porada eksperta HILLWAY

Jak być EFEKTYWNYM w czasach ciągłych zmian VUCA? Porada eksperta HILLWAY

Żyjemy obecnie w czasach określanych jako VUCA. Świat VUCA to otoczenie charketryzujące się: Zmiennością (Volatility) Niepewnością (Uncertainty) Złożonością (Complexity) Niejednoznacznością (Ambiguity) W świecie VUCA wszystko podlega nieustannym zmianom a warunki, które są niepewne i złożone, utrudniają podejmowanie decyzji i działań zarówno w biznesie jak i życiu osobistym. Jak w takich warunkach utrzymać wysoką efektywność osobistą? Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content