Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności-szkolenie dla bankowości

egzekucja_z_rachunku_bankowego_szkolenie_HILLWAY_szkolenia_biznesowe_doradztwo_dla_firmSzkolenie z zakresu Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności opiera się na praktycznej wiedzy w zakresie przeprowadzania egzekucji z rachunku bankowego taki sposób, aby wykorzystać wszelkie możliwe legalne środki do pozyskania największej ilości informacji o:

? zadaniach banku
? obowiązkach banku
? terminach obowiązujących bank
? sposobach zabezpieczenia interesu banku
? uniknięciu sporów z dłużnikiem egzekwowanym i organami egzekucyjnymi

W procesie egzekucji z rachunku bankowego bank występuje w skomplikowanej sytuacji: dłużnika zajętej wierzytelności, quasi-egzekutora, a także organu orzekającego. Ta potrójna rolna jest przyczyną wielu wątpliwości prawnych i przedmiotem krytyki w piśmiennictwie.

 Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

[toggle title=”GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA” style=”2″]

Szkolenie Egzekucja z rachunku bankowego – zadania i obowiązki banku jako dłużnika zajętej wierzytelności ma na celu rozwój kompetencji prawnych pracowników banków w obszarze egzekucji z rachunku bankowego.

[/toggle]

[toggle title=”PROGRAM  SZKOLENIA” style=”2″]

ASPEKTY PRAWNE REGULUJĄCE EGZEKUCJĘ Z RACHUNKU BANKOWEGO

? Kodeks Postępowania Cywilnego
? Prawo bankowe
? rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50 poz. 454)
? różne uregulowania procedury cywilnej i administracyjnej w zakresie egzekucji z rachunków bankowych

ORGANY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO

? Wykaz dokumentów obligatoryjnych
? Zawiadomienia kierowane do banku ? forma i wykaz dokumentów

ZADANIA, OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU JAKO DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI

W wykonaniu ogólnych postanowień bank winien na otrzymanym zawiadomieniu wpisać datę, godzinę i minutę (może to mieć bardzo istotne znaczenie dla obrony interesów banku, choć często działać będzie także na jego niekorzyść, np. gdy w porozumieniu z klientem lub we własnym interesie, będzie chciał zaspokoić inne wierzytelności) oraz przeprowadzić kontrolę formalną otrzymanego zawiadomienia, sytuacji prawnej posiadacza rachunku, jak i zdarzeń zaistniałych w wykonywaniu umowy rachunku bankowego, mogących mieć wpływ na wykonanie zajęcia analizując WAŻNE okoliczności.

? Terminy obligujące dłużnika zajętej wierzytelności, w tym obowiązek informowania organu egzekucyjnego
? Sposób realizacji zajęcia egzekucyjnego przez dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku braku pełnego pokrycia na rachunku dłużnika egzekwowanego
? Wyłączenia spod egzekucji i praktyczne metody postępowania wobec środków pozostających do dyspozycji dłużnika egzekwowanego
? Sposoby postępowania w związku ze złożeniem przez dłużnika egzekwowanego listy płac
? Środki będące własnością osób trzecich na rachunku dłużnika egzekwowanego
? Obciążenia z tytułu płatności dokonanych przy użyciu kart debetowych lub kredytowych do rachunku objętego zajęciem egzekucyjnym
? Blokowanie instrumentów dysponowania środkami na rachunku objętym zajęciem egzekucyjnym
? Prowadzenie sporów z dłużnikiem egzekwowanym i organami egzekucyjnymi

ZAJĘCIA EGZEKUCYJNE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU RACHUNKU BANKOWEGO

? rachunków oszczędnościowych
? rachunków bieżących
? rachunków lokat
? rachunków obsługiwanych w sposób odmiejscowiony
? wkładów oszczędnościowych, do których zostały wystawione książeczki oszczędnościowe
? rachunków IKE
? rachunków powierniczych

OGRANICZENIA W PROWADZENIU EGZEKUCJI Z RACHUNKÓW BANKOWYCH

Np. zgodnie z art. 54 ustawy Prawo bankowe, środki pieniężne znajdujące się na:

? rachunkach oszczędnościowych,
? rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
? rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych

należących do jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych przez nią umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

INFORMOWANIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO O PRZESZKODZIE W DOKONANIU ZAJĘCIA RACHUNKU

1) brak odpowiedniej ilości środków,
2) zbieg egzekucji:
a) sądowych,
b) administracyjnych,
c) sądowych z administracyjnymi,
3) spór między bankiem, a posiadaczem rachunku co do uprawnienia do środków na rachunku,
4) rozwiązanie umowy rachunku bankowego,
5) przedawnienie roszczeń z umowy rachunku bankowego,
6) potrącenie roszczeń posiadacza rachunku bankowego z roszczeniami banku

ZBIEG EGZEKUCJI DO RACHUNKU BANKOWEGO

?  dwóch egzekucji cywilnych,
?  dwóch egzekucji administracyjnych,
?  egzekucji administracyjnej i cywilnej

Powyższe obszary będą ujęte w formie syntetycznego zestawienia + kazusy

W materiałach szkoleniowych uczestnicy będą mieli potrzebne informacje teoretyczne wraz z aktualnym orzecznictwem.

[/toggle]

[toggle title=”METODOLOGIA  SZKOLENIA” style=”2″]

Wykłady i warsztaty oparte o praktyczne sytuacje i kazusy  Państwa banku (w ramach badania potrzeb szkoleniowych w cenie szkolenia przeprowadzimy z Państwem wywiady telefoniczne i poprosimy o zebranie kazusów, spraw trudnych, które chcecie Państwo by były omówione i przepracowane z Trenerem)

[/toggle]

[toggle title=”TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE” style=”2″]

Radca prawny, praktyk windykacji, doświadczony szkoleniowiec znający specyfikę windykacji z rachunku bankowego

[/toggle]

[toggle title=”SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły” style=”2″]

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego ? firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

 

[/toggle]

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content