Szkoła liderów samorządu i organizacji

HILLWAY na konferencji Szkoła liderów samorządów i organizacji w Zakopanem!

Henryk Metz wybitny ekspert z zakresu zarządzania projektami z ramienia HILLWAY na konferencji Szkoła liderów samorządu i organizacji doktorantów w Zakopanem w dn. 18-21.09.2011 wygłosił prelekcję poświęconą zarządzaniu projektami. Konferencja organizowana była przez Fundację Rektorów Polskich we współdziałaniu z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Wspieramy aktywność

Dowiedź się więcej ⟶

Skip to content