Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem)

Efektywne planowanie zadań - szkolenia HILLWAYSzkolenie z zakresu zarządzanie sobą w czasie – umiejętności, która jest dziś bezcenna, uczy jak planowanie zadań w pracy pozwala nam zwiększyć swoją efektywność osobistą i jak dzięki temu przyczynia się to do wzrostu wydajności naszej pracy.

Jest to bardzo ważne, gdyż dziś, to jak organizujemy sobie czas definiuje nasze sukcesy osobiste i zawodowe, a jak głosi przysłowie ,,Czas to pieniądz” – i to stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe.

Dla przykładu za 30 sekundowy spot reklamowy w polskiej telewizji należy zapłacić ok. 50 000 zł. Ten przykład świetnie obrazuje cenność czasu.

„Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób.
Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy”.
Peter Drucker

Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu lub po godzinach to nie zawsze oznacza, że jest to wina organizacji, innych czy tego, że masz za dużo zadań. Często jest to właśnie kwestia zarządzania sobą w czasie u umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów. Dziś zamiast skupiać się na właściwym robieniu rzeczy należy skoncentrować się na robieniu właściwych rzeczy. Efektywne zarządzanie czasem to dodatkowo robienie rzeczy we właściwej kolejności.

Na czas nie mamy wpływu, mamy natomiast wpływ i możemy wybierać to, co i jak będziemy robić w danym czasie.

,,Większość ludzi wie jak zabić czas, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.” Albert Einstein

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy (zarządzanie czasem) skierowane jest do osób, które czują, ze wykonują wiele zadań na raz, często kosztem życia prywatnego; do osób, które nie planują zadań lub nie mają silnej woli by konsekwentnie trzymać się założeń. Szkolenie Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność, chcą nauczyć  się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu, chcą lepiej organizować swój czas.

Warsztat skierowany jest zarówno do specjalistów, jak i kadry menadżerskiej.

CELE SZKOLENIA
 • nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 • poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
 • wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

Głównym celem szkolenia Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy jest podwyższenie kompetencji z zakresu Planowania i organizowania pracy (swojej, ale też i podległych pracowników).

TEMATYKA SZKOLENIA
W programie szkolenia Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy m.in.:

 • Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
 • Reguły zarządzania czasem  (7 technik zarządzania sobą w czasie)
 • Wyznaczenie celów  i planowanie- jak skonstruować cel by zwiększyć szanse na jego realizację (m.in. SMART, krzywa Gaussa, zasada 60/20/20, cele krótko- i długoterminowe)
 • Zarządzanie priorytetami – diagram Eisenhowera – ustalanie priorytetów, podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne
 • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto w skutecznym zarządzaniu czasem
 • Zarządzanie priorytetami – zasada ABC
 • Zarządzanie priorytetami – zasada WARTO
 • Złodzieje czasu – pochłaniacze czasu, przerywacze pracy
 • Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później
 • Delegowanie zadań
 • Narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w czasie
PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I Wprowadzenie do tematu, analiza potrzeb, analiza rzeczywistego spędzania czasu

 • Powitanie, przedstawienie się uczestników, oczekiwania wobec szkolenia
 • Analiza czasu – wprowadzenie, ankieta, omówienie wyników
 • Dlaczego należy sporządzać budżet czasu – na co tak naprawdę zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie rzeczywistych potrzeb
 • Zarządzanie sobą w czasie a wypalenie zawodowe
 • Zarządzanie sobą w czasie jako element koncentracji i mobilizacji pracownika
 • Krąg Reguł poruszania się w czasie

Moduł II Proces wytyczania celów i priorytetów

 • Definiowanie celów, warunki poprawnego sformułowania celu i zadań do realizacji
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu celów?
 • Kontrola i weryfikacja celów i zadań
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 • Osiąganie celów w czasie

Moduł III Zasady zarządzania priorytetami 

 • Cele a Priorytety – co jest naprawdę ważne
 • Techniki ustalania ważności zadań
 • Metoda salami, czyli szczegółowość w wyznaczaniu zadań
 • Reguła Pareto, Reguła ABC
 • Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności – metoda Eisenhowera
 • Matryca Covey’a jako narzędzie osiągnięcia równowagi i wysokiej efektywności

Moduł IV Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia

 • Ile czasu należy poświęcać na planowanie codziennych czynności
 • Reguły planowania czasu i dlaczego planowanie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu
 • Plan Proaktywny a Plan Reaktywny czyli posłuchaj swojego języka
 • Najczęstsze błędy planowania

Moduł V Realizacja zadań – klucz do efektywności zawodowej

 • Krzywa sprawności i optymalne wykorzystanie energii w ciągu dnia
 • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
 • Dobry Plan Działania najlepszym motywatorem ludzi sukcesu
 • Tabela efektywnie spędzonego czasu i realizacji zadań; listy kontrolne oraz arkusze robocze
 • Maratończyk czy Sprinter, czyli zasady zarządzania energią

Moduł VI Bariery w zarządzaniu sobą w czasie i jak sobie z nimi radzić

 • Jak realistycznie budować swój plan czasowy
 • Bariery zewnętrzne i wewnętrzne
 • Identyfikacja złodziei czasu, czyli dlaczego „oni” nam przeszkadzają
 • Identyfikacja barier psychologicznych i zgubnych ulubionych nawyków
 • Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
 • Złote Zasady zarządzania czasem do zastosowania „od już”
 • Kontrola jako czynnik niwelujący istniejące bariery czasowe
 • Odkładanie spraw na później – najbardziej powszechny z nawyków!

Moduł VII Jak pracować w erze opartej na reagowaniu 

 • Optymalizacja metod pracy całego zespołu
 • Skupienie jako przewaga konkurencyjna
 • Paradoks nowych technologii
 • Nieprzerwany strumień e-maili – pokusa nie do odparcia!
 • Stres a znaczniki postępu

Moduł VIII Delegowanie zadań i elementy efektywnej komunikacji

 • Korzyści z delegowania
 • Poziomy delegowania
 • Przyczyny niedelegowania
 • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 • Tworzenie harmonogramu zadań

Podsumowanie szkolenia, wnioski i zadania do realizowania po szkoleniu.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Anna_Rebosz_Trener_HILLWAYANNA RĘBOSZ – po doświadczeniach pracy w korporacjach międzynarodowych na stanowiskach managera od 14 lat związana jest z branżą szkoleniową.

Autorskie szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie” prowadzi od 5 lat, wciąż doskonaląc metodologię i dopasowując program szkolenia do dynamicznie zmianiających się warunków życia i pracy. Holistyczne podejście do tematu sprawia, że zajęcia cieszą się niesłabnącym powodzeniem pośród pracowników różnych branż.

Motywem przewodnim szkolenia jest nacisk na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem osobistym uczestników, co skutkuje wysokim stopniem zadowolenia z pracy, a tym samym zwiększającą się jej wydajnością oraz w dużym stopniu przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

Prywatnie pasjonatka naprawdę dalekich podróży.

WYBRANE OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Co w Twoim odczuciu wpłynęło na realizację lub brak realizacji programu szkolenia?

 • Ciekawy sposób przekazywania informacji przez osobę prowadzącą szkolenie
 • Gotowość Trenera do dodatkowych wyjaśnień, profesjonalizm i doświadczenie Trenera
 • Dobre przygotowanie Trenera, punktualność, trzymanie się planu
 • Kompetencje i wiedza prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy i informacji

 Czy wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do usprawnienia wykonywanej przez Ciebie pracy?

 • Tak, większa świadomość problemu
 • Szkolenie pokazało wiele ciekawych narzędzi usprawniających pracę
 • Tak, wiedza ze szkolenia pozwoli mi lepiej planować swój czas, lepiej organizować swoją pracę
 • Tak, jeśli uda mi się wdrożyć wszystko czego się nauczyłam
 • Poznane techniki powinny w znaczący sposób usprawnić jakość i tempo wykonywanej pracy.
 • Bardzo dziękuję za świetne szkolenie, bardzo sympatyczna atmosfera; sporo wiedzy i duża dawka pozytywnej energii
 • Jestem pozytywnie zaskoczony merytorycznością szkolenia i otwartością trenera prowadzącego szkolenie
 • Jak najbardziej wiedza przyczyni się do usprawnienia pracy poprzez różne techniki poznane na szkoleniu

 Czy rekomendujesz dostawcę szkolenia?

 • Tak, ze względu na profesjonalne szkolenie, a przede wszystkim wiedzę i umiejętności Trenera.
 • Tak, szkolenie przygotowane jest na wysokim poziomie merytorycznym
 • Tak, dobra organizacja szkolenia, duża wiedza Trenera
 • Tak, jeżeli inne szkolenia są prowadzone w podobny sposób, to jak najbardziej można je polecić.
SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 990 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce, chcesz zwiększyć efektywność osobistą poprzez udział w podobnych szkoleniach lub chcesz usprawnić proces organizacji pracy w swojej firmie?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.