Strategie obsługi klienta. Obsługa Klienta – strategiczna przewaga firmy – szkolenie dla menadżerów

Działania w zakresie podniesienie standardów obsługi Klienta w firmach są zadaniem strategicznym. Dobra obsługa Klientów  jest dla firm  podstawowym warunkiem utrzymania Klientów. Tym samym – dobra obsługa Klienta jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności firmy.

Dbałość o zadowolenie Klientów przynosi firmom,  oprócz pozytywnego PR- także  lepsze rezultaty finansowe. Wiele firm ze wzorowej obsługi Klienta uczyniło swój podstawowy wyróżnik. Doskonała obsługa Klienta dotyczy firm z każdej branży: finansowej, FMCG, IT, usług, przekłada się na wyniki i rozwój firm, a nawet zadowolenie pracowników.

W trakcie szkolenia wskażemy  czynniki, które wpływają na zadowolenie i lojalność Klienta. Przekażemy uczestnikom  wiedzę, co robić, a czego nie robić, aby firma budowała swoją pozycję rynkową  przez doskonałą obsługę.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych w firmach za obsługę klienta,  marketing i sprzedaż  i wdrożenie standardów obsługi klienta w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i przez internet.

Dedykowane jest dyrektorom i kierownikom Działów  obsługi klienta, sprzedaży, kierowników i dyrektorów marketingu, osoby odpowiedzialne za organizacje pracy zespołów obsługujących Klienta.

CELE SZKOLENIA
 • Standaryzacja zasad obsługi Klienta oraz prezentacja modeli zachowań, form kontaktu z Klientem
 • Omówienie znaczenia obsługi Klienta na różnych etapach procesu sprzedaży: pozyskanie Klienta, sprzedaż, obsługa posprzedażowa, up sell do aktualnych Klientów
 • Przekazanie uczestnikom podstawowych zasad komunikacji z Klientami w sytuacjach obsługowych, podczas załatwiania reklamacji i spraw trudnych
 • Budowa postawy pro aktywnej – wykorzystywanie kontaktów obsługowych do sprzedaży
 • Omówienie narzędzi wykorzystywanych w obsłudze Klienta: call center, komunikacja przez Internet, obsługa on-line, systemy typu CRM
PROGRAM SZKOLENIA 2 DNI
Organizacja nastawiona na Klienta

 • Budowa klimatu wewnątrz organizacji sprzyjającego dobrej obsłudze Klienta.
 • Tworzenie kultury obsługi Klienta na każdym poziomie zarządzania w firmie.
 • Budowa zespołu nastawionego na potrzeby Klientów.
 • Wpływ dobrej obsługi na wyniki firmy, jej postrzeganie i zadowolenie zespołu pracowników.
 • Łańcuch obsługi – dlaczego każda osoba w organizacji ma wpływ na satysfakcję i lojalność Klienta?
 • Jak lojalność Klientów przekłada się na zysk, a brak lojalności na straty?
 • Koncepcja „Wszyscy jesteśmy Klientami”- Klienci wewnętrzni i  zewnętrzni, interesariusze.

Obsługa Klienta jako element marketing mix – marketingowe 5 P

 • Obsługa Klienta na etapie „przed sprzedażą”
 • Obsługa Klienta w trakcie procesu zakupowego
 • Obsługa Klienta „po sprzedaży”
 • Cykl życia Klienta – jak pozyskać, zatrzymać i utrzymać Klienta na długie lata?

Obsługa Klienta jako kluczowy element marketing mix w firmach usługowych.

Personel i zasady obsługi Klienta – budowanie standardów obsługi  w zespole

Analiza punktów styku na linii Klient – firma – identyfikacja punktów kontaktu.

 • Określenie zasad postępowania w każdym punkcie styku „firma-Klient”.
 • Czynniki wpływające na percepcję Klienta – czyli jak Klienci dokonują oceny obsługi.
 • Łańcuch obsługi Klienta – dlaczego doskonała obsługa ma swój początek wewnątrz firmy. Analiza komunikacji z Klientem przez wszystkie działy firmy.
 • Rekrutacja zespołu obsługi Klienta: „Zatrudniaj za postawę – ucz umiejętności”.  Cechy charakteru / osobowości są najbardziej oczekiwane u pracowników mających kontakt z Klientem?

Podstawowe zasady komunikacji w obsłudze Klienta

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w obsłudze Klienta.
 • Co nam przeszkadza w efektywnej komunikacji- bariery komunikacyjne
 • Różnice w komunikacji bezpośredniej i telefonicznej- zasady.
 • Profesjonalne zachowanie w sytuacji skargi i reklamacji.
 • Darowanie nigdy nie przynosi ryzyka straty – czyli techniki wywierania wpływu na ludzi w obsłudze Klienta.
 • Wykorzystanie zasad komunikacji do załatwienia reklamacji – schemat procesu reklamacyjnego i rozmowy reklamacyjnej

Postawa prosprzedażowa w obsłudze Klienta- każdy kontakt z Klientem okazją do sprzedaży

 • Czym jest pro aktywna obsługa Klienta?
 • Jak kontakty „obsługowe” przekuć na dodatkowe przychody dla firmy?
 • Jak ustrzec się przed utratą Klientów wraz z utratą kluczowych pracowników w firmie- bazy danych i historia kontaktów z Klientem.
 • Budowanie relacji pod przyszłe sprzedaże, planowanie kolejnych kontaktów z Klientem.
 • Za pierwszą sprzedaż do Klienta odpowiada sprzedaż, za każdą kolejną – serwis i obsługa.

Narzędzia w obsłudze Klienta

 • Miejsca kontaktu z Klientem
 • Systemy bazodanowe – CRM
 • Narzędzia internetowe komunikacji z Klientem: formularze internetowe, live –chat, komunikacja e-mail
 • Wykorzystanie call center do obsługi Klienta: infolinie, aktywny telemarketing, obsługa Klienta z wykorzystaniem call center
 • Programy lojalnościowe, Kluby Klienta
 • Badania satysfakcji Klienta
 • Projekty member get member.
 • Obsługa reklamacji

Wewnętrznie czy outsourcing? Organizacja obsługi Klienta

 • Wewnętrznie czy outsourcing – kryteria podjęcia decyzji o wewnętrznym lub zewnętrznym dziale obsługi Klienta.
 • Contact center i strona internetowa jako wirtualne Biuro Obsługi Klienta- zadania, funkcje, korzyści.
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
JOANNA  RADA  –   TRENER  BIZNESU

Joanna Rada szkolenia HILLWAYPrzez 15 lat była managerem w międzynarodowej korporacji Bertelsmann, w ostatnich latach dyrektor linii biznesowej zatrudniającej ponad 1000 pracowników. Budowała usługi dla koncernów lotniczych, telekomunikacyjnych i informatycznych.

Odpowiadała za strategię, sprzedaż i utrzymanie klientów strategicznych. Prowadziła w całej organizacji w Polsce projekt strategiczny wzmocnienia roli Key Account Managerów. Praktyk sprzedaży konsultacyjnej, doradca biznesowy, coach i trener.

Z HILLWAY Training & Consulting współpracuje od 2013 roku. Realizuje projekty szkoleniowe oraz doradcze w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Joanna z sukcesami bierze udział w projektach doradczych i szkoleniowych, z ramienia HILLWAY współpracuje m.in. dla Boehringer – Ingelheim, E&Y (Ernst&Young), Infosys, DFDS.

Specjalizacja: zarządzanie klientem strategicznym, sprzedaż konsultacyjna, zarządzanie klientem międzynarodowym, wdrażanie strategii, procesy obsługi klienta, procesy jakościowe, coaching i mentoring managerski.

Joanna jest coachem dla managerów wyższego szczebla, dyrektorów regionalnych, dyrektorów sprzedaży, których firmy inwestują w tę formę wsparcia obok szkoleń rozwijających kompetencje. Pracuje dla firm z kapitałem zagranicznym z branży FMCG, farmaceutycznej, finansowej, start-up’ów.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta czy sprzedaży?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.