Controlling Inwestycyjny – Planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego

controlling inwestycyjnyControlling procesów inwestycyjnych to co prawda skomplikowany proces, ale pomaga efektywnie  zaplanować i kontrolować przebieg inwestycji w przedsiębiorstwie. Umożliwia bieżące korygowanie ewentualnych błędów bez narażenia na utratę środków finansowych.

Podstawową funkcją controllingu inwestycji jest dostarczanie menadżerom narzędzi i instrumentów, które umożliwiają podjęcie właściwych decyzji inwestycyjnych, a także bieżące kontrolowanie realizacji. Bieżącym monitoringiem powinien być objęty pełen cykl inwestycyjny – od koncepcji projektu do końcowych odbiorów i finansowego rozliczenia.

Celem controllingu inwestycyjnego jest doprowadzenie do realizacji założeń określonych w projekcie inwestycyjnym.  Podczas szkolenia prezentowane są zadania controllingu inwestycyjnego oraz problemy, jakie mogą wystąpić przy praktycznej realizacji projektów inwestycyjnych. Prezentowane są również metody jak te trudności należy pokonywać.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA
We współczesnych firmach coraz częściej od pracowników działów niefinansowych wymaga się znajomości podstawowych terminów, zależności zagadnień z obszaru rachunkowości i finansów. Szkolenie skierowane jest głównie do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób pośredni lub bezpośredni z zagadnieniami opłacalności projektów inwestycyjnych. W szczególności skierowane jest ono do:

 • Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością projektów inwestycyjnych,
 • Managerów obszarów finansów, controllingu, głównych księgowych, analityków finansowych, pracowników odpowiedzialnych za kontrolę finansową i biznesową,
 • Prezesów, właścicieli firm,
 • Generalnych inwestorów, wykonawców,
 • Wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi:

 • Pojęcie projektu, w tym projektu inwestycyjnego
 • Zarządzanie projektami i procesem inwestycyjnym

Budowa i struktura projektu inwestycyjnego:

 • Planowanie projektu inwestycyjnego
 • Analiza strategiczna – cele i zakres projektu
 • Efektywność biznesowa działań w projekcie inwestycyjnym
 • Dane wejściowe – jak skutecznie je zebrać i przeanalizować
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów
 • Analiza ryzyk projektowych

Planowanie przepływów finansowych:

 • Nakłady na inwestycje
 • Plany amortyzacyjne
 • Planowanie popytu i jego wpływu na wielkość sprzedaży w fazie uruchamiania, eksploatacji
  i likwidacji
 • Planowanie kosztów bezpośrednich, wielkości zatrudnienia
 • Planowanie kosztów pośrednich
 • Określenie inwestycji na kapitał pracujący (zapasy, należności, zobowiązania)
 • Obsług finansowa inwestycji
 • Rachunek zysków i strat, cash flow, bilans

Analiza efektywności i opłacalności finansowo-biznesowej projektu inwestycyjnego:

 • Istota analizy wskaźnikowej
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki sprawności zarządzania
 • Analiza opłacalności projektu (Payback, Discount Payback, NPV, NTV, PI, IRR, MIRR)

Analiza wrażliwości i analiza scenariuszowa:

 • Wpływ zmian poszczególnych czynników popytowo-kosztowych
 • Analiza statystyczna scenariuszy – odchylenie standardowe, współczynnik zmienności
 • Analiza wpływu zmian i ewentualnego opóźnienia na efektywność inwestycji

Dobre praktyki w przygotowaniu i rozliczaniu projektów inwestycyjnych.

Przykłady dobrych realizacji projektów inwestycyjnych.

Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

  

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.