Szkolenie Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników – szkolenie menedżerskie

Według najnowszego raportu Aon Hewitt 2017 Trends in Global Employee Engagement, pierwszy raz od 2012 roku poziom zaangażowania pracowników na świecie spadł. W skali globalnej kosztuje to organizacje miliardy dolarów związane z absencją pracowników i słabszymi wynikami pracy.

Stwierdzenie, że pracownicy dołączają do organizacji, a odchodzą od przełożonych to nie wszystko. Pracownicy odchodzą bowiem od menedżerów, którzy nie potrafią ich zaangażować w pracę na rzecz organizacji.

Szkolenie HILLWAY Efektywna komunikacja

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

 1. Tylko zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół.
 2. Menedżerowie muszą znać swoją rolę w zakresie budowania zaangażowania pracowników.
 3. Menedżerowie chętniej angażują się w działania sprzyjające budowaniu zaangażowania, gdy widzą związek pomiędzy poziomem zaangażowania, a efektywnością pracowników.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie z Budowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników skierowane jest do firm i organizacji, którym zależy na kształtowaniu w menedżerach postawy aktywnej zorientowanej na budowanie zaangażowania pracowników, a tym samym wzrostu wyników zadowolenia z pracy, a przede wszystkim zwiększenia efektywności działania organizacji.

Szkolenie z Budowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników jest szkoleniem rozwijającym kompetencje z obszaru przywództwo i zarządzanie zespołem, motywowanie, kierowanie, ocenianie, delegowanie i jest szkoleniem uzupełniającym, a nie szkoleniem zastępującym te szkolenia.

Cele szkolenia

Celem szkolenia Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników jest kształtowanie w menedżerach postawy aktywnej, zorientowanej na budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników poprzez zdobycie wiedzy na temat tego jak zaangażowanie wpływa na wzrost wyników organizacji oraz poprzez poznanie technik i narzędzi, które wpływają na zwiększenie poziomu umiejętności menedżera związanych z budowaniem zaangażowania wśród pracowników.

Program szkolenia

JAKIE REZULTATY MOŻEMY OSIĄGNĄĆ DZIĘKI ZWIĘKSZANIU ZAANGAŻOWANIA?

 • Wyniki badań David’a MacLeod i Nita Clarke’a 2009 Wielka Brytania
 • Wyniki badania Andrew’a Wefalda (Kansas State University) z 2008 USA
 • Wyniki badań Barometr Zaangażowania Polska
 • Case study: zwiększanie zaangażowania MEDIA MARKT

Celem modułu jest pokazanie korzyści dla menedżera i firmy z zaangażowanego pracownika na podstawie konkretnych badań i faktów.

SATYSFAKACJA Z PRACY, A  ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Czy motywacja to to samo co zaangażowanie?
 • Co to jest zaangażowanie?
 • Czy satysfakcja z pracy i zaangażowanie pracowników to to samo?
 • Kluczowe czynniki zaangażowania pracowników
 • Czy zadowoleni z pracy pracownicy, to zawsze zaangażowani pracownicy?
 • Czy zaangażowani pracownicy, to odpowiedzialni pracownicy?

CECHY OSOBOWOŚCI, A ZADOWOLENIE Z PRACY I ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ

 • Osoby neurotyczne
 • Osoby ekstrawertyczne
 • Osoby sumienne

TRZYKOMPONENTOWY MODEL ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACYJNEGO WG MEYERA i ALLENA 

 • Wymiar myślenia
 • Wymiar odczuwania
 • Wymiar działania

Celem modułu jest uświadomienie sobie, iż u podstaw zaangażowania leżą trzy różne kategorie motywacji wewnętrznej pracowników, które wpływają na pozostawanie przez nich w firmie, ich omówienie w kontekście konkretnych działań.

RODZAJE  ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW WG MEYERA i ALLENA

 • Zaangażowanie afektywne
 • Zaangażowanie użytkowe
 • Zaangażowanie normatywne

ZACHOWANIA  PRACOWNIKÓW  ŚWIADCZĄCE O ZAANGAŻOWANIU

 • Zachowania pracowników niezaangażowanych
 • Zachowania pracowników obojętnych
 • Zachowania pracowników zaangażowanych
 • Jak rozpoznać zaangażowanego pracownika na podstawie 5 zachowań?

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA MENEDŻERA W OCENIE  ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ I ZADOWOLENIA Z PRACY

 • Badania opinii pracowników
 • Badania zaangażowania pracowników
 • Obserwacja zachowań zespołu i pracowników w różnych sytuacjach
 • Check lista menedżera: 12 pytań sprawdzających wiedzę o swoim pracowniku w kontekście wymagania zaangażowania i budowania odpowiedzialności

JAK SKUTECZNIE  ZWIĘKSZAĆ ZAANGAŻOWANIE?

 • Czy ja, jako menedżer mam wpływ na zaangażowanie pracownika?
 • Moja rola w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika ? czyli co ja faktycznie mogę robić. Analiza działań dotychczasowych i kreowanie pomysłów na przyszłość

Celem modułu jest budowanie u menedżera świadomości i postawy zorientowanej na budowanie zaangażowania, jako kluczowego czynnika sukcesu pracy zespołu i sukcesu firmy.

TWORZENIE ZAANGAŻOWANEGO I ODPOWIEDZIALNEGO ZESPOŁU

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rozwój zespołu (od grupy do zespołu)
 • Codzienna praca z zespołem

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERA W BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW W CODZIENNEJ PRACY Z ZESPOŁEM

 • Nagrody i kary
 • Wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • Twórcze wykorzystywanie błędów
 • Poprzez dobór rodzaju zadania
 • Jasny podział i zakres obowiązków
 • Informacje zwrotne o pracy
 • Pochwały i konstruktywna krytyka
 • Poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
 • Odwoływanie się do współzawodnictwa
 • Przywoływanie sukcesów
 • Stymulowanie pracowników do współpracy
 • Jasność celów i misji

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE SŁUŻĄCE BUDOWANIU ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

 • Najczęściej wykorzystywane narzędzia komunikacji
 • Najbardziej efektywne narzędzia komunikacyjne

ROZMOWY MENEDŻERSKIE – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE W TRAKCIE  CAŁEGO  SZKOLENIA ? rozmowy bieżące i informacje zwrotne wpływające na budowanie zaangażowania

 • Rozmowa motywująca z zespołem
 • Rozmowa oceniająca
 • Rozmowa korygująca zachowanie pracownika
 • Pochwała konkretnego pracownika
 • Pochwała zespołu
 • Rozmowa o oczekiwaniach
 • Rozmowa o sugestiach
 • Rozmowa o codziennej pracy

PODSUMOWANIE  SZKOLENIA

 • Wypełnienie IPD Indywidualnych Planów Działania przez każdego uczestnika szkolenia
 • Ocena szkolenia – wypełnienie ankiet reakcji
 • Wręczenie dyplomów

Trener prowadzący szkolenia

MONIKA FLAK – TRENER BIZNESU

Monika jest absolwentką dwóch uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu SWPS o specjalizacji Psychologia.

Posiada uprawnienia do pracy jako Certyfikowany Trener – Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów MATRIK, akredytowany Coach Ericson Coaching International Accredited Coach Training Program, akredytowany Konsultant – Insight Discovery Accreditation.


DOŚWIADCZENIE:

Jako menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu rozproszonymi zespołami sprzedażowymi i trenerskimi nastawiona na realizację ambitnych zadań, którymi zaraża podległe sobie zespoły. Motto: ?Łatwiejszym trud się staje, gdy dzieli go wielu.? Homer

Jako osoba zarządzająca strategicznymi projektami rozwojowymi skoncentrowana na innowacyjnych rozwiązaniach. Motto:? Czasami dzieje się tak, że wśród wielu pojawia się ktoś kto nie wie, że czegoś nie da się zrobić i właśnie to robi?? Albert Einstein

Jako Trener, ciągle dążąca do doskonałości w dostarczaniu najlepszych rozwiązań szkoleniowych
dla uczestników szkoleń. Motto ?Wiedzieć i nie używać to jeszcze nie wiedzieć? przysłowie buddyjskie

Jako Coach – wykorzystująca w pracy z jednostką czy grupą potencjał człowieka w podnoszeniu
jego efektywności. Motto ?Trudności pojawiają się nie po to, by utrudniać, ale żeby uczyć.?Brian Tracy.

Pracując w międzynarodowej firmie finansowej wdrożyła między innymi: autorski program sprzedażowy, model zarządzania
z elementami coachingu, a także wspierała procesy zmian systemów wynagrodzenia handlowców czy wprowadzenie zewnętrznego kanału sprzedaży.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces obsługi klienta/zoptymalizować działania contact center – podnieść inne kompetencje zespołu obsługi klienta?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content