Szkolenie HILLWAY Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym

Wraz z rozwojem technologii oraz postępem cywilizacyjnym stajemy się obywatelami globalnej wioski. Również nasza praca staje się elastyczna, nieograniczona potrzebą fizycznego przebywania w tym samym miejscu co reszta zespołu.

Czy wiesz, że aż 80 proc. specjalistów globalnych firm pracuje w zdalnie kierowanych zespołach? Jak informuje raport ?The Challenges of Working in Virtual Teams”, który omawia wyzwania związane z pracą wirtualnych zespołów ? już teraz aż ośmiu na dziesięciu specjalistów dużych, międzynarodowych firm z 77 krajów jest częścią grupy złożonej z osób pracującej w różnych lokalizacjach.

 

Szkolenie HILLWAY Komunikacja w zespole z wykorzystaniem narzędzi online

Taki stan rzeczy przynosi ogromne oszczędności ?na papierze?, jednak nie zawsze przekłada się na realne wyniki finansowe. Bardzo częstą przyczyną tej niespójności są wyzwania jakie stawia praca na odległość, praca zdalna czy praca w strukturach rozproszonych.

 • Jak efektywnie zorganizować komunikację wirtualnego zespołu?
 • W jaki sposób motywować i kontrolować pracowników pracujących na odległość, zdalnie?
 • Jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez naszej pomocy?
 • Kultura pracy wirtualnej i wirtualna praca międzykulturowa

W zarządzaniu zespołem zdalnym, rozproszonym niezwykle ważny jest szybki przepływ informacji i sprawny komunikat zwrotny, gdyż zarządzając wirtualnymi zespołami, dużo trudniej wyjaśniać ewentualne niejasności, niż pracując w jednym biurze.

Manager rozproszonego zespołu musi być bardziej otwarty, elastyczny, nastawiony na relacje, skłonny do delegowania odpowiedzialności i wspierania indywidualnego rozwoju pracowników. Jednym z kluczowych zadań e-managera jest sprawne zarządzanie komunikacją i wiedzą w organizacji.

Proponujemy szkolenie pełne doświadczeń, ćwiczeń oraz praktycznych narzędzi, które pomogą Wam stać się jeszcze lepszym Menedżerem zespołu pracującego zdalnie.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie dedykowane dla wszystkich nowoczesnych menadżerów – Zarządu, Dyrektorów Pionów, Działów, Managerów i Project Managerów.

Kompetencja związana z zarządzaniem pracą zdalną jest jedną z uniwersalnych kompetencji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania w obecnych czasach.

Szkolenie w szczególności polecane dla osób zarządzających lub odpowiedzialnych za zarządzanie pracą zdalną, pracą w zespole wirtualnym lub rozproszonym, pracą w trybie home office.

Cele szkolenia

Celem szkolenia Zarządzanie zespołem wirtualnym i rozproszonym jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Efektywnej współpracy i osiągania celów w pracy na odległość
 • Technik zarządzania zespołem pracującym zdalnie, komunikującym się on-line
 • Narzędzi i technologii wspierających zdalne zarządzanie

Celem szkolenia jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji i umiejętności menadżerów w zakresie efektywnego zarządzania zespołem wirtualnym i rozproszonym, jak również skutecznej komunikacji w tego rodzaju zespole.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Główne korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak zaprojektować system komunikacji zespołu wirtualnego, aby osiągnąć wysoką skuteczność
 • Poznasz techniki skutecznego zarządzania zespołami rozproszonymi
 • Zdobędziesz umiejętność skutecznej komunikacji celów i wyznaczania priorytetów pracownikom rozproszonym
 • Poznasz narzędzia kontroli wyników zespołu rozproszonego
 • Zdobędziesz umiejętność udzielania skutecznej informacji zwrotnej
 • Poznasz narzędzia i techniki motywowania pracowników na odległość
 • Nauczysz się budować efektywne relacje w zespołach rozproszonych i sprawnie rozwiązywać konflikty
 • Dowiesz się jak sprawić by zespół osiągał zamierzone cele i robił to bez pomocy

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone w odniesieniu do potrzeb uczestników zdefiniowanych przed szkoleniem oraz na szkoleniu. Pytania i dyskusje na bieżąco w kontekście sytuacji spotykanych u uczestników szkolenia.

Moduł I 

 • Obawy menadżera związane z przejściem na pracę zdalną
 • Odpowiedzialność i kluczowe narzędzia menedżera w nowej sytuacji
 • Rutyny zarządcze – podstawowe rodzaje cyklicznych spotkań online z zespołem oraz spotkań indywidualnych:
  • Standard meeting – “Odprawa”
   Spotkania każdego tygodnia/w każdym tygodniu – spotkania operacyjne
   A) Planujące B) Monitorujące C) Weryfikujące
 • Przygotowanie do “Rules meeting” ze swoim zespołem: wprowadzenie zasad obowiązujących zespół w trakcie wspólnej pracy zdalnej, pracy w trybie home office – co powinno być zakontraktowane i jak można to zrobić?
 • Trening spotkania “Odprawa”

Moduł II 

 • Rutyny zarządcze komunikacyjne – jak je stosować?
  • Inne rodzaje spotkań: ich zasady i cel
   Rules meeting – powtórka
   Spotkanie otwarte
   Spotkania indywidualne
 • Udzielanie informacji zwrotnej, przekazywanie informacji, utrzymywanie relacji i zaangażowania pracowników
 • Spotkania Rules meeting – powtórka, spotkanie otwarte oraz spotkania indywidualne – wprowadzenie oraz trening ich prowadzenia
 • Motywacja członków zespołu pracującego w systemie zdalnym i rozproszonym
 • Automotywacja menadżera – źródła demotywacji i praktyczne sposoby zadbania o swoją motywację własną
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w relacji: przełożony-pracownik, pracownik – pracownik przy pracy zdalnej

Podsumowanie

 • Indywidualny Plan Działań – wybierz 3 rzeczy i wdróż je w swojej organizacji

W trakcie warsztatu

 • pracujemy na konkretnych przykładach, nie tylko jak zarządzać pracą wirtualną, ale też jak wyznaczać realne zadania, jak motywować pracowników do osiągania tych zadań oraz jak umiejętnie to kontrolować. W trakcie warsztatów i burz mózgów wypracowanie listy pomysłów (nowe projekty, zmiany, usprawnienia) często z ustalonymi datami ich realizacji lub kryteriami ich oceny
 • pokażemy narzędzia pracy Menedżera zespołu rozproszonego, które pomogą kontrolować pracę zespołu oraz ułatwią szybką i skuteczną reakcję na niespodziewane sytuacje – szkolenia prowadzą praktycy
 • żadnej zbędnej teorii wykłady i ćwiczenia poprowadzą wyłącznie praktycy, którzy z sukcesem szkolą zespoły obsługi klienta oraz dyrektorów i szefów sprzedaży, obsługi klienta
 • żadnych prezentacji marketingowych – 100% merytoryki i wartości dla naszych uczestników
 • możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z Trenerem po szkoleniu – odpowiemy na każde pytanie, którego być może nie zdążą uczestnicy zadać w czasie warsztatu

Trener prowadzący szkolenie

Agata Anneliese Pawłowska– Certyfikowany Trener (Apple Certified Sales Trainer, Skoda Certified Trainer) Coach ICC i ICF, Partner Extended Disc

Agata Pawłowska specjalizuje się w doskonaleniu szeroko pojętych umiejętności managerskich, zarówno w formie szkoleń grupowych, jak i coachingów on the job.

Od kilku lat jest międzynarodowym certyfikowanym trenerem sprzedaży firmy Apple oraz firmy Skoda. W pracy z Klientami analizuje i optymalizuje procesy zarządzania sprzedażą i obsługą, definiując i wdrażając opracowane standardy. Koordynowała badania – Tajemniczy Klient, służące zarówno określeniu potrzeb rozwojowych jak zmierzeniu efektów podejmowanych działań rozwojowych. Jest asesorem w procesach certyfikacji sił sprzedaży. Doświadczenia z wcześniejszej pracy zawodowej na kierowniczym stanowisku wykorzystuje ucząc, jak prawidłowo zarządzać swoim czasem i czasem zespołu, komunikować się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, negocjować i motywować pracowników. Żadna branża nie jest jej obca.

Karierę zawodową rozpoczęła w Axciom Polska, gdzie odpowiadała za kierowanie projektem ?Zarządzania relacjami z klientami kluczowymi”. Od 2001 roku związana z PLL LOT S.A. Zarządzała zespołem odpowiedzialnym za korporacyjny program lojalnościowy. Pozyskiwała partnerów programu, przeprowadzała analizę ROI oraz koordynowała prace związane wdrożeniem narzędzi informatycznych do obsługi uczestników.

W latach 2003-2007 odpowiedzialna za koordynowanie umów globalnych z pięcioma międzynarodowymi korporacjami: (Johnson & Johnson, Daimler Chrysler, Pepsi Co., Wrigley, BASF), na stanowisku Global Key Account Managera. Zarządzała również wspólnym programem dla linii lotniczych zrzeszonych w Star Alliance ? pod nazwą Convention Plus, skierowanym do firm działających na rynku konferencji i kongresów. W latach 2014-2016 pełniła stanowisko dyrektora merytorycznego zespołu trenerskiego, będąc odpowiedzialną za koordynowanie działań rozwojowych między innym dla takich firm jak Alior Bank, Maspex Wadowice, Nowa Szkoła, Anwil.

W zespole mamy kilku Trenerów praktyków zarządzania pracą zdalną i rozproszoną, w tym managerów  zespołów IT pracujących zdalnie, międzynarodowo. Trenera dobieramy po poznaniu specyfiki Państwa pracy i doprecyzowaniu oczekiwań i celów.

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły

1 dzień szkolenia online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 843 zł netto/os za 1 dzień szkolenia online 

Cena szkolenia stacjonarnego: 1 420 zł netto/os za jednodniowy warsztat

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 1 dzień szkolenia online.

Zaplanowane jest następujący termin, na który można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • termin do ustalenia

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  ?> kliknij 

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte -> kliknij 

Warunki uczestnictwa -> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianĘ doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby -(digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2–8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres, np. kilku dni lub tygodni.  

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.Skip to content