Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek

„Większość innowacji kończy się fiaskiem. Firmy, które nie są innowacyjne – giną”.sprzedaż - szkolenia i doradztwo dla firm Hillway

                                                                                              Henry Chasbrough

Wprowadzanie nowego produktu na rynek to nieodzowna forma rozwoju firmy. Jednak nie jest to łatwe zadanie. Zgodnie z wynikami badań rynkowych większość nowych produktów nie odnosi sukcesu. Jak więc profesjonalnie przygotować się do wprowadzenia nowego produktu aby osiągnąć cel? Jakich unikać błędów? Na te i inne pytania odpowiemy w trakcie szkolenia Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek

Uczestnicy będą nabywać nową wiedzę i doskonalić swoje umiejętności związane z przygotowaniem innowacji, sposobem budżetowania prac nad nim, a także poznają poszczególne etapy procesu decyzyjnego w pracach nad nowym produktem. Uczestnicy poznają również proces kształtowania akceptacji konsumenckiej. Podczas szkolenia zostaną stworzone warunki do praktycznego ćwiczenia zadań występujących na poszczególnych etapach wprowadzania produktu na rynek.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek przeznaczone jest dla zarządu, kadry kierowniczej, pracowników marketingu oraz pracowników działów B+R.
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
 • Poznanie najnowszych trendów w zakresie projektowania nowych produktów
 • Poznanie zasad planowania procesu projektowania oraz metody walidacji wyników prac projektowych
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uniknąć błędów w czasie procesu projektowania, akceptowania i wprowadzania nowego produktu na rynek
 • Nabycie umiejętności pozyskiwania nowych pomysłów z wykorzystaniem źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
 • Poznanie zasad testowania nowego produktu na rynku
 • Nabycie umiejętności analizowania procesu kształtowania akceptacji konsumenckiej i dostosowania do niej działań firmy
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Tworzenie nowych produktów
 • Co możemy nazwać nowym produktem?
 • Celowość tworzenia innowacji
 • Istnienie różnic pomiędzy innowacją wtórną, a innowacją absolutną
 • Kluczowe rodzaje strategii nowego produktu w kontekście innowacji dla klienta i firmy wytwarzającej produkt
 • Tworzenie nowych produktów w oparciu o: strategię modernizacji wytwarzanego produktu, strategię technologicznej modyfikacji, strategię imitacji produktów konkurentów i strategię bezwzględnie nowego produktu
 1. Sukces i porażka nowego produktu
 • Przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów wprowadzanych na rynki europejskie i amerykańskie
 • Przewidywanie sukcesu lub porażki w oparciu o cechy nowych produktów i zachowań konsumenckich (znajomości podobnych produktów, trendów, ograniczeń społecznych i gospodarczych)
 • Sposoby i źródła budżetowania prac nad nowym produktem
 • Metody doboru form finasowania prac nad nowym produktem w zależności od rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz szans na powodzenie nowego produktu
 1. Jak się rodzą pomysły na nowy produkt?
 • Czerpanie pomysłów na nowy produkt ze źródeł zewnętrznych
 • Sposoby i metody pozyskiwania nowych pomysłów – doświadczenia rynkowe
 • Zastosowania crowdsourcingu w pozyskiwaniu pomysłów
 • Generowanie nowych pomysłów ze źródeł wewnętrznych firmy
 1. Analiza pomysłów
 • Znaczenie etapu analizy pomysłów i konsekwencji jego zaniedbania lub błędnego przeprowadzenia
 • Dostrzeganie dobrych rozwiązań nawet w najdziwniejszych pomysłach
 • Wybrane metody oceny i selekcji pomysłów
 • Metoda listy kontrolnej oraz metoda skalowania i ich znaczenie w procesie selekcji pomysłów na nowy produkt
 • Stosowanie wybranych metod oceny i selekcji pomysłów
 1. Opracowywanie i testowanie koncepcji produktu
 • Analiza conjoint – możliwości pozyskiwania informacji od klientów o stopniu akceptacji nowego produktu
 • Zastosowania analizy conjoint w praktyce.
 • Określenie warunków prognozy optymistycznej i prognozy pesymistycznej wprowadzenia nowego produktu na rynek w oparciu o ekonomiczną analizę ryzyka
 • Zastosowanie analizy ekonomicznej w sytuacji wprowadzania nowego produktu na rynek i uzyskania odpowiedzi na znaczące pytania zasadności i szansy powodzenia nowego produktu
 1. Prace nad nowym produktem
 • Opracowywanie produktu
 • Etapy rozwoju produktu
 • Ustalenie oceny zgodności prototypu nowego produktu z oczekiwaniami rynku
 • Testowanie rynku
 • Celowość prowadzenia testów rynkowych. Możliwe do uzyskania informacje w wyniku przeprowadzonych testów
 • Testy alfa i testy beta nowych produktów firmy
 1. Komercjalizacja produktu
 • Ostatni etap wprowadzania produktu na rynek
 • Budowanie harmonogramu ścieżki krytycznej
 • Proces kształtowania akceptacji konsumenckiej
 • Zjawisko dyfuzji innowacji
 • Identyfikacja różnic pomiędzy akceptacją a lojalnością
 1. Proces kształtowania akceptacji konsumenckiej
 • Czynniki wpływające na proces kształtowania akceptacji
 • Różnice pomiędzy procesem dyfuzji a adaptacji innowacji
 • Gotowość organizacji do akceptowania innowacji
 • Kategorie odbiorców produktu wyodrębnione przez Everetta Rogers’a
 • Oceny stopnia zaakceptowania nowego produktu na rynku z uwzględnieniem kategorii klientów
SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.