Szkolenia z Excela w biznesie już w ofercie HILLWAY

Szkolenia_z_excela_HILLWAY_szkolenia_biznesowe_dla_firmWraz z rozpoczęciem 2015 roku HILLWAY wprowadził do swojej oferty szkolenia z MS Excel z pakietu Microsoft Office.

Wprowadzenie do oferty szkoleń tego typu jest podyktowane zainteresowaniem i zapytaniami Klientów, którzy w trakcie różnych szkoleń np. finansowych czy ze sztuki tworzenia prezentacji biznesowych diagnozowali u siebie chęć rozwoju tego typu kompetencji.

Szkolenia z wykorzystania MS Excel w biznesie wprowadzono na trzech poziomach zaawansowania-podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Programy i opisy szkoleń dostępne są pod poniższymi linkami:

  1. Wykorzystanie MS Excel w biznesie ? poziom podstawowy 
  2. Wykorzystanie MS Excel w biznesie ? poziom średniozaawansowany
  3. Wykorzystanie MS Excel w biznesie ? poziom zaawansowany

Po ukończeniu pełnego kursu uczestnicy będą posiadać umiejętność poruszania się po narzędziach i funkcjach Excela ułatwiających pracę w biznesie. Będą używać zaawansowanych funkcji z kategorii wykorzystania podstawowych formuł, tworzenia tabel, wykresów i zestawień obliczeniowych, raportów i analiz. Szkolenia prowadzone będą w formie mieszanej – w formie wykładu, który jest połączony z ćwiczeniami pokazującymi praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy.

Szkolenia z wykorzystania Excela w biznesie są dostępne w kilku formach:

  • w formie otwartej – czyli na takie szkolenie otwarte może się zgłosić indywidualnie pracownik lub na takie szkolenie może wydelegować osobę przełożony lub HR. Szkolenia otwarte będą odbywały się w Warszawie. Warunkiem organizacji szkolenia otwartego w danym terminie jest zebranie się odpowiedniej grupy szkoleniowej zainteresowanej udziałem w szkoleniu w danym terminie, w przypadku braku uczestników ustalany jest kolejny termin szkolenia;
  • w formie zamkniętej – dedykowanej firmie lub pracy danego działu. Przed szkoleniem skupimy się na poznaniu Państwa potrzeb, a w trakcie szkolenia możemy pracować warsztatowo na konkretnych Państwa case’ch, raportach w danym dziale tak by zwiększyć wiedzę pracowników, a tym samym przyspieszyć procesy obliczeniowe lub opracować konkretne rozwiązania i funkcje dla danych raportów. Szkolenia takie firmy mogą również zorganizować w formie półotwartej, czyli dla pracowników Państwa firmy, którzy zostaną zrekrutowani wewnętrznie lub będą mieli możliwość zgłoszenia się dobrowolnie do udziału w danym szkoleniu, chcąc rozwinąć swoje kompetencje w pracy z Excelem. Forma ta dla firm często jest atrakcyjniejsza cenowo, niż wydelegowanie 10 pracowników na szkolenie otwarte i ma wiele wartości dodanej, m.in. praca dotyczy usprawnienia konkretnych raportów w firmie
  • indywidualne doradztwo i indywidualne szkolenie – nie lubisz pracować w grupie i chcesz pracować indywidualnie z Trenerem, piastujesz wysokie stanowisko i chcesz w poufności przepracować z zewnętrznym konsultantem swoje raporty, potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu raportów, czy plików budżetowych? Szanujemy Twoje potrzeby i jesteśmy otwarci na wsparcie tego rodzaju. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu

Wszystkie szkolenia z Excela prowadzone będą przez doświadczonego trenera – praktyka biznesu, znającego różne obszary funkcjonowania firmy. Szkolenia kończą się uzyskaniem dyplomu HILLWAY. Zapraszamy do składania zapytań!

 Skip to content