Rozwój umiejętności komunikacyjnych prawników w kancelarii adwokackiej

Szkolenia komunikacja dla prawnikówDla jednego z naszych klientów ? kancelarii adwokackiej – realizowaliśmy projekt, którego celem był rozwój kompetencji :efektywna komunikacja oraz współpraca w zespole. W ramach projektu szkoleniowego przeprowadziliśmy warsztaty ,,Podstawy skutecznej komunikacji interpersonalnej? dla grupy 10 doświadczonych prawników, którzy na co dzień pracują z klientami, na sali sądowej, jak również współpracują ze sobą pracując w zespole i grupach projektowych.

Efektywna komunikacja to podstawa efektywnego i skutecznego działania każdego adwokata, a w szczególności, gdy sprawa toczy się już na wokandzie ? o tym nikogo nie trzeba przekonywać.

Uczestnikom zależało, by na szkoleniu poznać skuteczne narzędzia i rozwiązania, które, będą mogli szybko wykorzystać w praktyce.

W trakcie warsztatów pracowano nad rozwojem kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną poprzez:

  • kształtowanie postawy podczas procesu komunikowania się z drugim człowiekiem
  • przekazanie i nabycie przez uczestników wiedzy związanej z elementami, które mają istotny wpływ na skuteczność porozumiewania się
  • nabycie umiejętności związanych ze skutecznym używaniem języka transformacji, czyli słów i zwrotów budujących wzajemne relacje interpersonalne
  • poznanie istotnych elementów autoprezentacji i jej wpływu na osiągnięcie porozumienia z drugim człowiekiem

Pracownicy biorący udział w szkoleniu określili następujące potrzeby zebrane przez Trenera na początku szkolenia:

  1. Metody i techniki budowania zrozumiałych i przejrzystych komunikatów
  2. Techniki pomagające w weryfikacji tego, czy rozmówca rozumie przekazany komunikat
  3. Zasady i metody efektywnego komunikowaniu trudnych informacji
  4. Asertywność podczas rozmowy
  5. Techniki pomagające w utrzymywaniu zaplanowanego harmonogramu rozmowy
  6. Przekazywanie informacji zwrotnej, konstruktywnej krytyki

Intensywne warsztaty bazowały na podziale komunikacji na:

1)       Elementy, które utrudniają osiągnięcie porozumienia w komunikacji (specjalistyczny język ? np. matematyczny; Brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą lub grupą; brak wizualizacji podczas rozmowy; brak odpowiedzi na zadane pytania; koncentrowanie się podczas rozmowy na rzeczach mało istotnych; wywieranie presji na rozmówcę/rozmówców i  brak elastyczności podczas rozmowy)

2)       Elementy, które pomagają w komunikacji: (ogólne zebranie informacji ? podsumowanie ogólne i etapowe; ustalenie metodologii w komunikacji; uzupełnianie i dodawanie informacji; doprecyzowanie, zmiana i wytłumaczenie elementów niezrozumiałych; zadawanie pytań i aktywne słuchanie, Informacja zwrotna)

Szkolenie zostało bardzo dobrze przyjęte przez tę wymagającą grupę zawodową. Adwokaci podkreślali w komentarzach do szkolenia, że tak naprawdę zdiagnozowali, na ile jeszcze rzeczy muszą zwrócić uwagę i świadomie nad tym pracować, by być efektywniejszym prawnikiem. Szczególną uwagę zwrócili na upewnienie się, czy zostali dobrze zrozumiani oraz na narzędzia kontroli rozmowy np. liczebniki, które porządkują rozmowę ? określają plan rozmowy, dzielą rozmowę na części, działają motywująco i ustalają priorytety w rozmowie.

 Skip to content