Szkolenie KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności, czyli jak skutecznie mierzyć efektywność? /Szkolenie otwarte/Online/22.06

Szkolenie KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności, czyli jak skutecznie mierzyć efektywność? /Szkolenie otwarte/Online/22.06

„Czego nie można mierzyć, tym nie można zarządzać.” R. S. Kaplan i D. P. Norton W powyższym twierdzeniu jest dużo prawdy i dlatego bardzo przydatnym  narzędziem do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem są KPI (Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, kluczowe wskaźniki działania), które powinny objąć całe przedsiębiorstwo, a nie tylko obszar finansowy. Są one […]

Finanse dla niefinansistów – dane finansowe w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Finanse dla niefinansistów – dane finansowe w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

We współczesnych firmach coraz częściej od pracowników działów niefinansowych wymaga się znajomości podstawowych terminów, zależności zagadnień z obszaru rachunkowości i finansów. Służą one do oceny sytuacji finansowej procesów, są źródłem oceny rezultatów podejmowanych działań czy  pomagają w podejmowaniu decyzji. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skomplikowanymi zagadnieniami z zakresu […]

Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej oraz skuteczność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania informacji i zastosowania właściwych metod badawczych. W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel zwracamy szczególną uwagę na […]

Controlling Inwestycyjny – planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego

Controlling Inwestycyjny – planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego

Controlling procesów inwestycyjnych to co prawda skomplikowany proces, ale pomaga efektywnie  zaplanować i kontrolować przebieg inwestycji w przedsiębiorstwie. Umożliwia bieżące korygowanie ewentualnych błędów bez narażenia na utratę środków finansowych. Podstawową funkcją controllingu inwestycji jest dostarczanie menadżerom narzędzi i instrumentów, które umożliwiają podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych, a także bieżące kontrolowanie realizacji. Bieżącym […]

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej

Szkolenie Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej skierowane jest dla technicznej kadry managerskiej. Szczególnie polecane jest dla stanowisk takich jak kierownik budowy, kierownik projektów budowlanych. Najlepsze firmy budowlane realizują projekty terminowo, bez przekraczania kosztów. To co je wyróżnia spośród innych to to, że monitorują i analizują poziom inwestycji i […]

Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem – jak strategicznie zarządzać finansami, aby wytworzyć wartość przedsiębiorstwa?

Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem – jak strategicznie zarządzać finansami, aby wytworzyć wartość przedsiębiorstwa?

Celem szkolenia Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest nabycie umiejętności zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa. Uczestnik szkolenia pozna metody sporządzania planów finansowych dla konkretnego przedsięwzięcia w tym inwestycyjnego. Słuchacze zrozumieją zagadnienia związane z wartością pieniądza w czasie, wpływem wyboru źródeł finansowania przedsięwzięć na rentowność i płynność przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia pogłębią również […]

Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą – warsztaty praktyczne dla managerów

Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą – warsztaty praktyczne dla managerów

„Controlling” jest narzędziem diagnostycznym, którego celem jest stworzenie w organizacji miarodajnego systemu informacji, umożliwiającego ocenę realizacji zadań i korygowanie planów.  B.R. Kuc W sprawnym zarządzaniu organizacją przyszłości wiele z dzisiejszych umiejętności z pewnością nadal będzie niezbędnych. Wciąż bardzo ważna będzie szeroka wiedza, duże doświadczenie, wyobraźnia a przede wszystkim umiejętności praktyczne. […]

Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie

Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie

„Controlling” jest narzędziem diagnostycznym, którego celem jest stworzenie w organizacji miarodajnego systemu informacji, umożliwiającego ocenę realizacji zadań i korygowanie planów.  B.R. Kuc Celem szkolenia Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu kontrolingu i zarządzania finansami zgodnie z najnowszymi trendami, zapewnienie kompetencji […]

Finanse korporacyjne w praktyce – jak zapanować nad ogromną liczbą danych

Finanse korporacyjne w praktyce – jak zapanować nad ogromną liczbą danych

Każda decyzja biznesowa podjęta przez osoby zarządzające daną jednostką ma swoje przełożenie na końcowy wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dlatego w codziennym życiu gospodarczym kluczową jest odpowiedź na pytanie jak efektywnie i świadomie podejmować decyzje managerskie wspierające realizację celów organizacji przy wykorzystaniu danych finansowych. W ramach szkolenia Finanse korporacyjne w praktyce uczestnicy […]

Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce

Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce

W sprawnym zarządzaniu organizacją przyszłości wiele z dzisiejszych umiejętności z pewnością nadal będzie niezbędnych. Wciąż bardzo ważna będzie szeroka wiedza, duże doświadczenie, wyobraźnia a przede wszystkim umiejętności praktyczne. Nie można ich jednak uzyskać bez takich cech jak: inteligencja, kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia, instynkt strategiczny. Bez nich nie można nauczyć się wyciągania logicznych wniosków, pokonywania przeszkód […]

Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta

Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta

Niektórzy inwestorzy wychodząc z założenia, że dane aktywa są warte dokładnie tyle ile w danym momencie są w stanie zapłacić. Podczas wyceny wartości kierują się względami emocjonalnymi czy estetycznymi. Wycena wartości przedsiębiorstwa nie powinna opierać się wyłącznie na przeświadczeniu, że w przyszłości znajdzie się inwestor, który będzie w stanie zaoferować wyższą cenę. Opierając cenę aktywa […]

Podstawy controlingu w praktyce, czyli jak skutecznie wspierać menadżerów

Podstawy controlingu w praktyce, czyli jak skutecznie wspierać menadżerów

Większość używanych przez przedsiębiorstwa systemów finansowo – księgowych dostarcza dla managerów wyłącznie analizy i raporty dotyczące przeszłości. Na podstawie takich danych można ocenić wyłącznie wyniki okresów minionych oraz ich dynamikę. Dane te mówią niewiele o efektywności zarządzania firmą. Aby móc ocenić sprawność działania kadry menadżerskiej należy przyrównać założony plan z […]

Analiza i ocena projektów inwestycyjnych – Controling inwestycyjny

Analiza i ocena projektów inwestycyjnych – Controling inwestycyjny

Celem szkolenia Analiza i ocena projektów inwestycyjnych. Jak uniknąć niewłaściwych decyzji inwestycyjnych? jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki analizy i oceny projektów inwestycyjnych. Uczestnicy dzięki temu szkoleniu zrozumieją i będą w stanie samodzielnie obliczyć wartość pieniądza w czasie. Na szkoleniu prowadzący przykłada dużą uwagę na praktyczne zastosowania […]

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie

Celem szkolenia Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących między innymi takich zagadnień jak: przegląd i usystematyzowanie międzynarodowych oraz krajowych przepisów rachunkowości zarządczej klasyfikacja oraz zasady rozliczania przychodów i kosztów metody rachunkowości zarządczej dla potrzeb skutecznego zarządzania Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię […]

Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – szkolenie biznesowe

Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – szkolenie biznesowe

Jak napisać dobry biznesplan? Co jest kluczowe w ocenie biznesplanu? Celem szkolenia Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest nabycie umiejętności sporządzania biznesplanu dla przedsiębiorstwa. Uzasadnia, dlaczego biznesplan należy sporządzać rzetelnie i cyklicznie, a nie tylko na potrzeby zewnętrznych podmiotów takich jak instytucje finansujące. Wyjaśnia także, na przykładach, w jaki sposób dokonywać […]

Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe

Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe

Celem szkolenia Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie:  planowania kosztów i nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie najważniejszych elementów procesu planowania najistotniejszych z punktu widzenia pracodawcy obszarów kontroli realizacji celów przedsiębiorstwa poprzez poprawne budżetowanie i kontrolę kosztów przygotowywania budżetów elastycznych zastosowania najnowszych […]

Jak efektywnie współpracować  z Urzędem Skarbowym oraz najnowsze zmiany w prawie w ujęciu praktycznym.  Szkolenie dla księgowych.

Jak efektywnie współpracować z Urzędem Skarbowym oraz najnowsze zmiany w prawie w ujęciu praktycznym. Szkolenie dla księgowych.

Cel szkolenia: • omówienie praktycznych aspektów właściwych kontaktów z Urzędem Skarbowym (z naszych doświadczeń wynika, że ok 70% spraw można zoptymalizować dzięki właściwym kontaktom z US) • zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w podatku VAT, jakie weszły w życie od 2014 roku • omówienie zmian, które obowiązują od marca 2014 […]