Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel

Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej i rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Trafność ocen sytuacji finansowej oraz skuteczność podejmowania decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizowania informacji i zastosowania właściwych metod badawczych. W trakcie szkolenia Analiza sprawozdań finansowych – warsztat praktyczny w MS Excel zwracamy szczególną uwagę na […]

Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem – jak strategicznie zarządzać finansami, aby wytworzyć wartość przedsiębiorstwa?

Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem – jak strategicznie zarządzać finansami, aby wytworzyć wartość przedsiębiorstwa?

Celem szkolenia Plany finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest nabycie umiejętności zarządzania strategicznego finansami przedsiębiorstwa. Uczestnik szkolenia pozna metody sporządzania planów finansowych dla konkretnego przedsięwzięcia w tym inwestycyjnego. Słuchacze zrozumieją zagadnienia związane z wartością pieniądza w czasie, wpływem wyboru źródeł finansowania przedsięwzięć na rentowność i płynność przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia pogłębią również […]

Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą – warsztaty praktyczne dla managerów

Controlling jako system zarządzania nowoczesną firmą – warsztaty praktyczne dla managerów

„Controlling” jest narzędziem diagnostycznym, którego celem jest stworzenie w organizacji miarodajnego systemu informacji, umożliwiającego ocenę realizacji zadań i korygowanie planów.  B.R. Kuc W sprawnym zarządzaniu organizacją przyszłości wiele z dzisiejszych umiejętności z pewnością nadal będzie niezbędnych. Wciąż bardzo ważna będzie szeroka wiedza, duże doświadczenie, wyobraźnia a przede wszystkim umiejętności praktyczne. […]

Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie

Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie

„Controlling” jest narzędziem diagnostycznym, którego celem jest stworzenie w organizacji miarodajnego systemu informacji, umożliwiającego ocenę realizacji zadań i korygowanie planów.  B.R. Kuc Celem szkolenia Nowoczesny rachunek kosztów i analiza rentowności w przedsiębiorstwie jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu kontrolingu i zarządzania finansami zgodnie z najnowszymi trendami, zapewnienie kompetencji […]

Finanse korporacyjne w praktyce – jak zapanować nad ogromną liczbą danych

Finanse korporacyjne w praktyce – jak zapanować nad ogromną liczbą danych

Każda decyzja biznesowa podjęta przez osoby zarządzające daną jednostką ma swoje przełożenie na końcowy wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dlatego w codziennym życiu gospodarczym kluczową jest odpowiedź na pytanie jak efektywnie i świadomie podejmować decyzje managerskie wspierające realizację celów organizacji przy wykorzystaniu danych finansowych. W ramach szkolenia Finanse korporacyjne w praktyce uczestnicy […]

Controlling Inwestycyjny – Planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego

Controlling Inwestycyjny – Planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego

Controlling procesów inwestycyjnych to co prawda skomplikowany proces, ale pomaga efektywnie  zaplanować i kontrolować przebieg inwestycji w przedsiębiorstwie. Umożliwia bieżące korygowanie ewentualnych błędów bez narażenia na utratę środków finansowych. Podstawową funkcją controllingu inwestycji jest dostarczanie menadżerom narzędzi i instrumentów, które umożliwiają podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych, a także bieżące kontrolowanie realizacji. Bieżącym […]

Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce

Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w nowoczesnej gospodarce

W sprawnym zarządzaniu organizacją przyszłości wiele z dzisiejszych umiejętności z pewnością nadal będzie niezbędnych. Wciąż bardzo ważna będzie szeroka wiedza, duże doświadczenie, wyobraźnia a przede wszystkim umiejętności praktyczne. Nie można ich jednak uzyskać bez takich cech jak: inteligencja, kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia, instynkt strategiczny. Bez nich nie można nauczyć się wyciągania logicznych wniosków, pokonywania przeszkód […]

Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta

Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta

Niektórzy inwestorzy wychodząc z założenia, że dane aktywa są warte dokładnie tyle ile w danym momencie są w stanie zapłacić. Podczas wyceny wartości kierują się względami emocjonalnymi czy estetycznymi. Wycena wartości przedsiębiorstwa nie powinna opierać się wyłącznie na przeświadczeniu, że w przyszłości znajdzie się inwestor, który będzie w stanie zaoferować wyższą cenę. Opierając cenę aktywa […]

Podstawy controlingu w praktyce, czyli jak skutecznie wspierać menadżerów

Podstawy controlingu w praktyce, czyli jak skutecznie wspierać menadżerów

Większość używanych przez przedsiębiorstwa systemów finansowo – księgowych dostarcza dla managerów wyłącznie analizy i raporty dotyczące przeszłości. Na podstawie takich danych można ocenić wyłącznie wyniki okresów minionych oraz ich dynamikę. Dane te mówią niewiele o efektywności zarządzania firmą. Aby móc ocenić sprawność działania kadry menadżerskiej należy przyrównać założony plan z […]

Analiza i ocena projektów inwestycyjnych – Controling inwestycyjny

Analiza i ocena projektów inwestycyjnych – Controling inwestycyjny

Celem szkolenia Analiza i ocena projektów inwestycyjnych. Jak uniknąć niewłaściwych decyzji inwestycyjnych? jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki analizy i oceny projektów inwestycyjnych. Uczestnicy dzięki temu szkoleniu zrozumieją i będą w stanie samodzielnie obliczyć wartość pieniądza w czasie. Na szkoleniu prowadzący przykłada dużą uwagę na praktyczne zastosowania […]

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie

Celem szkolenia Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwie jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących między innymi takich zagadnień jak: przegląd i usystematyzowanie międzynarodowych oraz krajowych przepisów rachunkowości zarządczej klasyfikacja oraz zasady rozliczania przychodów i kosztów metody rachunkowości zarządczej dla potrzeb skutecznego zarządzania Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię […]

KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności, czyli jak skutecznie mierzyć efektywność?

KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności, czyli jak skutecznie mierzyć efektywność?

„Czego nie można mierzyć, tym nie można zarządzać.” R. S. Kaplan i D. P. Norton W powyższym twierdzeniu jest dużo prawdy i dlatego bardzo przydatnym  narzędziem do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem są KPI (Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, kluczowe wskaźniki działania), które powinny objąć całe przedsiębiorstwo, a nie tylko obszar finansowy. Są one […]

Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – szkolenie biznesowe

Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – szkolenie biznesowe

Jak napisać dobry biznesplan? Co jest kluczowe w ocenie biznesplanu? Celem szkolenia Biznesplan w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest nabycie umiejętności sporządzania biznesplanu dla przedsiębiorstwa. Uzasadnia, dlaczego biznesplan należy sporządzać rzetelnie i cyklicznie, a nie tylko na potrzeby zewnętrznych podmiotów takich jak instytucje finansujące. Wyjaśnia także, na przykładach, w jaki sposób dokonywać […]

Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe

Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe

Celem szkolenia Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie:  planowania kosztów i nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie najważniejszych elementów procesu planowania najistotniejszych z punktu widzenia pracodawcy obszarów kontroli realizacji celów przedsiębiorstwa poprzez poprawne budżetowanie i kontrolę kosztów przygotowywania budżetów elastycznych zastosowania najnowszych […]

Finanse dla niefinansistów – dane finansowe w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Finanse dla niefinansistów – dane finansowe w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników skomplikowanych zagadnień rachunkowości i finansów. Po warsztacie Finanse dla niefinansistów – dane finansowe w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem uczestnicy znają/potrafią m.in.: istotę i strukturę sprawozdań finansowych, zależność pomiędzy codziennymi zdarzeniami gospodarczymi a sprawozdaniami finansowymi, czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski, sporządzać plany finansowe […]

Jak efektywnie współpracować  z Urzędem Skarbowym oraz najnowsze zmiany w prawie w ujęciu praktycznym.  Szkolenie dla księgowych.

Jak efektywnie współpracować z Urzędem Skarbowym oraz najnowsze zmiany w prawie w ujęciu praktycznym. Szkolenie dla księgowych.

Cel szkolenia: • omówienie praktycznych aspektów właściwych kontaktów z Urzędem Skarbowym (z naszych doświadczeń wynika, że ok 70% spraw można zoptymalizować dzięki właściwym kontaktom z US) • zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami w podatku VAT, jakie weszły w życie od 2014 roku • omówienie zmian, które obowiązują od marca 2014 […]