Komunikacja w zespole z wykorzystaniem narzędzi online

Komunikacja wewnątrz firmy jest niezwykle ważna w codziennej pracy. W obliczu pandemii sposoby komunikacji diametralnie się zmieniły, a poprzez ograniczenia w spotkaniach efektywna komunikacja jest utrudniona. Zaczęła ona pochłaniać dużo więcej czasu z uwagi na dłuższy czas oczekiwania na odpowiedź lub brak wolnego czasu drugiej osoby. W takich sytuacjach na usprawnienie komunikacji wewnątrz jednostki znaczący wpływ mają narzędzia online. Aż 67% osób pracujących uważa, że narzędzia online wykorzystywane do codziennej komunikacji w firmie mogą uprawnić komunikację między pracownikami.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami oraz narzędziami usprawniającymi komunikację w odniesieniu do pracy zdalnej.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

CELE SZKOLENIA
W trakcie warsztatu omówimy narzędzia komunikacyjne, które skutecznie można stosować w cyfrowym świecie.

Przyjrzymy się emocjom towarzyszącym komunikacji i wyrażaniu ich w komunikatach, które mogą budować porozumienie lub niewłaściwie formułowane – dzielić. Wszystkie metody i narzędzia będziemy odnosić do komunikacji w pracy zdalnej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Wie jak unikać barier komunikacyjnych oraz komunikować się z zespołem rozproszonym i kontrolować przepływ informacji, z jednoczesnym dbaniem o poczucie zespołowości.
 • Potrafi udzielać informacji zwrotnej w sposób konstruktywny i profesjonalny.
 • Zna wpływ emocji na odbiór komunikatu i potrafi je rozpoznawać i kontrolować
 • Potrafi wykorzystać pytania do skutecznego pozyskiwania informacji
 • Potrafi przeprowadzić rozmowę używając komunikatów typu JA
 • Potrafi stosować różne narzędzia pracy zdalnej do prowadzenia komunikacji
PROGRAM SZKOLENIA
„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.”- Hans Georg                                                                                                                                              

Moduł 1

Ważne składowe procesu komunikacji

 • Emocje w procesie komunikacji. Kiedy emocje w procesie komunikacji pomagają?
 • Jaki wpływ mają emocje na komunikację w pracy zdalnej.
 • Pozytywna interakcja oparta na relacji dorosły-dorosły według Analizy Transakcyjnej Erica Berne,a
 • Bariery w procesie komunikacji i ich wpływ na efektywność pracy zespołu. Identyfikacja podstawowych barier komunikacyjnych w pracy zdalnej oraz sposobów ich przezwyciężania.
 • Sztuka zadawania pytań – sposób pozyskiwania informacji.
 • Komunikaty typu TY/JA.

Podsumowanie wiedzy z modułu poprzez wyrażenie uczestnictwo w quizie przy użyciu narzędzia Kahoot.

Moduł 2

Informacja zwrotna w pracy zespołu. 

 • Cechy informacji zwrotnej w tym oddzielanie faktów od opinii – podstawa dobrej komunikacji.
 • Sposoby przekazywania informacji zwrotnej. Modele FUKO, SPINKA.
 • Rola informacji zwrotnej w zespole.
 • Feedback dostosowany do stylu komunikacyjnego współpracownika.
 • Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Za co chwalić? Jak chwalić? Zasady stosowania pozytywnego feedbacku.
 • Najważniejsze zasady udzielania informacji zwrotnej w pracy zdalnej.

Podsumowanie modułu poprzez wyrażenie opinii i wskazanie pozytywnych cech feedbacku przy użyciu narzędzia Mentimetr.

Moduł 3

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o komunikacji on-line?

 • Specyfika pracy online – charakterystyka e-komunikacji, różnice i podobieństwa w odniesieniu do komunikacji tradycyjnej.
 • Co skuteczne a co nie w komunikacji zdalnej?
 • Metody motywowania i angażowania uczestników spotkań on-line: wyciąganie, równoważenie, tworzenie przestrzeni, udzielanie głosu, koordynowanie dyskusji, skupienie wokół celu/zadania, zadawanie pytań
 • Wykorzystanie narzędzi do komunikacji on-line: ZOOM, Teams, Google Docs.
TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
Agnieszka_Nowicka_Trener_HillwayAgnieszka NowickaDyplomowany trener biznesu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach:  Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w  zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody. Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń.

SZKOLENIE OTWARTE- szczegóły
CZAS TRWANIA SZKOLENIA OTWARTEGO ONLINE:

2 trzygodzinne sesje online

Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników lub pracownicy firm, managerowie mogą zgłaszać się sami poprzez kontakt z wewnętrznym Działem HR, który zazwyczaj dysponuje budżetem na szkolenia otwarte.

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia online: 

System rabatowy: 737 zł netto/os za 2 trzygodzinne sesje online 

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I GODZINT SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 2 trzygodzinne sesje online

Zaplanowany jest następujący termin, na który można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • 8.02.2021 godziny 9:00 – 16:00

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

Pierwsza sesja:

 • moduł szkoleniowy 9:00 – 10:30
 • przerwa 15 minut
 • moduł szkoleniowy 10:45 – 13:00

Druga sesja:

 • moduł szkoleniowy 9:00 – 10:30
 • przerwa 15 minut
 • moduł szkoleniowy 10:45 – 13:00

Sprawdź aktualne terminy szkoleń otwartych – zobacz pełne Kalendarium  –> kliknij 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE ONLINE – szczegóły
MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 3-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 2 godzin w rozłożeniu na ustalony okres czasu np. tygodnia, dwóch.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE – ZAMKNIĘTE szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces sprzedaży i pracę swoich handlowców?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.