Zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej i rola Rzecznika Prasowego

 

(ocena stopnia narażenia producenta na atak, sposoby ochrony produkcji przed dostępem osób niepowołanych, budowa świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa żywności), jak też na działania w momencie, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej (ocena powagi sytuacji, reakcja i dopasowanie działań).

Wymagania standardu PAS 96:2010 Defending Food and Drink; Wytyczne FDA (Food and Drug Administration) dotyczące zabezpieczenia żywności przed celowym skażeniem,

w oparciu o wymagania standardów sieciowych BRC wersja 6 i IFS wersja 6 oraz PAS 96:2010 Defending Food and Drink;