Szkolenie Zarządzanie przez cele

Ważnym elementem umożliwiającym realizację strategii firmy przez zespoły pracownicze jest zarządzanie przez cele. Zarządzanie przez cele jest jednym z najefektywniejszych systemów uruchamiania i  wydobywania potencjału pracowników. Jest to systematyczne podejście do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników realizowanego poprzez ustalanie celów i ocenę na podstawie wyników działania.

Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego ustalania celów, ich kaskadowania oraz kontrolowania wyników i oceny pracowników w oparciu o realizowane cele cząstkowe. Poznają metody motywowania pracowników poprzez ustalanie celów indywidualnych mających wpływ na rozwój zawodowy pracowników. Uczestnicy poznają etapy skutecznego wyznaczania i kontrolowania realizacji celów. Nowe umiejętności będzie można przećwiczyć w praktyce dzięki zastosowaniu licznych ćwiczeń i zadań realizowanych podczas szkolenia.

W trakcie szkolenia zostaną wypracowane dokumenty niezbędne do  wdrożenia i realizacji zarządzania przez cele w oparciu o potrzeby danej organizacji.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego ćwiczenia poszczególnych etapów zarządzania przez cele.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie „Zarządzanie przez cele” skierowane jest do:

 • osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji
 • osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami wymagającymi wyznaczania i realizacji celów przedsiębiorstwa.
PROGRAM SZKOLENIA
Model zarządzania przez cele

 • Założenia ZPC
 • Cel – jego identyfikacja i opisanie
 • Droga do celu – plan działania
 • Środowisko i zasoby – oddziaływanie na plan
 • Punkty pomiaru – wskaźniki
 • Systemowa korekta planów – zarządzanie
 • Kilka celów w tym samym czasie – priorytety
 • Efektywność realizacji w danym obszarze /firmie/ – zarządzanie przez cele MBO
 • Dobre praktyki – jak budować świadomość i motywację do zarządzania przez cele

Kluczowe elementy zarządzania przez cele (ZPC)

 • Zasada partycypacji – wspólne ustalanie celów przez menedżera i pracowników
 • Powiązanie celów indywidualnych  z celami nadrzędnymi organizacji
 • Autonomia w realizacji celów
 • Ocena wyników pracy pracownika
 • Zarządzanie przez cele a Balanced Scorecard – BSC (Strategiczna Karta Wyników) – jako instrument prezentujący różne obszary funkcjonowania organizacji

Funkcje zarządzania przez cele

 • Koordynacja i sterowanie celami organizacji
 • Uwrażliwienie pracowników na cele przedsiębiorstwa
 • Sterowanie procesami zespołowymi
 • Zalety i wady zarządzania przez cele

Cykl zarządzania przez cele

 • Kaskadowanie – proces przekazywania celów
 • Cele jako siła napędowa działań realizowanych przez zespół
 • Etapy procesu zarządzania przez cele – rozwijanie kierowniczych kompetencji strategicznego planowania
 • Rozmowa z pracownikiem ustalająca cele – informowanie i przekonywanie pracowników do realizacji celów
 • Sytuacje trudne w rozmowach ustalających cele

Skuteczna komunikacja – podstawą umiejętnego ustalania i przekazywania celów

 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się
 • Spójność komunikacyjna
 • Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa)
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika – dialog konstruktywny
 • Konstruktywna informacja zwrotna – feedback jako narzędzie rozwoju pracownika
 • Zaangażowanie w rozmowę – aktywne słuchanie

Metodologia wyznaczania celów – metody do identyfikacji i wartości celów

 • Wykorzystanie strategicznej karty wyników BSC
 • Identyfikacja procesów kluczowych i ich wskaźników KPI
 • Metoda SWOT w ocenie celów
 • Macierz BCG w ocenie celów
 • Metoda opisania celu/zadania SMART

Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność/wydajność

 • Zasady wyznaczania celów i zadań
 • Wyznaczanie priorytetów
 • Reguła Pareto i jej zastosowania (80/20)
 • Metoda Eisenhowera
 • Reguła ABC DE
 • Prawo Parkinsona

Systemy zarządzania strategią przy wykorzystaniu Balanced Scorecard

 • Przesłanki powstania Balanced Scorecard (zrównoważonej karty wyników)
 • Budowa Balanced Scorecard i jej integracja z koncepcją zarządzania strategicznego
 • Zasady wdrażania Balanced Scorecard w organizacji
 • Projektowanie Balanced Scorecard w oparciu o studium przypadku
 • Balanced Scorecard jako system zarządzania strategią oraz gotowość informacyjna organizacji
 • Samodzielne projektowanie Balanced Scorecard przez uczestników warsztatów

Cykl komunikacyjny w zarządzaniu poprzez cele

 • Zlecanie zadań i delegowanie – precyzowanie celów i oczekiwanych wyników, ustalanie sposobu wykonania, określenie zasobów, ustalenie sposobu rozliczania zadań i konsekwencji
 • Monitorowanie działań pracownika. Cele i przebieg rozmowy monitorującej. Diagnoza. Zbieranie informacji i ocena sytuacji. Reakcja. Problemy związane z realizacją zadań
 • Ocena wykonania zadania i udzielanie informacji zwrotnej. Funkcja motywująca i rozwojowa oceny, kilka zasad udzielania informacji zwrotnej

Monitorowanie, kontrola i pomiar realizacji zadań zbieżnych z celami firmy

 • Koordynacja i sterowanie celami organizacji a samokontrola pracownika
 • Metody monitorowania i zbierania informacji o realizacji celów przez pracownika (obserwacja)
 • Podsumowanie obserwacji
 • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków
 • Controling w ustalaniu celów i wskaźników oceny (KPI – Kluczowe Wskaźniki Sukcesu)
 • Pomiar realizacji zadań

Indywidualne plany rozwoju

 • Identyfikacja własnych obszarów rozwoju oraz określenie sposobów pracy nad nimi
 • Wypracowanie action planu dla uczestników. Cel to wzmocnienie chęci do działania zgodnie z zasadami omawianymi i wypracowanymi na szkoleniu
 • Stworzenie IPR. Uczestnicy mają zastanowić się i zapisać jakie konkretne zobowiązanie/działanie podejmą do realizacji w zakresie zagadnień omawianych na szkoleniu
TRENERZY PROWADZĄCY SZKOLENIE
Szkolenie prowadzone jest przez jednego Trenera z poniżej wskazanych.

JACEK ŁABUŃSKI –  TRENER BIZNESU – SZKOLENIA MENADŻERSKIE, ZARZĄDZANIE 

Dyplomowany Trener Biznesu. Posiada wyższe wykształcenie na kierunkach, psychosocjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja samorządowa. Autor wielu artykułów na temat zarządzania, sprzedaży i efektywności pracy. Szczególnie specjalizuje się w tematach związanych z Inteligencją Emocjonalną, kreowaniem liderów sprzedaży, zarządzaniem wiedzą i informacją w organizacji oraz negocjacjami. Szkoli osoby pracujące w sprzedaży, zaopatrzeniu i działach związanych z obsługą klienta. Na bieżąco skutecznie wspiera kilkudziesięciu handlowców i menedżerów zarówno jako coach, jak też trener rozwoju osobistego i sprzedaży. Chętnie wspiera menedżerów i sprzedawców w codziennej pracy i w konkretnych sytuacjach, często pracując z nimi w terenie.

Prowadząc szkolenia nie tylko przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie, ale także wspiera i zachęca uczestników do samodzielnej analizy swojej pracy i wzajemnej wymiany doświadczeń. Każdy z uczestników jego szkoleń ma gwarancję spojrzenia na procesy sprzedaży i zarządzania z innej perspektywy, dzięki której efektywnie zwiększy swoją skuteczność.

W ostatnich latach współtworzył nowe standardy zarządzania w największej polskiej firmie zatrudniającej 40 tys. pracowników na stanowisku dyrektora projektu ds. poprawy efektywności zarządzania.

Obszar specjalizacji:

Specjalizuje się w projektach szkoleniowodoradczych w zakresie sprzedaży, zarządzania ludźmi, zarządzania projektami oraz rozwoju osobistego. Łącznie przeprowadził ponad 10 000 godzin szkoleń i coachingu. Prowadził szkolenia m.in. dla: Grupa PKP, PZL Mielec, SAD S.A., Atlantic S.A.,
JOART sp. z o.o., Ecco Holiday sp. z o.o., Profi-Lingua sp. z o.o., Familijny Poznań i wiele innych.

Doświadczenie zawodowe:

Trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży w branżach technicznych, IT, FMCG i innych, w systemach sprzedaży B2C, B2B oraz B2G oraz pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem sprzedaży i kierowaniem oddziałem firmy Pracował na stanowisku kierownika oddziału w P.H. ANBO SOwidnica, Regionalnego Przedstawiciela Handlowego w P.H. GALICJA Dębica, Key Account Managera w KOS-ELEKTROSYSTEM Nekla, Trenera wewnętrznego w IN-Software Polska Sp. z o.o. Poznań oraz Dyrektora projektu ds. poprawy efektywności zarządzania w PKP PLK S.A. Warszawa. Przeprowadził ok. 10 000 rozmów handlowych i negocjacji. Sukcesy handlowe poparte wysokimi wynikami.

 

AGNIESZKA NOWICKA – TRENER BIZNESU, KONSULTANT

Agnieszka_Nowicka_Trener_HillwayDyplomowany trener biznesu z 6 letnim stażem. Jest ekspertem w zakresie projektowania i realizacji programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, komunikacji w zespole, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie i kreowania wizerunku w biznesie. Prowadzi doradztwo i szkolenia dużych, średnich i małych firmach z różnych branż i sektorów. Jest doświadczonym praktykującym konsultantem i mentorem specjalizujących się w wspieraniu rozwoju średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych  rozwiązań w firmie.

Obecnie doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponad to jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.