Efektywna komunikacja w zespole cyfrowym oparta o style osobowości

Czym są style osobowości i dlaczego one są tak ważne w procesie komunikacji?

Jak można często zauważyć różnice osobowości mają bardzo znaczący wpływ na proces komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym. Prawidłowa komunikacje w zespole oparta o style osobowości stanowi wyzwanie dla wielu osób. Problemy z komunikacją przybierają różne formy. Pojawiające konflikty lub nieporozumienia wynikają z różnic w sposobie komunikowania się współpracowników czy nieprawidłowego odczytywania intencji współrozmówcy. Warto jednak skupić się na rozwiązywaniu tego problemu, ponieważ to może w znaczący sposób ułatwić komunikacje całego zespołu.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

CELE SZKOLENIA
W czasie  warsztatu pokażemy jak wykorzystywać typologię komunikacyjną, tak by zwiększyć efektywność komunikacji w cyfrowym świecie, a także jak rozpoznawać style funkcjonowania innych osób i przełożyć tę wiedzę na działania budujące dobrą współpracę i relacje pomiędzy rozmówcami.

W trakcie warsztatu poznamy własny styl komunikacyjny oraz wspólnie wypracujemy instrukcję obsługi poszczególnych typów komunikacyjnych, które prowadzić będą uczestników przez sytuacje problemowe i konfliktowe, których podłożem są odmienne style funkcjonowania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Podczas szkolenia uczestnik:

 • Dowie się z czego wynikają różnice w procesach i potrzebach komunikacyjnych i jak wiedzę tę wykorzystać w celu zwiększenia efektywności codziennej komunikacji cyfrowej
 • Dowie się jak spotkać się w różnych światach typologii komunikacyjnych (osobowości) i jak światy te przybliżyć do siebie również w drodze zdalnej
 • Będzie wiedział co zrobić, aby inni chcieli z nim rozmawiać i pracować, przy zachowaniu celu pracy.
 • Pozna swoje mocne i słabe strony w budowaniu relacji
 • Dowie się w jaki sposób wywrzeć na rozmówcy dobre wrażenie i przykuć uwagę do tego co mówi poprzez komunikację niewerbalną mocno ograniczoną przez kamerę komputera
PROGRAM SZKOLENIA
Jakie są style komunikacyjne i jak się z nimi komunikować on-line?

 • Segmentacja – z kim rozmawiam, z kim pracuję? Co oznacza, że z kimś mi łatwiej się porozumieć, a z kimś trudniej? Czy można zminimalizować trudności komunikacyjne? Jak to zrobić?
 • Typologia styli komunikacyjnych na podstawie C.G. Yunga – jak ją wykorzystać prowadząc codzienne rozmowy? Charakterystyka poszczególnych styli.
 • Sposoby budowania relacji w cyfrowym świecie w zależności od stylu komunikacyjnego własnego oraz rozmówcy.
 • Wpływ typologii komunikacyjnej na potrzeby dotyczące przekazywania i odbierania komunikatu.
 • Typologia komunikacyjna, a sytuacje trudne z poszczególnymi typami – co je wywołuje, jak z tym pracować?
 • Instrukcje do pracy on-line z poszczególnymi typami.
 • Komunikacja z typami antagonistycznymi na podstawie ćwiczenia praktycznego.

Narzędzia komunikacyjne wspierające budowanie relacji i współpracę w cyfrowym świecie

 • Obowiązki nadawcy i odbiorcy – współodpowiedzialność za efektywność komunikacji. Emocjonalny i informacyjny poziom komunikacji – jak dbać o każdy z nich?
 • Sztuka formułowania jasnych i kompletnych komunikatów.
 • Aktywne słuchanie i komunikowanie intencji, okazywanie szacunku.
 • Wybrane narzędzia komunikacyjne: praca pytaniami, struktura pytań.
 • Parafrazowanie kluczowych potrzeb i interesów. Parafraza kierunkowa z pozytywnym przeformułowaniem.

Informacja zwrotna w pracy zespołu z uwzględnieniem kontaktów on-line.

 • Cechy informacji zwrotnej w tym oddzielanie faktów od opinii – podstawa dobrej komunikacji.
 • Sposoby przekazywania informacji zwrotnej. Modele FUKO, SPINKA.
 • Rola informacji zwrotnej w zespole.
 • Feedback dostosowany do stylu komunikacyjnego współpracownika.
 • Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Za co chwalić? Jak chwalić? Zasady stosowania pozytywnego feedbacku.
 • Najważniejsze zasady udzielania informacji zwrotnej w pracy zdalnej.

Skuteczna komunikacja on-line przy pomocy zachowań niewerbalnych.

 • Mowa ciała widoczna w kamerze komputerowej
 • Ton, barwa głosu i wymowa.
 • Emocje w głosie.
 • Ubiór mówi o właścicielu nawet przy pracy on-line.
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Agnieszka_Nowicka_Trener_HillwayAgnieszka NowickaDyplomowany trener biznesu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w  zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody. Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE OTWARTE- szczegóły
CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

2 trzygodzinne sesje online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 737 zł netto/os za 2 trzygodzinne sesje online 

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I GODZINT SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 2 trzygodzinne sesje online

Zaplanowane są następujące terminy, na które można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • 15.01.2021 godziny 9:00 – 16:00
 • 9.02.2021 godziny 9:00 – 16:00
 • 18.03.2021 godziny 9:00 – 16:00

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  –> kliknij 

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

Pierwsza sesja:

 • moduł szkoleniowy 9:00 – 10:30
 • przerwa 15 minut
 • moduł szkoleniowy 10:45 – 12:15
 • przerwa 30 minut

Druga sesja:

 • moduł szkoleniowy 12:45 – 14:15
 • przerwa 15 minut
 • moduł szkoleniowy 14:30 – 16:00

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  –> kliknij 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły
MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 3-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 2 godzin w rozłożeniu na ustalony okres czasu np. tygodnia, dwóch.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – ZAMKNIĘTE szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces sprzedaży i pracę swoich handlowców?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.