Akwizytorzy, sprzedawcy bezpośredni muszą zmienić praktykę sprzedaży. Najnowsze decyzje UOKiK

Man withstands moving downSprzedawcy najczęściej nie wręczali klientom obowiązkowego formularza odstąpienia od umowy albo w ogóle nie informowali o tej możliwości. Sprawdzano:  wzorce umów,   sposoby prowadzenia prezentacji,  informacje na stronach internetowych,  informacje przekazywane konsumentom przez przedsiębiorców, którzy sprzedają produkty poza siedzibą przedsiębiorcy ? czyli przez akwizytorów.

Decyzje wydane przez UOKiK są efektem kontroli, która odbyła się w pierwszej połowie 2012 roku.

Większość skontrolowanych akwizytorów przez UOKiK  zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych praktyk. Prezes Urzędu wydała już 13 decyzji, które podsumowują kontrolę z 2012 roku.

Prezes UOKiK wszczęła 24 postępowania i skierowała do sądu 10 pozwów o uznanie stosowanych postanowień za niedozwolone. UOKiK wydała 13 decyzji ? z czego 10 przedsiębiorców zobowiązało się do zmiany praktyk, na jednego nałożono karę finansową w wysokości 8 052 zł.

Utrudnianie odstąpienia od umowy

Prezes UOKiK najczęściej kwestionowała praktyki, które w rzeczywistości utrudniały konsumentom odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży. Nie wręczano konsumentom obowiązkowego formularza odstąpienia od umowy, albo informowano o tej możliwości bardzo małą, trudną do odczytania czcionką. W związku z tym klienci firm sprzedających w formie akwizycji, którymi najczęściej są osoby starsze,  mogli nie wiedzieć o wszystkich przysługujących im w takiej sytuacji prawach. Warto przypomnieć, że zawierając umowę z akwizytorem mamy prawo odstąpienia od niej w ciągu 10 dni, korzystając z tego prawa, nie ponosimy żadnych kosztów. Przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o tej możliwości oraz wręczyć formularz odstąpienia od umowy.

Z niektórych przeanalizowanych wzorców umów wynikało także, że konsument, który chciałby skorzystać z prawa do zwrotu towaru musiałby zrobić to osobiście w siedzibie przedsiębiorcy. Tymczasem zgodnie z prawem, tak samo skuteczne jest odesłanie towaru wraz z pisemną informacją o swojej decyzji.

Gwarancja i reklamacja

Przedsiębiorcy zaniedbali także obowiązek informacyjny – nie stosowali wymaganych przez ustawę o sprzedaży konsumenckiej pouczeń, że gwarancja nie ogranicza praw konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. W związku z tym klient mógłby nie wiedzieć, że oprócz uprawnień wynikających z gwarancji może skorzystać z innej drogi dochodzenia roszczeń.

Dzięki działaniom UOKiK przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany zakwestionowanych praktyk ? pozwoliło to na szybsze wyeliminowanie nieprawidłowości. 11 postępowań administracyjnych jest nadal w toku.

Źródło: http://uokik.gov.pl/

 Skip to content