Wytyczne do organizacji szkoleń w czasach pandemii Covid-19

Wytyczne do organizacji szkoleń stacjonarnych opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju. Jako HILLWAY mieliśmy przyjemność wspierać ich opracowanie w ramach rekomendacji Polskiej Izby Firm Szkoleniowych wydanej dla Ministerstwa.

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym

Wytyczne do organizacji szkoleń stacjonarnych w czasach pandemii zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji szkolenia stacjonarnego

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania oraz uczestników szkoleń

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Szczególnie rekomendujemy je Pracodawcom i HR odpowiedzialnym za organizację szkoleń, organizatorom szkoleń, w tym firmom szkoleniowym, hotelom i ośrodkom szkoleniowym oraz Trenerom.

Link do strony Ministerstwa Rozwoju z opublikowanymi wytycznymi dotyczącymi organizacji szkoleń i konferencji

Aktualizacja po wejściu w Polsce stref

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania
Strefa zielona
  1. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.
  2. Układ przestrzenny (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) spotkania / wydarzenia powinien zostać zorganizowany w sposób:
    • zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania / wydarzenia min. 1,5 metra;
    • uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika wydarzenia / spotkania (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).

Strefa Czerwona – Zakaz

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow