Szkolenie Zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu

W sytuacjach kryzysowych bardzo ważna jest rola managera, który musi zadbać o swoich pracowników, ale również o interesy i wyniki ekonomiczne organizacji.

W czasie kryzysu bardzo ważnym aspektem prawidłowego i efektywnego funkcjonowania pracy zespołu jest świadome zarządzanie niepewnością pracownika. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej to często klucz do sukcesu zespołu, a efektywna komunikacja wewnętrzna to klucz do sukcesu firmy.

Ważne aby komunikacja była jednocześnie konstruktywna i motywująca pracownika do działania i rozwoju zawodowego.

Podczas szkolenia zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi w pracy managera zespołu uczestnicy dowiedzą się także jak:

 • korygować, motywować i wspierać pracowników w procesach firmowych,
 • rozpoznawać i dostosowywać swój styl komunikacji do różnych typów osobowości.

Dodatkowo:

 • dokonana zostanie autodiagnoza zdolności komunikacyjnych,
 • przedstawione będzie istota różnorodności podczas przekazywania komunikatów,
 • przestawione zostaną techniki oddziaływania na pozytywne emocje drugiej strony.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowane jest do:

 • osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji
 • osób zarządzającymi zespołami, które znalazły się w sytuacji nieprzewidzianej, nagłej zmiany
CELE SZKOLENIA
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami prowadzenia kluczowych rozmów kierowniczych i budowania relacji z podwładnymi. Rozwój umiejętności komunikacji kryzysowej i zarządzania zespołem w kryzysie.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • świadomość swojego wpływu przy sytuacjach kryzysowych,
 • wypracowanie postawy otwartości na zmiany oraz szybkości reagowania,
 • nabycie umiejętności określenia, w jakich sytuacjach należy zastosować zarządzanie kryzysowe, a kiedy nie należy reagować,
 • pozyskanie wiedzy jak skutecznie komunikować o zaistniałych sytuacjach kryzysowych wewnątrz organizacji,
 • nabycie świadomości i otwartości na zmiany,
 • nauczenie się panowania nad stresem w sytuacji kryzysowej.
PROGRAM SZKOLENIA
CZYM JEST ZMIANA? 
 • Zmiana – szansa, zagrożenie czy konieczność?
 • Korzyści ze zmiany: elastyczność, innowacje i rozwój firmy
 • Etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji
 • Czynniki sukcesu we wdrażaniu zmian w organizacji
 • dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania,
 • indywidualne i zespołowe bariery „wejścia” w zmianę – jak je identyfikować i jak usuwać.
KRZYWA ZMIANY W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM W KRYZYSIE
 • Jak ludzie reagują na zmiany
 • Fazy przechodzenia przez zmianę
KRYZYS CZYM JEST I KIEDY WYSTĘPUJE W ORGANIZACJI
 • Natura kryzysu – sytuacje kryzysowe
 • Diagnoza potrzeb i problemów w organizacji
 • Tworzenie procedur udrażniających komunikowanie się
 • Kreowanie partnerstwa we współpracy w organizacji
PRZEBIEG SYTUACJI KRYZYSOWEJ
 • symptomy kryzysu
 • fazy kryzysu
 • zakończenie kryzysu
 • zewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie
 • wewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie
MOJA ROLA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – praca na postawie
 • Reagowanie
 • Otwartość na rozwiązania i kreatywne poszukiwanie najlepszego wyjścia z sytuacji kryzysowej
 • Czas reakcji
 • Elastyczność
 • Przewiduj nieprzewidywalne
BUDOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁASNEJ MANANGERA
 • Przyjmowanie odpowiedzialności.
 • Podejmowanie trudnych decyzji i ich komunikowanie
 • Utożsamianie się z decyzjami przełożonych i komunikowanie ich jako własnych
 • Budowanie odpowiedzialności zespołu podczas wspólnych zebrań.
 • Odwaga przyznania się do błędu i odpowiedzialność za rozwiązanie sytuacji z nich wynikających.
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z KRYZYSEM W PRACY MANAGERA
 • Kryzys interpersonalny a zespołowy
 • Emocje, spostrzeganie a konflikt
 • Umiejętność budowania rozwiązania w sytuacjach konfliktowych
 • Trening twórczego rozwiązywania problemów w zespole
 • Diagnoza stylu zarządzania konfliktami
 • Interwencje w kryzysie
 • Metoda „win – win”
 • Radzenie sobie z towarzyszącym stresem
EFEKTYWNE PROWADZENIE TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI
 • Emocje w trudnych rozmowach z pracownikami
 • Rozliczanie zadań
 • Rozmowy monitorujące i egzekwujące
 • Rozmowy dyscyplinujące
 • Skuteczne egzekwowanie umów
 • Radzenie sobie z presją, formami nacisku czy manipulacją w zespole.
ASERTYWNA POSTAWA W KRYZYSIE – WYZWANIA MANAGERA
 • Mosty i mury w komunikacji.
 • Trudna sztuka odmawiania.
 • Metody wyrażania i przyjmowania konstruktywnej krytyki.
 • Komunikacja nastawiona na JA.
 • Postawa asertywna a sytuacje kryzysowe
 • Skuteczne formułowanie poleceń
TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI
 • Typowe działania i destrukcyjne zachowania w sytuacjach konfliktowych
 • Temperament człowieka a sposób podejścia do konfliktu.
 • Poziom konfliktu a efektywność pracy.
 • Rodzaje konfliktów. Rozwiązywanie konfliktów – obserwacja, doradzanie stronom sporu, mediacja, arbitraż.
 • Techniki i style rozwiązywania konfliktów i dostosowanie ich do sytuacji panującej w zespole – dostosowanie, unikanie, kompromis, dominacja, współpraca.
TRENER PROWADZĄCY
Agnieszka Nowicka – Przyborska – Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony manager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy.

SZKOLENIE ONLINE – realizowane zdalnie – szyte pod potrzeby – szczegóły
MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ON-LINE (digital learning, distance learning)

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIA ON-LINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu on-line ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 3-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 2 godzin w rozłożeniu na ustalony okres czasu np. tygodnia, dwóch.

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line

SZKOLENIE DEDYKOWANE tradycyjne stacjonarne – szczegóły
Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie,  dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA STACJONARNEGO

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Możliwe połączenie formy tradycyjnej i szkoleń online, czyli blended learning. 

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.