Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami

Zarządzanie konfliktem - szkolenie zamknięteŻycie emocjonalne jest dziedziną, którą można podobnie jak czytanie czy matematykę, opanować lepiej lub gorzej, a składa się nań zespół specjalnych umiejętności. Stopień, w jakim dana osoba opanowała te umiejętności, decyduje o tym, czy odniesie w życiu sukces czy zabrnie w ślepy zaułek; zdolność panowania nad swymi emocjami jest metazdolnością, od której zależy sposób wykorzystania przez nas pozostałych zdolności, włącznie z samym intelektem.

 

Daniel Goleman

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie Inteligencja emocjonalna kierujemy do wszystkich osób, które są zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej, pracy w zespołach, przewodzenia, tworzenia więzi oraz budowania dobrych relacji z innymi.
CELE SZKOLENIA
 • Większa świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym i osobistym
 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi
  i innych ludzi
 • Uświadomienie roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów w pracy zawodowej
 • Autodiagnoza mocnych i słabych stron
 • Wyzwolenie autorefleksji w kwestii wzorców w kontaktach z innymi
 • Wzrost motywacji uczestników do kontynuowania rozwoju osobistego i zawodowego
 • Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost zaangażowania i motywacji do budowania poprawnych relacji interpersonalnych
 • Zmiana sposobu myślenia, zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych – lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
PROGRAM SZKOLENIA
Zarządzanie emocjami – co to są emocje,  schemat powstawania emocji

 • Definicja emocji, podział i rola emocji – dyskusja moderowana w dużej  grupie
 • Mini wykład z odwołaniem się do doświadczeń uczestników – emocje a uczucia, emocje pierwotne i wtórne, schemat powstawania emocji, porwanie emocjonalne, kierowanie emocjami, panowanie nad sobą
 • Ćwiczenie – jak tłumienie emocji wpływa na naszą wydajność i efektywność
 • Ćwiczenie – anatomia wściekłości
 • Ćwiczenie – sztuka uspokajania się jako podstawowa umiejętność życiowa, metody relaksacji i przeformułowania interpretacji

Umysł racjonalny a umysł emocjonalny  –  IQ, EQ  – co decyduje o naszym sukcesie w życiu?

 • W jakim stopniu IQ a w jakim EQ decyduje o naszym sukcesie życiowym – dyskusja moderowana
 • Typologie inteligencji emocjonalnej (wg  D. Goleman, J. Mayer, P. Salovey)
 • Test – autodiagnoza inteligencji emocjonalnej uczestników warsztatu
 • Umysł racjonalny i emocjonalny – wyniki badań, statystyki – prezentacja
 • Ćwiczenia i przykłady obrazujące role i komplementarność obu inteligencji

Wiedza o sobie  – samoświadomość

 • Świadomość emocji jako podstawowa zdolność emocjonalna – dyskusja moderowana
 • Mini wykład – samoobserwacja i uważność jako narzędzia kierowania emocjami
 • Ćwiczenie na uważność – projekcja filmu
 • Ćwiczenie – lista mocnych i słabych stron uczestników warsztatu – samoocena

Samoregulacja – panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi i impulsami 

 • Metody radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami – samokontrola
 • Techniki ułatwiające kierowanie emocjami
 • Prezentacja – Teoria pro aktywności (W.E. Frankl)
 • Ćwiczenia i przykłady  – postawa pro aktywna postawa reaktywna
 • Ćwiczenie – scenki z życia wzięte – radzenie sobie z tzw. sytuacji kryzysowymi

Motywacja – osiąganie celów życiowych

 • Ćwiczenie – wyłanianie wartości i identyfikacja wewnętrznych przekonań
 • Test – samoocena zaangażowania w wykonywane zadania i pracę
 • Mini wykład – źródła naszej siły i motywacji do działania
 • Jak rozwijać samodyscyplinę, wytrwałość i determinację w osiąganiu celów – metody i techniki
 • Ćwiczenie – przeskakiwanie muru – optymizmu można się nauczyć

Empatia – uświadamianie sobie uczuć i potrzeb innych osób

 • Ćwiczenie w parach – rozpoznawanie emocji
 • Ćwiczenie w dużej grupie – świadomość polityczna
 • Mini wykład, dyskusja moderowana – rola empatii w życiu osobistym i społecznym

Umiejętności społeczne

 • Ćwiczenie w trzech podgrupach „Fabryka samolotów” – umiejętności zespołowe, współpraca i przewodzenie w zespołach
 • Ćwiczenie w trójkach – wpływanie na innych, budowanie porozumienia
 • Mini wykład, dyskusja moderowana – typologie i znaczenie umiejętności społecznych

Kompetencje emocjonalne  w codziennej praktyce zawodowej – wychodzenie z kryzysowych sytuacji i rozwiązywanie problemów

 • Ćwiczenie w trzech podgrupach:

Analiza typowych sytuacji kryzysowych w codziennej pracy – lista przykładów, sposoby radzenia sobie (pomysły rozwiązań). Prezentacja, porównanie wyników, wybór pomysłów rozwiązań.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Malgorzata_Kniaz_Trener_HILLWAY

MAŁGORZATA  KNIAŹ  –  TRENER BINZESU I COACH 

Ekspert w dziedzinie Przywództwa i Zarządzania, menedżer z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany Trener Biznesu i Coach.  Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła studia z zakresu Nauk Społecznych i Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Absolwentka „The Leadership and Management Academy” na Harvard Business School.  Certyfikowany doradca psychologiczny i coach, absolwentka kierunków Coaching i Counselling na Nature Care College w Sydney oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez kilkanaście lat czynnie związana z biznesem. Swoje bogate doświadczenie menedżerskie wyniesione z  pracy w międzynarodowych korporacjach w kraju i za granicą wykorzystuje teraz w pracy trenerskiej i mentorskiej. Jako doświadczony Executive Coach współpracuje z wieloma organizacjami, prowadząc facylitacje, mentoring i coaching dla  najwyższej kadry menedżerskiej.

W swojej karierze zawodowej przeszła wszystkie szczeble Zarządzania od Menedżera Produktu
do Dyrektora Zarządzającego. Specjalizuje się w warsztatach i szkoleniach z zakresu  przywództwa,  zarządzania zespołem, zarządzania czasem i organizacją pracy, zarządzania poprzez cele, komunikacji menedżerskiej, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, umiejętności osobistych
i sprzedażowych. Wspiera organizacje w tworzeniu wizji, misji, wartości oraz w budowaniu kultury coachingowej. W swojej pracy z klientami wykorzystuje różne narzędzia psychometryczne, w tym analizę behawioralną  Extended DISC.

Współprowadziła liczne, kilkumiesięczne programy rozwojowe składające się z cykli warsztatów, coachingów i zadań wdrożeniowych dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej największych firm w Polsce. Jest współautorką licznych programów szkoleniowych opartych na uznanych i sprawdzonych modelach biznesowych powiązanych z gry-rywalizacją (gamifikacją).

Uczestnikami jej warsztatów z kompetencji przywódczych  i menedżerskich było kilkuset menedżerów,  m.in. z takich  firm, jak:  MetLife Amplico, Grupa PZU, Grupa AVIVA, BRE Bank, ING Bank Śląski, Coca Cola, Grupa PGE, Polkomtel, Bosch oraz współpracowała z urzędami Administracji Państwowej, z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i wieloma innymi.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania call center/zoptymalizować działania contact center – podnieść jego efektywność, wydajność?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.