Sprzedaż konsultacyjna – sprzedaż oparta na zaufaniu

Sprzedaż konsultacyjna - sprzedaż doradcza - szkolenie otwarteNie martwi mnie ktoś, kto oferuje ceny o 5% niższe. Niepokoi mnie ktoś, kto może zaoferować lepsze doznania dla klienta.” Jeff Bezos, szef księgarni Amazon

Sprzedaż usług profesjonalnych nie jest tradycyjną sprzedażą usług – to sprzedaż nie produktu, a rozwiązań.

To sprzedaż oparta na konsultacjach i doradztwie budowanych na relacjach partnerskich.

Nie mają tu zastosowania ani zwykłe techniki sprzedaży, ani techniki perswazji. Tu liczy się jedno: strategiczne zrozumienia celów biznesowych klienta i umiejętność zaspokojenia potrzeb związanych z rozwiązywaniem strategicznych problemów – takich jak m.in. wybór kanałów dystrybucji produktów, usług czy wzrost udziału w rynku poprzez wzrost konwersji sprzedaży lub kreowanie wizerunku marki w oparciu o wysoką jakość świadczonych usług. Od konsultanta – handlowca wymaga się znakomitej znajomości rynku i produktów popartej kreatywnością w indywidualnym dopasowaniu się do potrzeb klienta. Współpraca opiera się na budowaniu relacji popartej otwartością i zaufaniem.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie Sprzedaż konsultacyjna (sprzedaż doradcza) przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprzedażą usług profesjonalnych (np. IT, call center, zaawansowanych rozwiązań technologicznych i systemowych), w których decydentami o wyborze usługi są często Zarządy firm, a  podejmowana decyzja jest decyzją strategiczną dla organizacji.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak:

 • Odpowiednio przygotować się do procesu sprzedaży konsultacyjnej
 • Odkryć i zrozumieć strategiczne potrzeby potencjalnych klientów zdobywając głęboką wiedzę o organizacji
 • Proponować kreatywne rozwiązania, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klienta
 • Finalizować proces korzystnego porozumienia dla obu stron.
PROGRAM SZKOLENIA
W programie szkolenia Sprzedaż konsultacyjna (sprzedaż doradcza) m.in.

 • Czym jest sprzedaż doradcza
 • Różnice między sprzedażą tradycyjną a doradczą
 • Elementy strategicznego rozwiązywania problemów Klienta
 • Jaką rolę pełni konsultant – handlowiec
 • W jaki sposób przygotować ofertę przy danych zapytaniach
 • W jaki sposób prezentować przygotowaną ofertę u Klienta

SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  SZKOLENIA:

Rola Konsultanta: Doradca czy Sprzedawca?

 • Jakie korzyści możesz odnieść, jeżeli Klienci będą Ci bardziej ufać? Wartość biznesowa umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu.
 • Techniki budowania zaufania. Rekomendowane zachowania, strategie kształtowania relacji.
 • Zasady budowania długoterminowych relacji opartych na zaufaniu.
 • Autentyczne relacje czy techniczne zabiegi? Czy budowanie zaufania jest jedynie wyrachowaną strategią ukierunkowaną na korzyści finansowe, czy zbiorem  unikalnych, osobistych umiejętności?
 • Czynniki Satysfakcji Klienta – co decyduje o zaufaniu i satysfakcji Klienta i przywiązuje go do firmy?

Trzy Kluczowe role sprzedawcy- konsultanta. 

 • Trzy Kluczowe role sprzedawcy w procesie sprzedaży konsultacyjnej: Koordynator Strategiczny, Doradca Biznesowy, Partner Długoterminowy.
 • Zasady budowania relacji biznesowej opartej o najwyższy poziom zaufania osobistego i profesjonalnego do Konsultanta.
 • Zasady budowania własnego wizerunku jako profesjonalisty, któremu Klient może bezwzględnie zaufać.
 • Granice relacji osobistych i profesjonalnych – gdzie je postawić?

Budowanie zaufania w relacjach profesjonalnych – etapy, zasady, zagrożenia

 • Kluczowe czynniki wpływające na zaufanie w relacji Doradca – Klient
 • 5 etapów  procesu budowania zaufania: zaangażowanie, słuchanie, kontekst, wizja, zobowiązanie i zasady postępowania na każdym z etapów.
 • Techniki, zachowania, narzędzia, sposoby – nie tylko emocje, także profesjonalne metody
 • Pułapka inteligencji i pułapka egocentryzmu

 Rozumienie potrzeb Klientów-techniki analizy i porządkowania informacji

 • Budowanie wiarygodności profesjonalnej w kontekście wiedzy merytorycznej.
 • Praca z różnymi typami Klientów. Analiza i zrozumienie potrzeb Klientów – warunkiem przedstawienia właściwej oferty.
 • Technika tworzenia alternatywnej rzeczywistości jako sposób na analizę potrzeb Klientów i zrozumienie ich motywacji.
 • Myślenie nielinearne w analizie potrzeb Klientów. Notowanie nielinearne jako narzędzie porządkowania informacji.

Bariery, trudności, sytuacje kryzysowe we współpracy z Klientem–rola Sprzedawcy Konsultanta. 

 • Narzędzia kontroli realizacji zobowiązań jako sposób na budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa
  w momencie rozpoczęcia współpracy.
 • Bariery wejścia w rolę zaufanego doradcy- na jakie trudności napotkamy?
  Prezentacja rozwiązań- techniki prezentacji i dobór argumentów.
 • Trudności w realizacji pełnej roli Sprzedawcy- Konsultanta wynikające z problemów operacyjnych, jakościowych, innych sytuacji kryzysowych w relacji z Klientem.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z Klientem  – wykorzystanie wątpliwości do wzmocnienie zaufania ze strony Klienta
 • Panowanie nad przebiegiem spotkania prezentacyjnego – budowanie relacji z grupą odbiorców..

Praca w modelu sprzedaży konsultacyjnej w Twojej firmie 

 • Mocne i słabe strony filozofii „Sprzedaży konsultacyjnej” a realiach Twojej  firmy: co możemy zyskać? Jakie ograniczenia nie pozwalają nam do końca wykorzystać zasad sprzedaży konsultacyjnej?
 • Problemy i kryzysowe sytuacje w trakcie realizacji projektu
 • Odzyskiwanie zaufania – sytuacje kryzysowe
 • Podsumowanie – prezentacja własna.
 • Wnioski – jakich zmian i wsparcia potrzebujemy, aby w pełni wykorzystać do budowania relacji z Klientami zasad sprzedaży konsultacyjnej?
SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 2 200 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces sprzedaży i pracę swoich handlowców?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.