Wytyczne do organizacji szkoleń w czasach pandemii Covid-19

Jako HILLWAY rekomendujemy Klientom każdorazowo racjonalną ocenę sytuacji i uwzględnienie faktu, że szkolenia są potrzebne pracownikom, by mogli rozwijać kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą firmie dopasowywać się i adaptować do dynamicznej sytuacji na rynku.

Gdzie jest możliwość rekomendujemy organizację szkoleń zdalnych. Wszystkie szkolenia otwarte HILLWAY realizowane są do odwołania w formie szkoleń online.

 

Wytyczne do organizacji szkoleń stacjonarnych opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju. Jako HILLWAY mieliśmy przyjemność wspierać ich opracowanie w ramach rekomendacji Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wydanej dla Ministerstwa.

Dokument jest uzupełnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.10.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Wytyczne do organizacji szkoleń stacjonarnych w czasach pandemii zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji szkolenia stacjonarnego

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania oraz uczestników szkoleń

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Szczególnie rekomendujemy je Pracodawcom i HR odpowiedzialnym za organizację szkoleń, organizatorom szkoleń, w tym firmom szkoleniowym, hotelom i ośrodkom szkoleniowym oraz Trenerom.

Link do strony Ministerstwa Rozwoju z opublikowanymi zasadami bezpieczeństwa – stan na dzień 19.03.2021.

Aktualizacja zasad organizacji szkoleń po wprowadzeniu w Polsce strefy czerwonej – zgodnie z prawem i informacją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

  • Zakazana jest organizacja szkoleń stacjonarnych organizowanych  i realizowanych przez dostawcę usługi rozwojowej we własnej bazie lokalowej lub w wynajmowanych do tego celu innych miejscach.
  • Szkolenia stacjonarne realizowane na zamówienie pracodawcy, odbywające się w jego siedzibie i dla jego pracowników może być realizowane jeśli organizator uzna je za spotkanie lub zebranie służbowe. 
  • W przypadku działalności podmiotów prowadzących niepubliczne placówki kształcenia w ramach sytemu oświaty i realizujących kursy i inne formy regulowane przepisami oświatowymi należy uwzględnić Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.
Podstawa prawna
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000187101.pdf
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001829
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001758
– Informacje Ministerstwo Rozwoju i aktualności https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Aktualizacja 19.03.2021