Szkolenie Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom średniozaawansowany

Celem szkolenia Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom średniozaawansowany jest połączenie wiedzy z zakresu finansów i zarządzania przedsiębiorstwem oraz znajomości arkusza MS Excel 2010. Każdy z uczestników szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu dokonywania analizy finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, pozna zaawansowane techniki korzystania z arkusza kalkulacyjnego, takie jak budowanie złożonych modeli finansowych niezbędnych do dokładnej analizy danych finansowych przetwarzanych dla potrzeb sprawozdawczości i podejmowania decyzji.

Szkolenie HILLWAY Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom zaawansowany

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie Wykorzystanie MS Excel w biznesie – poziom średniozaawansowany przeznaczone jest dla osób, które znają program Microsoft Excel na poziomie średniozaawansowanym, ale chcą zdobyć wiedzę z zakresu dokonywania analizy finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Program szkolenia

Operacje na liczbach i formatach:

 • formatowanie niestandardowe
 • różnica pomiędzy datami, wyświetlanie daty i obliczenia
 • funkcje daty i czasu DZIŚ, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DZIEŃ.TYG
 • wielowymiarowe grupowanie danych

Błędy w formułach:

 • odnajdywanie i usuwanie

Funkcje zaawansowane:

 • finansowe
 • statystyczne
 • narzędzie Szukaj wyniku

Stosowanie formatowania warunkowego.

 • tworzenie formatu warunkowego opartego na wartości
 • tworzenie formatu warunkowego opartego na formule
 • tworzenie formatu warunkowego używającego grafiki
 • kopiowanie formatów

Narzędzia oceny projektów inwestycyjnych:

 • okres zwrotu
 • księgowa stopu zwrotu
 • wewnętrzna stopa zwrotu
 • wartość bieżąca
 • wartość przyszła
 • indeks zyskowności
 • dyskontowanie
 • zdyskontowane przepływy finansowe

Tworzenie i stosowanie konspektów:

 • tworzenie konspektu przez wstawianie sum częściowych
 • automatyczne tworzenie konspektu
 • zarządzanie konspektem

Analiza danych biznesowych przy wykorzystaniu tabel przestawnych:

 • tworzenie tabeli przestawnej
 • grupowanie pozycji w tabeli przestawnej
 • wyświetlanie szczegółowych danych w tabeli
 • zmiana układu tabeli
 • dodawanie pól i elementów obliczeniowych

Przykładowe raporty:

 • sprzedaży
 • rentowności
 • analiza wskaźnikowa
 • analiza opłacalności inwestycji

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content