Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym

zarządzanie wirtualnym zespołem - szkolenia hillway Wraz z rozwojem technologii oraz postępem cywilizacyjnym stajemy się obywatelami globalnej wioski. Również nasza praca staje się elastyczna, nieograniczona potrzebą fizycznego przebywania w tym samym miejscu co reszta zespołu

Czy wiesz, że aż 80 proc. specjalistów globalnych firm pracuje w zdalnie kierowanych zespołach? Jak informuje raport „The Challenges of Working in Virtual Teams”, który omawia wyzwania związane z pracą wirtualnych zespołów – już teraz aż ośmiu na dziesięciu specjalistów dużych, międzynarodowych firm z 77 krajów jest częścią grupy złożonej z osób pracującej w różnych lokalizacjach.

Taki stan rzeczy przynosi ogromne oszczędności „na papierze”, jednak nie zawsze przekłada się na realne wyniki finansowe. Bardzo częstą przyczyną tej niespójności są wyzwania jakie stawia praca na odległość, praca zdalna czy praca w strukturach rozproszonych.

 • Jak efektywnie zorganizować komunikację wirtualnego zespołu
 • W jaki sposób motywować i kontrolować pracowników
 • Jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez naszej pomocy
 • Kultura pracy wirtualnej i wirtualna praca międzykulturowa

W zarządzaniu zespołem zdalnym, rozproszonym niezwykle ważny jest szybki przepływ informacji i sprawny komunikat zwrotny, gdyż zarządzając wirtualnymi zespołami, dużo trudniej wyjaśniać ewentualne niejasności, niż pracując w jednym biurze.

Manager rozproszonego zespołu musi być bardziej otwarty, elastyczny, nastawiony na relacje, skłonny do delegowania odpowiedzialności i wspierania indywidualnego rozwoju pracowników. Jednym z kluczowych zadań e-managera jest zarządzanie komunikacją i wiedzą.

Proponujemy szkolenie pełne doświadczeń, ćwiczeń oraz praktycznych narzędzi, które pomogą Wam stać się doskonałym Wirtualnym Menedżerem.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie dedykowane dla wszystkich nowoczesnych menadżerów – Zarządu, Dyrektorów Pionów, Działów, Managerów i Project Managerów. 

Kompetencja związana z zarządzaniem pracą zdalną jest jedną z uniwersalnych kompetencji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania w obecnych czasach. 

Szkolenie w  szczególności dla osób zarządzających lub odpowiedzialnych za zarządzanie pracą zdalną, pracą w zespole wirtualnym lub rozproszonym. 

CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. Efektywnej współpracy i osiągania celów w pracy na odległość
 2. Technik zarządzania zespołem pracującym zdalnie, komunikującym się on-line 
 3. Narzędzi i technologii wspierających zdalne zarządzanie 

Celem szkolenia jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji i umiejętności menadżerów w zakresie efektywnego zarządzania zespołem wirtualnym i rozproszonym, jak również skutecznej komunikacji w tego rodzaju zespole także w środowisku międzynarodowym.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
Główne korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak zaprojektować system komunikacji zespołu wirtualnego, aby osiągnąć wysoką skuteczność
 • Poznasz techniki skutecznego zarządzania zespołami rozproszonymi w odniesieniu do koncepcji motywatorów Yu-kai Chou
 • Zdobędziesz umiejętność skutecznej komunikacji celów i wyznaczania priorytetów pracownikom rozproszonym
 • Poznasz narzędzia kontroli wyników zespołu rozproszonego
 • Zdobędziesz umiejętność udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • Poznasz narzędzia i techniki motywowania pracowników na odległość
 • Nauczysz się budować efektywne relacje w zespołach rozproszonych i sprawnie rozwiązywać konflikty
 • Dowiesz się jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez pomocy
PROGRAM SZKOLENIA
„Trzeba rozwiązać problem, jaki ludzie rzeczywiście mają. Ale nie zawsze taki, o którym wiedzą że mają. Dlatego to jest trudne.” Joshua Schachter

Szkolenie prowadzone w odniesieniu do potrzeb uczestników zdefiniowanych przed szkoleniem oraz na szkoleniu. Pytania i dyskusje na bieżąco w kontekście sytuacji spotykanych u uczestników szkolenia.

1. Wstęp Zespoły rozproszone i wirtualne versus badania i trendy (mini-wykład z dyskusją obrazującą potrzeby i wyzwania uczestników)

 • Zespół rozproszony: szanse i zagrożenia w świetle badań i doświadczeń praktycznych
 • Specyficzne wyzwania w zarządzaniu zespołem rozproszonym (lub dla potrzeb w mixie z pracą zdalną)
 • Najważniejsze cechy wysoko efektywnych zespołów rozproszonych
 • Perspektywa pracownika: jak to jest być członkiem zespołu rozproszonego (model niezbędnych kompetencji)

 2. Motywowanie na odległość i zarządzanie zespołem w oparciu o model Octalisys Framework® wg koncepcji Yu-kai Chou

 • Motywatory zmiany zachowań w modelu Octalisys Framework®
 • Budowanie angażującego środowiska działania w oparciu o różnorodne motywatory
 • Identyfikacja i wypełnianie luk motywacyjnych
 • Motywowanie do wysokiej efektywności
 • Motywowanie do wysokiej jakości
 • Przegląd sytuacji z pracy menedżera z dopasowaniem poszczególnych motywatorów

W trackie modułu uczestnicy nie tylko poznają motywatory, ale przede wszystkim w formie autorefleksji określają swoje mocne strony oraz potrzeby zmian procesów, zarządzania w swojej organizacji i swoich zespołach w kontekście potrzeb całościowych różnych typów pracowników oraz w różnych sytuacjach w organizacji wymagających zastosowania różnych narzędzi.

3. Komunikacja i codzienna praca w zespole rozproszonym

 • Kanały komunikacji wykorzystywane w firmach uczestników szkolenia – przegląd narzędzi i rozwiązań z dopasowaniem do potrzeb użytkowników (wady, zalety rozwiązań wg potrzeb uczestników np. Jira, Slack, Teams, Hangouts itp.)
 • Efektywna organizacja komunikacji i środowiska pracy: zasady oraz narzędzia.
 • Komunikacja synchroniczna (spotkania, telefony, telekonferencje, videokonferencje lub czaty, Slack wg zasad)
 • Komunikacja asynchroniczna (dokumenty on-line, pliki współdzielone, systemy pracy, poczta e-mail – czaty i inne komuniaktory przy ustalonych zasadach bycia nie on-line)
 • Efektywne spotkania online (kiedy, jak, z kim, kogo zaprosić, weryfikacja uczestników i ustaleń)
 • Specyfika rozmowy poprzez komunikatory, telekonferencje i videokonferencje
 • Zasady i dobre praktyki (zaproszenia, agendy, minutki on-line, egzekwowanie ustaleń) – czy jadąc w samochodzie można brać udział w telekonferencji?
 • Funkcja ,,mute” – kiedy tak? kiedy nie?
 • Eliminacja czarnych pulpitów jako rozpraszaczy w tele i videokonferencjach – zarządzanie uwagą uczestników i skupieniem
 • Wykorzystanie narzędzi współpracy asynchronicznej (np. Google Docs – przy pracy na dokumentach)
 • Wskazówki efektywnościowe (omówienie doświadczeń, dzielenie się wskazówkami i doświadczeniami uczestników i Trenerów z różnych sytuacji)

 4. Budowanie współpracy w systemie rozproszonym

 • Integracja online i potrzeba kontaktu pracownika z menedżerem
 • Informacja zwrotna online
 • Dobre konflikty online: jak je prowokować i moderować? Kiedy konieczne jest spotkanie bezpośrednie?

 5. Podsumowanie

 • Indywidualny Plan Działań – wybierz 3 rzeczy i wdróż w swojej organizacji

W trakcie warsztatu

 • pracujemy na konkretnych przykładach, nie tylko jak zarządzać pracą wirtualną, ale też jak wyznaczać realne zadania, jak motywować pracowników do osiągania tych zadań oraz jak umiejętnie to kontrolować. W trakcie warsztatów i burz mózgów wypracowanie listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia) często z ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny
 • pokażemy narzędzia pracy Menedżera zespołu rozproszonego, które pomogą kontrolować pracę zespołu oraz ułatwią szybką i skuteczną reakcję na niespodziewane sytuacje – szkolenia prowadzą praktycy
 • żadnej zbędnej teorii wykłady i ćwiczenia poprowadzą wyłącznie praktycy, którzy z sukcesem szkolą zespoły obsługi klienta oraz dyrektorów i szefów sprzedaży, obsługi klienta
 • żadnych prezentacji marketingowych – 100% merytoryki i wartości dla naszych uczestników
 • możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z Trenerem po szkoleniu – odpowiemy na każde pytanie, którego być może nie zdążą uczestnicy zadać w czasie warsztatu
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
URSZULA RUDZKA-STANKIEWICZ – MANAGER, PRAKTYK BIZNESU, TRENER, KONSULTANT

Ula-Rudzka-6 (2)Urszula na co dzień jest Konsultantem w One2Tribe i menadżerem koordynującym zespoły projektowe wdrażające grywalizację w największych firmach w Polsce i zagranicą.

W HILLWAY z sukcesami prowadzi projekty rozwojowe i szkolenia mające na celu rozwój kompetencji menedżerskich lub organizacji w zakresie nowoczesnego zarządzania i pracy z narzędziami zwiększającymi efektywność pracy zdalnej, pracy wirtualnej lub pracy w systemach rozproszonych. Świetnie trafia do osób, które są przed zmianą i dopiero przygotowują się do wdrożenia pracy zdalnej, jak również jej kompetencje i szerokie doświadczenia, również międzynarodowe umożliwiają jej bycie świetnym Trenerem grup zaawansowanych (często związanych ze światem IT).

Urszula współpracowała m.in. z: Sodexo Polska, COOR, AmRest, EY, Okam, Grupa Onet, Pandora, California Fitness, Jeronimo Martins, PZU, Raiffeisen Polbank, PKO, ING , X-Code, Funtiago, One2Tribe, 11bitStudio, KTB.

Jest absolwentką Psychologii ze specjalizacją Wspieranie Rozwoju Osobowości na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również kierunek Ekonomia na Uczelni Łazarskiego  (specjalizacja: Zarządzanie Międzynarodowe).

Urszula specjalizuje się w:

 • wykorzystywaniu mechanizmów gier w budowaniu zaangażowania,
 • zarządzaniu zmianą i zmianą nawyków,
 • prowadzeniu sesji rozwiązywanie problemów i podejmowania decyzji (facylitacja),
 • rozwoju kompetencji miękkich, efektywności osobistej, komunikacji w pracy menadżerów.

W swojej pracy Trenera najczęściej korzysta z narzędzi takich jak: Octalisys Framework® – budowanie zaangażowania w oparciu o mechanizmy gier, Gry szkoleniowe, np. Synergia, Zabójcy Zmiany, Values Poker, Business Manager™, Simplic!ty, The Coaching Maps, Meeting Facilitation Tool – struktura facylitacji spotkania, InSight Discovery® – diagnostyka osobowości i rozwój efektywności osobistej.

DOŚWIADCZENIE:

 • Jako trener biznesu ma ponad 2 000h szkoleniowych z obszarów budowania zaangażowania (w tym grywalizacja), prowadzenia spotkań, kompetencji menedżerskich i komunikacji
 • Jako menedżer projektu miała przyjemność prowadzić duże projekty wdrożeniowe i szkoleniowe (nawet do 1 500 osób kadry menedżerskiej) z obszarów wdrażania do sprzedaży nowych produktów, zmiany systemu oceny i wynagradzania pracowników, optymalizacji procesów wdrożeń nowych pracowników, zmiany systemów finansowania procesów szkoleniowych oraz projekty automatyzacji procesów employer brandingu w komunikacji wewnętrznej

W swojej karierze zawodowej zdobyła następujące certyfikaty: InSights Discovery Client Practitioner, SysTeamsChange™, Managing Projects.

Brała udział m. in. w szkoleniach: Managing Projects PMBOK® (MTDC School of Business), Princepoly® (Altkom), PRINCE2®(ODiTK), Lean Game (4Results), Zastosowanie coachingu w rozwoju struktur sprzedaży (Zbigniew Urbaniak), Sprzedaż doradcza (Eurobank Ergasias, Ateny), Meeting Facilitation (WWieland, Budapeszt), Zastosowanie stylu prowokatywnego (Provocare).

Została wyróżniona w Raporcie w 2019 Strong Woman in IT

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników.

Pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 420 zł netto/os. za jednodniowy warsztat

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie jednodniowe. Odbędzie się w Warszawie – Centrum lub Mokotów

Zaplanowane są następujące terminy, na które można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo

 • 17.02 – zrealizowane
 • 03.04 – trwa nabór
 • 05.06 – trwa nabór

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  –> kliknij 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania?

Jesteś zainteresowany organizacją szkolenia zamkniętego o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w firmie, przeszkolić managerów lub specjalistów z innych obszarów, a może wdrożyć grywalizację, podnieść sprzedaż lub jakość obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.