Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe

Budżetowanie i kontrola kosztów - szkolenia HILLWAYCelem szkolenia Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie:

 •  planowania kosztów i nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie
 • najważniejszych elementów procesu planowania
 • najistotniejszych z punktu widzenia pracodawcy obszarów kontroli
 • realizacji celów przedsiębiorstwa poprzez poprawne budżetowanie i kontrolę kosztów
 • przygotowywania budżetów elastycznych
 • zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia! 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie Budżetowanie i kontrola kosztów, czyli efektywne planowanie finansowe przeznaczone jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz strategicznych pracowników firmy, dla osób które chcą pozyskać wiedzę z zakresu budżetowania i planowania kosztów.

Szkolenie zalecane jest także dla pracowników PMO – Project Management Office, aby mogli służyć wsparciem w projektach, dla których takie biuro powołano.

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień I

Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania

Cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Budżetowanie oraz kontrola kosztów i przychodów:

 • przygotowanie procesu budżetowania
 • powiązanie budżetowania ze strategią i planowaniem długookresowym
 • budżetowanie przyrostowe i „od zera”
 • budżetowanie sztywne i elastyczne, powiązania między budżetami, budżetowanie a rachunek kosztów),

Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów

 • czynniki wpływające na prognozy sprzedaży
 • jakościowe i ilościowe techniki prognozowania
 • czynniki kształtujące jakość prognoz
 • budżet sprzedaży, budżet produkcji i zapasów

Budżetowanie kosztów bezpośrednich

 • budżetowanie materiałów bezpośrednich
 • budżetowanie płac bezpośrednich
 • metody budżetowania i zbierania danych rzeczywistych oraz analizy odchyleń

Budżetowanie kosztów pośrednich

 • uwarunkowania budżetowania kosztów pośrednich
 • źródła danych do budżetowania kosztów pośrednich, budżetowanie poszczególnych rodzajów kosztów prostych pośrednich
 • budżetowanie złożonych kosztów pośrednich

Dzień II

Budżetowanie wyniku finansowego

 • budżetowanie wielowymiarowego wyniku finansowego
 • budżetowanie bilansu
 • budżetowanie przepływów pieniężnych (budżet wpływów i wydatków)

Analiza i kontrola wykonania budżetów:

 • operacyjnych
 • finansowych
 • kontrola w procesie budżetowania kapitałów

Organizacyjne aspekty budżetowania:

 • problemy organizacji procesu budżetowania
 • zadania komórki nadzorującej proces budżetowania
 • instrukcja budżetowania
 • harmonogram budżetowania

Elementy najnowocześniejszych podejść do budżetowania:

 • budżetowanie w ujęciu japońskim (kaizen),
 • budżetowanie zorientowane na wartość – jak wykorzystać ekonomiczną wartość dodaną (EVA) w budżetowaniu?

Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

  

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 550 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.