Monika Księżak – Trener Biznesu, Coach ICF, Project & Quality Manager

Monika Księżak to dyplomowany Coach ICF, Trener Biznesu, certyfikowany Project & Quality Manager, Brand Manager z ponad 16 letnim doświadczeniem biznesowym w międzynarodowej korporacji.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzania jakością – Quality Manager oraz Teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto w 2017 ukończyła Studia Zawodowego Coachingu z akredytacją International Coach Federation i Szkołę Trenerów Biznesu Master Teacher Jacka Wolniewicza i posiada tytuł Trenera biznesowego z akredytacją Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Monika Księżak posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe ? pracowała w Telekomunikacji Polskiej i Orange. Uczestniczyła w strategicznych projektach Pionu Sieci i Platform Usługowych Orange i Telekomunikacja Polska, tworzyła dokumentację procesową z zakresu strategii i rozwoju sieci oraz prowadziła działania mające na celu zapewnienie spójności procesów PSiPU z innymi procesami biznesowymi.

Prowadziła projekty optymalizacyjne, których głównym celem było podnoszenie standardów jakości zgodnie z ISO 9001 oraz wzrost satysfakcji Klienta Zewnętrznego i Klienta Wewnętrznego. Zajmowała się rozwojem usługi w ramach sprzedaży specjalizowanej M2M (machine 2machine) tworząc dedykowane struktury obsługowe w ramach projektu: ?Dedykowana obsługa dla Klienta M2M?- jako Product Manager.

Monika Księżak uczestniczyła w audytach jakościowych, projektach optymalizacyjnych oraz inicjatywach usprawniających zwiększenie efektywności procesów obsługi klienta w ramach procesów reklamacyjnych, utrzymaniowych. Jako Trener Wewnętrzny prowadziła szkolenia w zakresie wsparcia sprzedaży specjalizowanej oraz obsługi klienta kluczowego, strategicznego i klienta public.

Jest trenerem umiejętności miękkich ? pokazuje jak ważne w sukcesie i efektywności osobistej są takie kompetencje jak:

 • inteligencja emocjonalna,
 • komunikacja,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • automotywacja,
 • autoprezentacja,
 • wystąpienia publiczne
 • mindfulness
 • medytacja.

Jest specjalistą w obszarach:

 • Budowanie procesów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
  • Zarządzanie projektami i procesami obsługowymi zgodnie z CEM (Customer Experience Management)
  • Szkolenia z zakresu umiejętności sprzedaży i komunikacji z Kluczowymi Klientami
  • Zarządzanie komunikacją w zespole, w projekcie, asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
   w zespole
 • Tworzenie programów motywacyjnych dla struktur obsługowych i sprzedażowych
 • Wypalenie zawodowe i profilaktyka work-life balance, radzenie sobie ze stresem
 • Trening motywacji i automotywacji
 • Zarządzanie sobą w czasie i zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie zespołami i tworzenie silnych zaangażowanych zespołów osiągających wyniki
 • Zarządzanie projektami i komunikacja projektowa, również wdrożenia idei Agile do poszczególnych pionów biznesowych, np. Agile w HR, Agile w obsłudze klienta i sprzedaży.

W HILLWAY odpowiada za budowanie i projektowanie rozwiązań rozwojowych i usprawniających działanie dla największych firm w Polsce.

Jako Trener realizowała projekty między innymi dla takich firm i organizacji jak: Orange, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  Tramwaje Warszawskie, Promedica24, Inter Polska, Twino.

Wszystko o czym mówi i uczy odnosi do praktyki. Zawsze aktywnie poszukuje najlepszych rozwiązań, do zastosowania tu i teraz, tak by wprowadzić realną zmianę i nową jakość ? zgodnie z wartością i filozofią projektów HILLWAY.

Monika Księżak  wspierała również w ramach działań CSR – idei odpowiedzialnego biznesu Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.Skip to content