Profesjonalny proces offboarding’u – case study szkolenia HILLWAY

Dla naszego Klienta, będącego liderem w branży ciepłowniczej, przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy projekt szkoleniowy rozwijający wiedzę, umiejętności i postawę z zakresu profesjonalnego procesu offboarding’u.

 • Z jakimi wyzwaniami mierzył się Klient?
 • Jak przebiegł proces przygotowania i realizacji szkoleń dla pracowników HR?
 • Jakie były efekty projektu szkoleniowego HILLWAY?

Zachęcamy do zapoznania się z Case Study HILLWAY.

Model komptencyjny

Wyzwanie Klienta

Proces zwolnienia i offboarding’u to często niełatwe wyzwanie. Tym bardziej, jeśli proces ten jest nieprzemyślany przez pracodawcę. Przekonał się o tym nasz Klient, u którego proces offboardingu nie był uporządkowany co wróżyło szereg negatywnych konsekwencji takich jak:

 • chaos w zespole związany z brakiem odpowiedniej komunikacji zmiany
 • brak jasnego przekazania obowiązków i wiedzy następcy, co wiązało się z luką w wiedzy i kompetencjach pracowników
 • silne emocje i stres osoby, która przekazuje informację o rozwiązaniu współpracy
 • negatywne doświadczenia osoby zwolnionej przekładające się na niepochlebne opinie wpływające na wizerunek pracodawcy
 • spadek zaufania pracowników do praktyk zarządzania przedsiębiorstwem

Rozwiązanie – szkolenie szyte na miarę potrzeb

Badanie potrzeb szkoleniowych

Wiemy, że podstawowym i najważniejszym etapem do przeprowadzenia efektywnego szkolenia jest jego odpowiednie przygotowanie i dopasowanie treści do potrzeb uczestników. Dla HILLWAY badanie potrzeb szkoleniowych jest jednym z najważniejszych elementów i stanowi integralną część oferty. Zorganizowanie dobrego szkolenia wymaga czasu i zaangażowania.

Działania przed szkoleniem w ramach badania potrzeb szkoleniowych obejmowały:
• rozmowę z kadrą zarządzającą i uczestnikami szkolenia co do potrzeb rozwojowych
• badanie oczekiwań uczestników oraz menadżerów wobec szkolenia – anonimowe ankiety on-line z pytaniami otwartymi i zamkniętymi
• poznanie specyfiki pracy zespołu.

Raport z badań przedszkoleniowych wykazał, że 34,8 % osób ankietowanych (największy odsetek) przyznało, że swoje umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów zwalniających ocenia na 2 (w skali 1-6).

Podczas przeprowadzania rozmowy zwalniającej ankietowani najczęściej odczuwali: niepewność, smutek, strach

W procesie zwolnień ankietowanym najbardziej brakowało:

 • dbałości o ciągłość procesów i przekazywania zadań
 • spójności w komunikacji i podejściu do offboarding’u
 • wczesnej komunikacji z HR biznes
 • odpowiedniego kierownictwa po odejściu
 • standardów, które pozwoliłyby zabezpieczyć ciągłość wiedzy i tematów
 • możliwości wyegzekwowania rozliczenia się z realizowanych zadań przez odchodzącego pracownika

Realizacja projektu szkoleniowego

Wobec zdiagnozowanych potrzeb Klienta, doradca szkoleniowy HILLWAY opracował program szkoleniowy zawierające następujące moduły:

 • Analiza trendów w zakresie procesu offboardingu w Polsce i na świecie.
 • Trudne sytuacje w pracy menedżera i style reakcji na nie
 • Stadia reakcji na zmianę (wg. modelu Williama Bridgesa)
 • Zasady prowadzenia rozmów zwalniających z pracownikami
 • Sposoby komunikowania celowości zmiany
 • Planowanie i realizowanie działań wzmacniających wdrożenie zmiany

Dekalog procesu offboarding’u

Jednym z kluczowych elementów realizacji szkolenia było wypracowanie przez uczestników tzw. DEKALOGU PROCESU OFFBOARDINGU

W ramach ćwiczenia, przy pomocy metody LEGO SERIOUS PLAY, uczestnicy mogli:

 • dokonać analizę obecnego procesu offboardingowego
 • dokonać analizę mocnych i słabych stron offboardingu
 • zaprojektować działania wzmacniające efektywność procesu offboardingu
 • wypracować materiały wspierające kierowników w rozmowach zwalniających, a także skrypt szkolenia prowadzonego przez HR dla Kierowników

Wyniki ankiet poszkoleniowych

Średnia ocena materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia w trzech obszarach: 4,75

Średnia ocena pracy Trenera badana w ośmiu obszarach: 4,97

Średnia ocena gotowości do wdrożenia zdobytej wiedzy/umiejętności: 4,70

Rekomendacja firmy HILLWAY: 100 % uczestników wyraziło rekomendację względem dostawcy szkolenia

Szkolenie Profesjonalny offboarding z dbałością o pracownika i organizację

Efekty szkolenia

Projekt rozwojowy został pozytywnie odebrany przez uczestników.  Praca na realnych przykładach występujących u Klienta wzmocniło efekt wdrożenia nabytych umiejętności i wiedzy.

Uczestnicy:

 • poznali aktualne trendy w procesie offboardingu w Polsce i na świecie. To pozwoliło im być na bieżąco z najnowszymi najlepszymi praktykami
 • zaznajomili się z trudnymi sytuacjami, z jakimi spotykają się menedżerowie podczas procesu offboardingu oraz różne style reagowania na nie. Pomogło im to skuteczniej zarządzać takimi sytuacjami i zmniejszyć ryzyko konfliktu
 • zapoznali się z etapami reakcji na zmianę według modelu Williama Bridgesa. Dzięki temu efektywniej zaczęli wspierać pracowników w okresie przejściowym i poprawili ich ogólne wrażenia z procesu offboardingu
 • przećwiczyli zasady prowadzenia rozmów o zwolnieniach z pracownikami, dzięki czemu proces rozmowy stał się bardziej efektywny, przez co istotnie zmniejszyło się ryzyko nieporozumień
 • dowiedzieli się, jak komunikować celowość zmiany, by upewnić się, czy pracownicy rozumieją uzasadnienie procesu offboardingu
 • zdobyli wiedzę, jak planować i implementować działania wzmacniające wdrażanie zmiany, co sprawiło, że procesy offboardingowe zaczęły przebiegać pomyślnie i zmniejszać ryzyko negatywnych konsekwencji.

Szkolenie “Profesjonalny proces offboarding’u” znacząco wpłynęło na organizację na kilku poziomach:

Zoptymalizowany proces offboardingowy: Uczestnicy szkolenia poznali najlepsze praktyki i strategie zarządzania procesem offboardingowym. Doprowadziło to do bardziej zorganizowanego i wydajnego procesu offboardingu, zmniejszając potencjalne “zamieszanie” i ryzyko wewnętrznych sporów.

Rozwój pracowników: Dobrze zarządzany proces offboardingowy poprawił morale pracowników i zmniejszył stres u odchodzących pracowników. Uczestnicy warsztatu dowiedzieli, jak wspierać odchodzących pracowników i zadbać o to, by ich doświadczenia z procesu offboardingu były optymalnie pozytywne.

Silniejsza marka pracodawcy: pozytywne doświadczenia związane z odejściem z pracy pomogło wzmocnić reputację organizacji jako dobrego miejsca pracy.

Poprawa produktywność: usprawniony proces offboardingu zoptymalizował czas i zwiększył produktywność działów HR, zwalniając zasoby, aby skupić się na innych ważnych zadaniach.

Rozwijaj biznes z HILLWAY – oferta szkoleń dla firm

 • Szukasz usprawnień dla swojej organizacji?
 • Chcesz podnieść kompetencje swoich pracowników?
 • Pragniesz, by procesy w twojej organizacji były efektywniejsze i przynosiły wymierne korzyści?

Poznaj ofertę szkoleń HILLWAY. Dopasowujemy programy szkoleniowe do potrzeb i wyzwań Klientów, dzięki odpowiednio przeprowadzonym badaniu potrzeb oraz orientacji na daną branżę.

W programach szkoleniowych HILLWAY m.in:

Skip to content