Szkolenie dla Doradców Technicznych i Serwisantów z obsługi klienta na odległość

Szkolenie dla Doradców Technicznych i Serwisantów z obsługi klienta na odległość

Szkolenia dla serwisów – w szczególności dla Doradców Technicznych i Serwisantów, którzy na co dzień odwiedzali Klientów i przeprowadzali naprawy, instruktaże bezpośrednio pracując z Klientem. W obliczu wyzwań związanych z pandemią i obsługą zdalną zmuszeni są korzystać z komunikacji z klientem na odległość, obsługi klienta online, a w pracy z […]

Szkolenie Rozwiązywanie umów o pracę w czasach COVID-19 – dla managerów i HR

Szkolenie Rozwiązywanie umów o pracę w czasach COVID-19 – dla managerów i HR

Szkolenie z zakresu rozwiązywania umów o pracę opiera się na praktycznych aspektach i rozwoju umiejętności przeprowadzania procesu zwalniania osób pozostających w stosunku pracy z pracodawcą. W czasie zajęć omówione zostaną wszystkie przypadki dotyczące rozwiązywania umów o pracę, w tym w oparciu o najnowsze rozporządzenia. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się także w […]

Efektywne zarządzanie projektami – Agile Project Management i Scrum

Efektywne zarządzanie projektami – Agile Project Management i Scrum

Jeśli projekt ma osiągnąć sukces, strategia zarządzania nim musi być dostatecznie elastyczna, by móc dostosować się do dynamicznych zmian i potrzeb biznesowych. Szkolenie Agile Project Management i Scrum wprowadza menedżerów projektów w świat myślenia poza schematami dzięki metodologii Agile. W odróżnieniu od tradycyjnych, utartych procedur metodologia Agile dostosowuje się do […]

Szkolenia online – efektywne i skuteczne narzędzie rozwoju pracowników w dobie pandemii i nie tylko!

Szkolenia online – efektywne i skuteczne narzędzie rozwoju pracowników w dobie pandemii i nie tylko!

Koronawirus wymusił na całym rynku, ale również na firmach szkoleniowych i Trenerach zmianę modelu prowadzenia działalności. Nagle z dnia na dzień rynek zalała fala setek tysięcy ofert webinarów i szkoleń online realizowanych ad hock – również przez osoby do tego nieprzygotowane. Stanowi to ogromne zagrożenie dla jakości cyfrowej edukacji, jak […]

Szkolenie Zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu

Szkolenie Zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu

W sytuacjach kryzysowych bardzo ważna jest rola managera, który musi zadbać o swoich pracowników, ale również o interesy i wyniki ekonomiczne organizacji. W czasie kryzysu bardzo ważnym aspektem prawidłowego i efektywnego funkcjonowania pracy zespołu jest świadome zarządzanie niepewnością pracownika. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej to często klucz do sukcesu zespołu, a efektywna komunikacja […]

HILLWAY szkolenia i doradztwo dla firm i zarządów w sytuacji kryzysu (epidemia koronawirus)

HILLWAY szkolenia i doradztwo dla firm i zarządów w sytuacji kryzysu (epidemia koronawirus)

HILLWAY jest profesjonalną firmą szkoleniowo-doradczą, która wspierała firmy w trakcie różnych kryzysów. Co możemy Państwu zaproponować w tej trudnej i wymagającej sytuacji korzystając z naszych zasobów: konsultacje indywidualne – video-konsultacje z ekspertami i praktykami  szkolenia on-line webinary wsparcie przy przejściu na on-line wsparcie przy stworzeniu SCORMów do e-learningu i microlearningu […]

Skuteczna rekrutacja

Skuteczna rekrutacja

Dziś – w obliczu zmian na rynku – kluczowa jest umiejętność przyciągnięcia kandydata do pracy, a następnie prowadzenie rekrutacji tak, aby ten idealny kandydat podjął pracę właśnie u nas, doprowadzenie do zatrudnienia. Pomimo, że na rynku jest wielu kandydatów do pracy, co raz większą trudnością jest zatrudnienie tego, którego chcemy. […]

Storytelling w sprzedaży

Storytelling w sprzedaży

LUDZIE LUBIĄ SŁUCHAĆ HISTORII… Storytelling- opowiadanie ciekawych historii, które rozbudzą ciekawość Klienta, przyciągną jego uwagę i pozwolą zbudować wyjątkową relację. W dzisiejszych czasach rozmowy, tworzenie więzi to głównym czynniki sukcesu sprzedaży i oddziaływania na ludzi. Storytelling stanowi odmianę, wyróżnia się w świecie wszechobecnej reklamy i zarzucania nas sloganami. Ciekawa opowieść […]

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Wypalenie zawodowe i rutyna w pracy sprawiają, że wykonywane przez nas zadania stają się źródłem negatywnych emocji – znudzenia, zmęczenia – prowadzą do zmniejszania się motywacji do pracy. Często wypaleniu zawodowemu towarzyszy silny stres. Umiejętność więc radzenia sobie ze stresem oraz emocjami to kluczowy czynnik naszej efektywności i dobrego samopoczucia. […]

Co to jest SSC i BPO? Szkolenia dla BPO i SSC

Co to jest SSC i BPO? Szkolenia dla BPO i SSC

Co to jest SSC? Co to znaczy SSC? SSC to skrót od ang. Shared Services Centers, czyli centra usług wspólnych. To outsourcing procesów, funkcji, ale w ramach jednej organizacji, grupy spółek powiązanych kapitałowo lub własnościowo. Centrum usług wspólnych SSC to wydzielone z firmy macierzystej działy lub samodzielne podmioty gospodarcze. Często w przypadku firm międzynarodowych przeniesione […]

Obsługa klienta przez live czat – szkolenie dla osób obsługujących czat

Obsługa klienta przez live czat – szkolenie dla osób obsługujących czat

Szkolenie z obsługi klienta przez czat dostosowujemy do potrzeb organizacji i potrzeb uczestników. Realizowaliśmy szkolenia z obsługi klienta przez czat dla firm, które: przygotowywały się do wdrożenia czatu i chciały poznać specyfikę tego kanału, przepracować szanse i zagrożenia, dobre praktyki, dowiedzieć się na co zwrócić uwagę patrząc na swoje potrzeby […]

Szkolenie Job Crafting – nowa metoda na budowanie sensu i większej satysfakcji w pracy

Szkolenie Job Crafting – nowa metoda na budowanie sensu i większej satysfakcji w pracy

Co zrobić, aby bardziej polubić swoją pracę i dostrzec w niej większy sens? Odpowiedzią na to jest job crafting! To nowoczesna, naukowa metoda zwiększania satysfakcji i zadowolenia w pracy. „Modelowanie pracy”, bo tak można przetłumaczyć „job crafting”, jest naukową teorią, która została przedstawiona w 2001 roku na Uniwersytecie Yale. Amy […]

Szkolenia po angielsku w HILLWAY

Szkolenia po angielsku w HILLWAY

HILLWAY realizuje szkolenia po angielsku od 2011 roku Szkolenia po angielsku realizowane są najczęściej dla firm międzynarodowych działających w Polsce, jak również dla polskich pracowników firm, które świadczą usługi na innych rynkach. Wiele tego typu szkoleń realizowanych jest dla firm z sektora BPO/SSC (Business Process Outsourcing, Shared Services Centre). Najczęściej […]

Typologia dłużników i strategie windykacyjne – szkolenie zaawansowane

Typologia dłużników i strategie windykacyjne – szkolenie zaawansowane

Dbałość o dobre relacje z Klientami naszej firmy to podstawa działalności każdej organizacji. Ale co zrobić w momencie kiedy Klient, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i staje się naszym dłużnikiem? Jak prowadzić proces windykacji, aby przyniósł oczekiwane efekty, a strategia odzyskiwania należności naszej organizacji była sprawna, przebiegała szybko i […]

Myślenie wizualne i sketchnoting w biznesie – szkolenie

Myślenie wizualne i sketchnoting w biznesie – szkolenie

Myślenie wizualne – czyli przekazywanie nawet skomplikowanych treści za pomocą prostych ikonek i sprytnych połączeń na bazie skojarzenia/metafory – to efektywny sposób na przyciągnięcie uwagi zwłaszcza wzrokowców – a takich odbiorców jest statystycznie najwięcej. Przekazanie komunikatu w formie obrazu jest dla otoczenia jasne i czytelne, informacje prezentowane w tej formie […]

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej skierowane jest dla technicznej kadry managerskiej. Szczególnie polecane jest dla stanowisk takich jak kierownik budowy, kierownik projektów budowlanych. Najlepsze firmy budowlane realizują projekty terminowo, bez przekraczania kosztów. To co je wyróżnia spośród innych to to, że monitorują i analizują poziom inwestycji i […]

Przywództwo według Maxwella

Przywództwo według Maxwella

Przywódca to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą. Przywództwo charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Te cechy można w sobie kształtować. „Wielcy liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby […]

First time manager

First time manager

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest tworzenie jej samemu”. Peter Drucker   Szkolenie dla początkujących menedżerów wyposaży uczestników w umiejętności liderskie, które pozwolą im zbudować wiarygodny wizerunek szefa na nowo objętym stanowisku lub w nowej sytuacji liderskiej. Przed szkoleniem każdy z uczestników będzie miał możliwość wyrażenia swoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb […]

Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością

Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością

Niepełnosprawny klient to klient jak każdy inny – wymaga szacunku i rozwiązania jego potrzeby. Czy wiesz, że w Polsce mieszka prawie 5 milionów osób z niepełnosprawnością? Statystycznie to co 9 Klient, z którym Ty lub osoba obsługująca Klienta może mieć kontakt. Czy wiesz jak to zrobić profesjonalnie – tak byś Ty nie […]

Szkolenie Profesjonalny wizerunek biznesowy Przedstawiciela Handlowego

Szkolenie Profesjonalny wizerunek biznesowy Przedstawiciela Handlowego

TY TO FIRMA, FIRMA TO TY Przedstawiciel Handlowy to jedna z najważniejszych osób w firmie.  Reprezentuje organizację w bezpośrednich kontaktach z klientem. Największe wydatki poniesione na reklamę mogą być zaprzepaszczone przez niewłaściwe kontakty Przedstawiciela z kontrahentem. To poprzez pryzmat handlowca klient ocenia firmę.  Przedstawiciel Handlowy dba o relacje z klientem, […]

Szkolenie Zarządzanie przez cele

Szkolenie Zarządzanie przez cele

Ważnym elementem umożliwiającym realizację strategii firmy przez zespoły pracownicze jest zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez cele jest jednym z najefektywniejszych systemów uruchamiania i  wydobywania potencjału pracowników. Jest to systematyczne podejście do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników realizowanego poprzez ustalanie celów i ocenę na podstawie wyników działania. Podczas szkolenia uczestnicy będą […]

Szkolenie Grywalizacja – projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej

Szkolenie Grywalizacja – projektowanie i wdrażanie w praktyce biznesowej

Coraz częściej słyszymy o otaczającym nas kryzysie deficytu uwagi (braku skupienia, przytłaczającej liczbie komunikatów marketingowych, na które przestajemy zwracać jakąkolwiek uwagę) oraz alarmująco niskich wynikach zaangażowania (wg badań instytutu Gallupa aż 87% pracowników jest niezaangażowanych lub działających na szkodę zespołu). Mimo, iż nowe technologie, narzędzia i kanały komunikacji pozwalają nam […]

Train the trainers – poziom II

Train the trainers – poziom II

Szkolenie jest propozycją poszerzenia wiedzy i kompetencji z zakresu pracy trenera biznesu i jest skierowane zarówno do osób pracujących jako trenerzy biznesu, trenerzy wewnętrzni, a także osób chcących podjąć się wykonywania zawodu trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny. Szkolenie będzie również praktycznym doświadczeniem, a także cennym zasobem wiedzy dla menedżerów […]

Szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian

Szkolenie Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian

Żyjemy w czasach permanentnych zmian dookoła. Postęp cywilizacyjny, rozwój technologii i internetu zmienia oblicze naszego życia i zmienia oblicze gospodarki. Szybka adaptacja do zmian i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań już dziś decyduje o konkurencyjności firm, a tym samym o Twojej przyszłej karierze i stanowisku pracy. Od Ciebie już dziś oczekuje się efektywnego zarządzania […]

Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej oraz skuteczność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania informacji i zastosowania właściwych metod badawczych. W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel zwracamy szczególną uwagę na […]

Strategie efektywnego podejmowania decyzji menadżerskich

Strategie efektywnego podejmowania decyzji menadżerskich

Podejmowanie decyzji jest istotą pracy menadżera. Skuteczne podejmowanie decyzji pozwala menedżerowi na poprawę jakości podejmowanych decyzji i wzrost skuteczności prowadzonych działań. Głównym czynnikiem, który na to wpływa jest zdobycie wiedzy na temat różnych metod i technik podejmowania decyzji, a tym samym wyższa świadomość czynników i praw towarzyszących dokonywaniu wyboru. Podejmowanie […]

Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem

Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem

Szkolenie Zarządzanie różnorodnością w efektywnym zarządzaniu zespołem skierowane jest do menedżerów, liderów, szefów zespołów. pracowników HR oraz właścicieli firm, którzy chcą doskonalić, rozwijać i wzmacniać  proces  zarządzania różnorodnym zespołem, a tym samym podnieść efektywność firmy. Szkolenie Zarządzanie różnorodnością (ang. Diversity Management) w efektywnym zarządzaniu zespołem jest szkoleniem uzupełniającym kompetencje z […]

Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników – szkolenie menedżerskie

Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników – szkolenie menedżerskie

W czerwcu 2011 firma AON Hewitt zrealizowała badanie wśród ponad 700 menedżerów z 10 krajów europejskich. Okazało się, że prawie połowa (47%) menedżerów przyznała, że na działania związane z badaniem zaangażowania pracowników poświęcają tylko od 2 do 5 dni w ciągu roku. Stwierdzenie, że pracownicy dołączają do organizacji, a odchodzą […]

Train the trainers – podstawy pracy Trenera

Train the trainers – podstawy pracy Trenera

Szkolenie dedykowane jest osobom, które pracują jako coach, trener, konsultant bądź zamierzają taką pracę rozpocząć. Szkolenie Train the trainers – podstawy pracy Trenera przeznaczone jest dla osób początkujących oraz doświadczonych, które chcą usystematyzować wiedzę z zakresu przygotowywania szkolenia oraz doskonalić swoje umiejętności trenerskie.     Kliknij poniżej i rozwiń interesujący […]

Efektywne działania promocyjne = kampania 360⁰

Efektywne działania promocyjne = kampania 360⁰

Specjaliści od marketingu muszą przekazać potencjalnym konsumentom informacje o produkcie, muszą więc komunikować się z obecnymi i potencjalnymi klientami, a także opinią publiczną. Dylematem jest jakie kanały komunikacji wybrać, aby działania promocyjne były efektywne. Jak więc profesjonalnie przygotować kampanię marketingową aby osiągnąć cel? Jakich unikać błędów? Na te i inne […]

Nowoczesny marketing bez tabu

Nowoczesny marketing bez tabu

Podczas szkolenia Nowoczesny marketing bez tabu uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem kampanii marketingowej od zbadania rynku, poprzez wyznaczenie grupy docelowej, wybranie najskuteczniejszych form reklamy, do złożenia raportu przed zarządem firmy z podjętych działań i ich efektów końcowych. Uczestnicy przejdą trening kreatywności co rozwinie ich umiejętności twórczej […]

Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek

Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek

„Większość innowacji kończy się fiaskiem. Firmy, które nie są innowacyjne – giną”.                                                                                               Henry Chasbrough Wprowadzanie nowego produktu na rynek to nieodzowna forma rozwoju firmy. Jednak nie jest to łatwe zadanie. Zgodnie z wynikami badań rynkowych większość nowych produktów nie odnosi sukcesu. Jak więc profesjonalnie przygotować się do wprowadzenia nowego […]

Budowanie wizerunku firmy

Budowanie wizerunku firmy

Obecny, rozwinięty rynek mediów, w tym Internet stawia przed menedżerami, duże wyzwania związane z kształtowaniem wizerunku marki. Każda firma chce i powinna znaleźć swoje miejsce w świadomości klientów i zdobyć ich zaufanie oraz sprawić, aby pracownicy identyfikowali się z firmą, z tym co robi i dokąd zmierza. Można to osiągnąć […]

Zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie konfliktów

„Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci”. Lew Mikołajewicz Tołstoj Konflikty od wieków były „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu.  Konflikty również dziś są szkołą społecznego współżycia, w której partnerzy uczą się wyrażać swoje […]

Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany

Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany

Celem szkolenia Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu Microsoft Office. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać umiejętność poruszania się po narzędziach i funkcjach Excela, będą używać zaawansowanych funkcji z kategorii wykorzystania podstawowych formuł, tworzenia tabel, wykresów i zestawień obliczeniowych, raportów i […]

Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom średniozaawansowany

Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom średniozaawansowany

Celem szkolenia jest połączenie wiedzy z zakresu finansów i zarządzania przedsiębiorstwem oraz znajomości arkusza MS Excel 2010. Każdy z uczestników szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu dokonywania analizy finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, pozna zaawansowane techniki korzystania z arkusza kalkulacyjnego, takie jak budowanie złożonych modeli finansowych niezbędnych do dokładnej analizy […]

Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom podstawowy

Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom podstawowy

Celem szkolenia Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom podstawowy jest wzmocnienie umiejętności wykorzystywania programu Excel z pakietu Microsoft Office. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą posiadać umiejętność wykorzystania podstawowych formuł, tworzenia tabel, wykresów i zestawień obliczeniowych, raportów i analiz. Szkolenia prowadzone jest w formie wykładu, który jest połączony z ćwiczeniami […]

Szkolenie Profesjonalna Asystentka Zarządu

Szkolenie Profesjonalna Asystentka Zarządu

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych Asystentki Zarządu, pod względem oczekiwań osób zarządzających firmą. Asystentka Zarządu powinna być świetnym organizatorem, strategiem i doskonale radzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach. W większości firm Asystentka Zarządu jest pierwszą osobą, z którą styka się klient, więc od jej profesjonalizmu w znacznym stopniu, […]

Assessment/ Development Center jako metody diagnozy kompetencji – szkolenie dla HR

Assessment/ Development Center jako metody diagnozy kompetencji – szkolenie dla HR

Metoda Assessment/Development Center jest uważana za jedną z najbardziej obiektywnych i skutecznych metod oceny kompetencji i potencjału kandydatów i pracowników. Jej przewaga nad tradycyjnym wywiadem, prowadzonym pomiędzy konsultantem a uczestnikiem lub nad testami wypełnianymi samodzielnie przez uczestnika polega na tym, że uczestnik obserwowany jest w działaniu przez więcej niż jedną […]

Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności-szkolenie dla bankowości

Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności-szkolenie dla bankowości

Szkolenie z zakresu Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności opiera się na praktycznej wiedzy w zakresie przeprowadzania egzekucji z rachunku bankowego taki sposób, aby wykorzystać wszelkie możliwe legalne środki do pozyskania największej ilości informacji o: • zadaniach banku • obowiązkach banku • terminach […]