Metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta

metody wyceny przedsiębiorstwNiektórzy inwestorzy wychodząc z założenia, że dane aktywa są warte dokładnie tyle ile w danym momencie są w stanie zapłacić. Podczas wyceny wartości kierują się względami emocjonalnymi czy estetycznymi. Wycena wartości przedsiębiorstwa nie powinna opierać się wyłącznie na przeświadczeniu, że w przyszłości znajdzie się inwestor, który będzie w stanie zaoferować wyższą cenę. Opierając cenę aktywa jedynie na założeniu, że w przyszłości ktoś będzie skłonny zapłaci za nie wyższą cenę może okazać się bardzo kosztowe. Dokonując zakupu przewartościowanego przedsiębiorstwa inwestor nie powinien oczekiwać dalszego wzrostu jego wartości. Rynek w przyszłości zweryfikuje wartość przedsiębiorstwa, a inwestor poniesie koszty niewiedzy na temat faktycznej wartości w momencie zakupu.

Podstawową zasadą każdego inwestora powinno być założenie, że nie należy kupować aktywów po cenie wyższej niż ich realna wartość. Cena jaką inwestor jest w stanie zapłacić za dane aktywo nie powinna być wyższa niż oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo.

Przedstawiona zasada wydaje się być bardzo oczywista oraz logiczna, nawet banalna, jednak często inwestorzy zdają się o niej zapominać lub, co bardziej niepokojące, lekceważyć ją. Wartość wyceny spółki zależy w znacznej mierze od kilku czynników. Kłopotliwe staje się określenie znaczenia danego czynnika, które zmienia się w zależności m.in. od branży w jakiej działa wyceniana spółka. Ponadto nacisk na znaczenie poszczególnych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa będzie się zmieniał w zależności od fazy rozwoju na jakim znajduje się firma. Dla spółek dopiero rozpoczynających działalność znaczenie będzie miała dynamika przychodów, okres po jakim osiągnięte zostaną marże docelowe czy prawdopodobieństwo przetrwania spółki. Dla wartości przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem istotne natomiast będzie prawdopodobieństwo niewypłacalności, skutki ogłoszenia upadłości czy wartość możliwa do osiągnięcia przy założeniu kontynuowania działalności.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie metody wyceny przedsiębiorstwa – szacowanie wartości spółki własnej lub kontrahenta w praktyczny sposób rozwija umiejętności analitycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo z perspektywy tworzenia jego wartości z uwzględnieniem branży w jakiej działa, etapu rozwoju i wpływu czynników zewnętrznych.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które są zainteresowane poznaniem i dokładnym zrozumieniem mechanizmów wyceny przedsiębiorstw. Szczególnie polecane jest właścicielom firm, którzy są zainteresowani poznaniem wpływu decyzji biznesowych na tworzenie długofalowej wartości przedsiębiorstwa. W szkoleniu mogą też wziąć udział wszystkie osoby chcące poszerzyć wiedzę z tematu wyceny przedsiębiorstw.

PROGRAM SZKOLENIA
Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw:

 • Wartość godziwa, wartość rynkowa a wartość księgowa
 • Elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa

Zrozumienie procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa:

 • Klasyfikacja metod wyceny – majątkowe, dochodowe, porównawcze
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) a rynkowa wartość dodana (MVA), wyznaczanie i interpretacja mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa

Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstwa:

 • Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi
 • Procedura wyceny metodą FCFF
 • Procedura wyceny metodą FCFE
 • Procedura wyceny metodą APV
 • Zastosowanie wyceny metodą EVA
 • Kalkulacja kosztu kapitału
 • Błędy i czynniki ryzyka podczas wyceny metodami dochodowymi
 • Możliwości zastosowania wycen dochodowych
 • Case study – model wyceny wartości

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstwa:

 • Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami porównawczymi
 • Zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi
 • Błędy i czynniki ryzyka podczas wyceny metodami porównawczymi
 • Zastosowanie metod porównawczych
 • Zastosowanie w wycenie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S
 • Studium przypadku

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstwa:

 • Metoda skorygowanych aktywów netto
 • Metoda odtworzeniowa
 • Wycena metodą likwidacyjną

Zastosowanie poszczególnych metod wyceny w procesach gospodarczych:

 • Fuzje i przejęcia
 • Emisja publiczna
 • Zarządzanie wartością

Dobre praktyki w przygotowaniu wycen przedsiębiorstw.

Podsumowanie i zakończenie.

Szkolenia finansowe prowadzone są przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, dlatego niezbędne jest posiadanie komputera przenośnego. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.

  

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 650 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym!

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.