania Piwowarska S.A., Suzuki Motor Poland, Nieruchomości Wysokiński, MK Cafe & TEA, Reemtsma Polska S.A., Marley Polska sp. z o.o., Wizja TV sp. z o.o., AVON Cosmetics Polska sp. z o.o.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces sprzedaży telemarketingowej i pracę swoich telemarketerów?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.