Agnieszka Nowicka-Przyborska – trener biznesu, menadżer, konsultant

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego była odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy.

Od 06.2014 roku jest doradcą biznesowym Prezesa Zarządu Centrum Badań Klinicznych PI-House  z obszaru zarządzania i wizerunku, a w szczególności:

  • analiza stanu organizacji w obszarach: zarządzanie personelem, organizacja czasu pracy, wizerunek firmy, jakość obsługi klienta, sprzedaż, relacje biznesowe z innymi jednostkami medycznymi,
  • kreowanie wizerunku firmy i członków zarządu ? podnoszenie kompetencji z zakresu wystąpień publicznych,
  • opracowywanie zmian w analizowanych obszarach,
  • budowanie strategii rozwoju,
  • nadzorowanie i kontrola wprowadzanych zmian w organizacji.

Prowadzenie doradztwa umożliwiło Agnieszce bliższe poznanie branży medycznej, występujących w niej zależności i procesów, a także specyfiki obsługi klienta, który darzy firmę medyczną i lekarzy ogromnym zaufaniem, ponieważ w ich ręce powierza swoje zdrowie a często nawet życie.

Dla CBK Pi-House przeprowadziła również szkolenie z zakresu komunikacji i pracy zespołowej, która jest ogromnie ważna w zespole, który musi budować zaufanie klienta i dawać mu poczucie bezpieczeństwa.

W maju 2015 roku wzięła udział w szkoleniu ?Skuteczna edukacja osób w wieku 50+ – dopasowanie usług szkoleniowych?.

Autorka publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Agnieszka wiedzę i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyła w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Jej przygotowanie merytoryczne poparte jest uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji.

Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Obecnie jest studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Koła Naukowego Nowe Zarządzanie. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń. Agnieszka jest Certyfikowanym Partnerem Extended Disc?. Ukończyła szkolenie zakończone certyfikatem Agile PM? Agile Project Management Foundation Examination.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla największych firm w Polsce, prowadziła warsztaty m.in. dla ING Bank Śląski, Robert Bosch, PKO PB, ING Lease, Poczta Polska, Nowa Szkoła, Yumi, Agro-Skład, Centrum Badań Klinicznych PI-House, Wabar, Landschoot, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

SPECJALIZACJE  TRENERSKIE:

Zarządzanie zespołem sprzedaży, zarządzanie przez cele, techniki sprzedaży, negocjacje handlowe, budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, motywacja, obsługa klienta, korespondencja biznesowa e-mail, zarządzanie czasem, etykieta w biznesie, kreowanie wizerunku i dress code.

Przeczytaj artykuły Agnieszki Nowickiej-Przyborskiej

Poniżej przedstawiamy wybrane tematy szkoleń otwartych prowadzonych przez Agnieszkę Nowicką-Przyborską:

 

 Skip to content