Zarządzanie konfliktem i skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Profesjonalny wizerunek w biznesie, etykieta biznesowa HILLWAY szkolenia biznesowe i doradztwo dla firm„Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci”. Lew Mikołajewicz Tołstoj

Konflikty od wieków były „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu.  Konflikty również dziś są szkołą społecznego współżycia, w której partnerzy uczą się wyrażać swoje opinie, poglądy, stanowiska, a co za tym idzie – bronić ich, walczyć o przeforsowanie własnych dążeń w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym kodeksem moralnym.

To czy konflikt będzie miał konstruktywny wpływ na zarządzaną organizację czy zespół ludzi zależy głównie od umiejętności lidera i przywódcy. Złe zarządzanie konfliktem doprowadza do powstania zaburzonych postaw, napięcia i walk – otwartych i tych ukrytych objawiających się sabotażem, bojkotem, szykanami.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie Zarządzanie konfliktem  skierowane jest do osób, które w codziennej pracy stykają się z sytuacjami sprzecznych interesów stron (handel, zakupy, negocjacje) oraz do osób, które zarządzają zespołami ludzkimi, gdzie powstanie konfliktu jest zjawiskiem normalnym związanym z dynamiką grupy. Szkolenie Zarządzanie konfliktem polecamy również osobom, które chcą rozwinąć swoje umiejętności z zakresu komunikacji i inteligencji emocjonalnej.

W trakcie szkolenia Zarządzanie konfliktem dowiesz się:

 • jak dostrzegać konflikt w jego wczesnej fazie?
 • jak jasno komunikować sytuację konfliktową?
 • jak docierać do rzeczywistych przyczyn konfliktu?
 • w jaki sposób ludzie reagują na konflikty i jak można wykorzystać wiedzę na ten temat?
 • jak rozwiązywać konflikty i z poziomu stanowisk przechodzić na poziom interesów?
 • jak efektywnie kierować konfliktem w zespole/w organizacji i kiedy włączyć się w negocjacje?
 • co sprzyja eskalacji konfliktów?
 • jak zarządzać emocjami i jak działać w sytuacji konfliktu? (rozwiązanie lub bezpieczne wyjście z konfliktu)
 • jak skutecznie rozwiązywać konflikty i zamieniać je na elementy poprawiające współpracę w zespole?

Poznasz też siebie, będziesz miał okazję przećwiczyć różne techniki i metody postępowania w sytuacji konfliktowej, poprzez analizę przypadków z życia biznesowego będziesz miał praktyczne sprawdzone sposoby rozwiązywania najczęstszych konfliktów. A przede wszystkim będziesz przygotowany do profesjonalnego rozwiązywania konfliktu i zarządzania nim tak jak Ty chcesz, a nie tak jak konflikt wygląda i jak samoistnie wpływa na otoczenie.

PROGRAM SZKOLENIA
Program szkolenia – 2 dni szkoleniowe (16*45 min)

Konflikt – jego przyczyny i skutki pozytywne oraz negatywne

Komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole i w organizacji

 • Bariery w komunikacji i ich eliminowanie
 • Unikanie napięć i nieporozumień
 • Warunki skutecznego porozumiewania się w grupie
 • Normy i zasady współpracy w zespole
 • Relacje w zespole

Sposoby efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości

 • Test osobowości
 • Cztery typy osobowości
 • Określenie jak skutecznie współpracować z ludźmi reprezentującymi różne typy osobowości.
 • Socjogram jako technika badania stosunków międzyludzkich w małych grupach pracowniczych

Zarządzanie konfliktem

 • Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność kierowania konfliktem
 • Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu
 • Analiza postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych – określanie indywidualnego stylu zachowania, czyli w  jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt
 • Jednostki konfliktowe
 • Rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie

Rozwiązywanie konfliktów

 • Rodzaje konfliktów
 • Rozwiązywanie konfliktów (obserwacja, doradzanie stronom sporu, mediacja, arbitraż)
 • Style rozwiązywania konfliktów (Dostosowanie, Unikanie, Kompromis, Dominacja, Współpraca)
 • Dostosowanie stylów do sytuacji

Wpływ konfliktu na pracę własną oraz zespołu

SZKOLENIE OTWARTE – szczegóły
Szkolenia otwarte są to szkolenia dla wszystkich chętnych. Na takie szkolenia przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników. 

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

Cena szkolenia: 1 400 zł netto/os. za dwudniowy warsztat

System rabatowy:

Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu

Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami.
 • Dyplomy uczestnictwa.
 • Konsultacje po – szkoleniowe.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

Sprawdź aktualne terminy szkolenia –> kliknij 

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13/15 (Stary Mokotów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie otwarte –> kliknij 

Warunki uczestnictwa –> kliknij 

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.