Trendy szkoleniowe 2023 – raport Udemy Business

Trendy szkoleniowe 2023 - raport Udemy Business

Ostatnie lata to czas “huśtawki” koniunktury i okres bezprecedensowych wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa.

Aby sprostać złożonym wyzwaniom biznesowym dzisiejszego świata, duża rola spoczywa na menedżerach, którzy pełnia zasadniczą rolę w pomaganiu swoim pracownikom w rozwijaniu potrzebnych im umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Udemy Business opracowało coroczny raport pt.”Udemy Business 2023 Workplace Learning Trends Report“, który przedstawia perspektywę rozwoju kompetencji i umiejętności w biznesie w 2023 roku.

  • Jakie umiejętności i kompetencje warto rozwijać w 2023 roku?
  • Jakie są trendy szkoleniowe w 2023 roku?

Kultura organizacji “uczącej się” i podejście agile w nabywaniu umiejętności pracowników

Kultura organizacji uczącej się

W organizacji “uczącej się” ludzie poszukują wciąż nowych możliwości osiągania pożądanych efektów, tworzą nowe wzorce niestereotypowego myślenia, rozwijają się w pracy zespołowej, stale się uczą się dzięki szkoleniom biznesowym zgodnie z zasadą long life learning.

W raporcie Udemy Business Melissa Daimler podkreśla, że:

Uczenie się to ciągła praktyka budowania umiejętności, doświadczeń i wiedzy poprzez naszą pracę, a nie wokół niej lub na jej podstawie. Firma nie jest automatycznie organizacją uczącą się, gdy oferuje programy szkoleniowe.[…] Prawdziwie organizacje uczące się jasno określają swój cel, strategię i kulturę. Takie organizacje zapewniają zgodność ich działań z umiejętnościami, które rozwijają u pracowników.

Pracownicy muszą czuć się związani z wartościami firmy poprzez kulturę organizacji, aby czuć zgodność z misją firmy. Nie ma innego sposobu na zapewnienie zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę. Oznacza to, że strategia organizacyjna na rzecz rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa musi obejmować definiowanie i rozwijanie kultury organizacji, a następnie powiązanie kultury ze strategią uczenia się i rozwijania kompetencji.

Kultura organizacyjna musi być wyrażana i wzmacniana przez codzienne procesy i praktyki. W ten sposób łatwiej ustalić zestaw umiejętności i kompetencji do rozwoju.

Podejście agile’owe

W dzisiejszych czasach pracownicy muszą być elastyczni i gotowi do ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarach umiejętności miękkich jak i twardych.

Zmiany na rynku niosą za sobą konieczność nabywania nowych kompetencji i umiejętności. W związku z tym rozwój i zdobywanie umiejętności musi być stale kontynuowane. W badaniu Deloitte Global Human Capital Trends 2021, menedżerzy określili „zdolność swoich pracowników do adaptacji, przekwalifikowania się i przyjęcia nowych ról” jako najważniejszy wymóg, aby skutecznie radzić sobie z przyszłymi zakłóceniami.

Przedsiębiorstwa, które dbają o to, by ich pracownicy byli przygotowani do zmiany i adaptacji w razie wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności i wydarzeń (których dzisiejsza rzeczywistość biznesowa zapewnia coraz więcej), zyskują znaczną przewagę względem konkurencji.

Trendy szkoleniowe 2023

Raport Udemy Business 2023 Workplace Learning Trends przedstawia listę najczęściej rozwijanych umiejętności i kompetencji w biznesie na podstawie danych z poprzedniego roku.

Jakie panują trendy szkoleniowe w 2023 roku?

Jakie umiejętności i kompetencje rozwijają ludzie biznesu i administracji?

Top 10 umiejętności biznesowych

Top 10 umiejętności z zakresu przywództwa i zarządzania

Top 10 umiejętności z zakresu sprzedaży

Top 10 umiejętności z zakresu HR

Top 10 umiejętności z zakresu efektywności osobistej

Wnioski o trendach szkoleniowych w 2023 roku

Podstawowy wniosek z raportu Udemy Business zakłada, że liderzy i menedżerowie, którzy w swoich organizacjach koncentrują się na zapewnieniu dostępu do rozwoju poprzez szkolenia i opracowują strategię uwzględniającą nakreślone powyżej trendy szkoleniowe w 2023 roku, mają większą szansę na lepsze wyniki i powodzenie względem konkurencji. W związku z tym strategia rozwoju poprzez programy szkoleniowe szyte na miarę potrzeb organizacji będzie odgrywać znaczącą rolę w zdobyciu wysokiej pozycji na rynku.

Menedżerzy, którzy wspierają rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji jako fundamentalny element kultury organizacji, osiągną nie tylko większe zaangażowanie pracowników, ale także lepiej przygotowane zespoły. Dzięki kompleksowemu i zintegrowanemu podejściu do rozwoju, które jest precyzyjnie dopasowane do potrzeb poszczególnych zespołów i pracowników, organizacje będą przygotowane by radzić sobie z przełomowymi zmianami w rzeczywistości biznesowej i dalej się rozwijać.

Warto zaznaczyć, że dużą rolę w organizacjach przypisuje się rozwojowi umiejętności miękkich, które coraz częściej określa się mianem “power skills” – siłę komunikowania się, siłę przywództwa, siłe współpracy. Dowiedz się więcej o power skills.

Szkolenia na miarę sukcesu – oferta HILLWAY

Powodzenie organizacji zależy od zaangażowania pracowników, które pracodawcy mogą wzmocnić, inwestując w talenty pracowników poprzez rozwój kariery i dostęp do szkoleń w celu nabywania oraz podnoszenia kompetencji.

W HILLWAY oferujemy szeroką gammę szkoleń dopasowanych do aktualnych wyzwań rynkowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń HILLWAY oraz kontaktu – chętnie doradzimy, podpowiemy i zainspirujemy!

Skip to content