Nowoczesny marketing bez tabu

Warsztat_umiejetnosci_trenerskich_HILLWAYPodczas szkolenia Nowoczesny marketing bez tabu uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem kampanii marketingowej od zbadania rynku, poprzez wyznaczenie grupy docelowej, wybranie najskuteczniejszych form reklamy, do złożenia raportu przed zarządem firmy z podjętych działań i ich efektów końcowych. Uczestnicy przejdą trening kreatywności co rozwinie ich umiejętności twórczej pracy w zakresie reklamy.  Zostanie również stworzona uczestnikom możliwość zapoznania się z niestandardowymi formami reklamy panującymi aktualnie na rynku.

 

 

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie Nowoczesny marketing bez tabu przeznaczone jest dla kadry kierowniczej MSP oraz pracowników marketingu
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
  • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób za pomocą badań marketingowych określić grupę docelową klientów firmy i dostosować formę i treść przekazu reklamowego
  • Poznanie trzech metod kreatywnego tworzenia przekazu reklamowego
  • Nabycie umiejętności tworzenia sieci powiązań z klientami
  • Poznanie niestandardowych i jednocześnie skutecznych form reklamy
  • Poznanie zasad tworzenia strategii promocji
PROGRAM SZKOLENIA
Badania marketingowe

• Celowość wykonywania badań marketingowych. Przybliżenie zakresu i funkcji badań
• Badania jakościowe i ilościowe – określenie rodzaju i zakresu badań dla firmy
• Proces badawczy – elementy i cele procesu
• Procedura badawcza
• Tworzenie opisu problemu lub celu badania, tworzenie briefu badawczego

Praktyczne prowadzenie badania

• Źródła pozyskiwania wiedzy, metod doboru grupy, etapów procesu badawczego
• Dobór obiektu badania, grupy badawczej – rodzaju i liczebności grupy zgodnie z potrzebami prowadzonego badania
• Metody, techniki i narzędzia badawcze – poznanie metod badawczych i sposobu ich doboru i zastosowania w zależności od rodzaju prowadzonego badania
• Podstawowe zasady formułowania treści pytań i stwierdzeń ankietowych, doboru rodzaju pytań
• Stosowanie różnych rodzajów metod badawczych

Kreatywność w reklamie

• Co jest kreatywnością a co talentem?
• Rozpoznawanie różnic pomiędzy kreatywnością a twórczością opartą na talencie
• Trzy podstawowe typy procesów twórczych
• Doskonalenie własnej kreatywności w oparciu o poszczególne procesy twórcze z wykorzystaniem ich w reklamie

Clienting – sieć powiązań z klientami

• Najnowsze trendy w kontaktach z klientami i budowania trwałych relacji firma – klient
• Różnice pomiędzy marketingiem tradycyjnym a clientingiem i na tej podstawie budowanie kompleksowych działań marketingowych
• Cele i zasady clientingu. Uświadomienie ich znaczenia w dobie społeczeństwa informacyjnego
• Stosowanie zasad clientingu w pracy służb marketingowych

Etapy budowy sieci powiązań z klientem

• Zasady określania grupy docelowej i wartości klienta dla firmy
• Rozpoznawanie możliwości rozwoju dzięki niszom rynkowym
• Metody pozyskiwania informacji od klientów
• Dotarcie do grupy klientów z wykorzystaniem narzędzi marketingowych. dostosowanie przekazu reklamowego do poszczególnych grup klientów
• Rozpoznawanie potrzeb klientów i na tej podstawie budowania niestandardowych relacji marketingowych. Realizacja strategii budowania relacji z klientami

Niestandardowe formy komunikacji marketingowej

• Co to są niestandardowe formy komunikacji?
• Wady i zalety niestandardowych form komunikacji
• 7 zasad budowania niestandardowych działań komunikacyjnych
• Włączanie niestandardowych form komunikacji w planowanie i działania strategiczne w firmie
• Niestandardowe formy komunikacji na przykładach z Polski i ze świata
• Budowanie umiejętności komunikacyjnego wykorzystania niestandardowych działań komunikacyjnych w działaniach PR i CSR firmy
• Praktyczne planowanie działań niestandardowych. Metody, źródła informacji, oferta rynkowa, dopasowanie do grup docelowych

Plan strategii promocji

• Zmienne zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące tworzenia planu promocyjnego
• Co powinien zawierać brief marketingowy?
• Tworzenie standardowego planu promocyjnego z uwzględnieniem wszystkich wymaganych uwarunkowań i decyzji
• Jak najlepiej i najbardziej przekonująco przedstawić swój plan osobom decyzyjnym
• Współpraca z dostawcami, agencjami i ludźmi reklamy

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
AGNIESZKA NOWICKA – TRENER BIZNESU, KONSULTANT

Agnieszka_Nowicka_Trener_HillwayDyplomowany trener biznesu z 6 letnim stażem. Jest ekspertem w zakresie projektowania i realizacji programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, komunikacji w zespole, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie i kreowania wizerunku w biznesie. Prowadzi doradztwo i szkolenia dużych, średnich i małych firmach z różnych branż i sektorów. Jest doświadczonym praktykującym konsultantem i mentorem specjalizujących się w wspieraniu rozwoju średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych  rozwiązań w firmie.

Obecnie doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponad to jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.