Szkolenie Coaching i monitoring – skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center

Coaching i monitoring

Poznaj skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center

Szkolenie HILLWAY Coaching i monitoring skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center
Szkolenie HILLWAY

O szkoleniu

Szkolenie skupia się na rozwoju umiejętności menedżerów i liderów call center w zakresie stosowania narzędzi coachingowych i monitoringu jako skutecznych metod zarządzania jakością pracy pracowników. Uczestnicy szkolenia poznają zasady stosowania coachingów i monitoringu, a także dowiedzą się, w jaki sposób wybierać odpowiednią metodę wsparcia i narzędzia w zależności od sytuacji. Szkolenie obejmuje również tematy takie jak techniki przekazywania informacji zwrotnych, zarządzanie jakością w call center oraz przygotowywanie spotkań oceniających. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać różne karty coachingowe oraz plany naprawcze, a także porównać swoje doświadczenia z benchmarkami z rynku.

Grupa docelowa

Szkolenie HILLWAY Coaching i monitoring – skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center skierowane do menedżerów i liderów call center oraz biur obsługi klienta, którzy chcą skutecznie zarządzać jakością pracy swoich pracowników.

Firma szkoleniowa HILLWAY Porozumienie Edukatorzy dla edukatorów

Cele szkolenia

Szkolenie Coaching i monitoring – skuteczne narzędzia zarządzania jakością w call center ma na celu rozwój wiedzy, umiejętności i postawy w zakresie:

 • Zrozumienia czym jest coaching oraz czym jest monitoring i w jakich sytuacjach należy zastosować każdą z tych metod.
 • Poznania kryteriów, kiedy można kierować pracowników na coaching oraz jak często i w jaki sposób należy przeprowadzać sesje coachingowe.
 • Wyboru odpowiedniego typu wsparcia oraz narzędzi, które pomogą w rozwiązaniu konkretnych problemów w pracy pracowników, takich jak błędy merytoryczne, niestosowanie się do standardów, brak wyników.
 • Profesjonalnego przygotowania się do sesji coachingowych z pracownikami call center lub biura obsługi klienta.
 • Nauki oceny jakości rozmów informacyjnych, sprzedażowych i reklamacyjnych oraz wskazania, na co należy zwracać uwagę w tych sytuacjach.
 • Poznania różnych technik przekazywania informacji zwrotnych.
 • Wyboru odpowiedniej metody/techniki coachingu w sytuacjach trudnych, takich jak rozmowy z pracownikami merytorycznymi, którzy mają objawy wypalenia zawodowego.
 • Przygotowania spotkań oceniających oraz umiejętność konstruktywnego przekazywania pochwał i krytyki pracownikom.
 • Umiejętności zarządzania jakością w call center poprzez stosowanie narzędzi, takich jak coaching i monitoring, na podstawie przykładów benchmarków z rynku, różnych kart coachingowych i planów naprawczych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Poznanie nowoczesnych narzędzi coachingowych i monitorujących – uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznych narzędzi coachingowych i monitorujących, które pozwolą na efektywniejsze zarządzanie jakością w call center.
 • Poprawa jakości obsługi klienta – dzięki wdrożeniu skutecznych narzędzi coachingowych i monitorujących, uczestnicy będą w stanie zidentyfikować i rozwiązywać problemy związane z jakością obsługi klienta, co pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy i zadowolenie klientów.
 • Zwiększenie motywacji pracowników – szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie technik coachingowych, które pozwolą na efektywną komunikację z pracownikami, a tym samym na zwiększenie ich motywacji i zaangażowania w pracę.
 • Wzrost efektywności pracy – dzięki monitorowaniu i coachingowi, uczestnicy będą w stanie zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzić odpowiednie zmiany, co pozwoli na zwiększenie efektywności pracy w call center.
 • Zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji – uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania jakością w call center, co przyczyni się do rozwoju zawodowego uczestników.
 • Udoskonalenie procesów w call center – dzięki skutecznemu zarządzaniu jakością, uczestnicy będą w stanie usprawnić procesy w call center, co wpłynie na lepszą organizację pracy oraz skrócenie czasu obsługi klienta.
 • Poprawa wyników finansowych – zastosowanie skutecznych narzędzi coachingowych i monitorujących przyczyni się do poprawy jakości obsługi klienta, co pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe firmy.
OKR - skuteczna metoda zarzadzania przez cele

Program szkolenia

Program szkolenia składa się z pięciu modułów, które skupiają się na coachingu i monitoringu w call center jako narzędziach zarządzania jakością i efektywnością. Każdy moduł obejmuje różne aspekty tematu, a całość programu ma na celu przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia coachingu i monitoringu w środowisku call center. Metody szkoleniowe obejmują: prezentacje, burze mózgów, filmy TED, ćwiczenia w grupach lub parach, benchmarking rynku szkoleniowego i prace z flipchartem.

1. Zasady pracy podczas szkolenia

2. Określenie celów szkolenia

1. Coaching i monitoring, mentoring i inne – przegląd istniejących definicji w odniesieniu do środowiska call center
Różnice między coachingiem a monitoringiem

2. Kiedy wybrać coaching, kiedy mentoring, a kiedy inne narzędzie – zarządzanie sytuacyjne i jego wpływ na dobór odpowiednich narzędzi i technik

3. Cele i funkcje coachingu

4. Coaching, a inne działania rozwojowe

5.Płacowa i pozapłacowa motywacja podczas monitoringu

6. Ogólna struktura procesu coachingowego

7. Monitoring, a mentoring

8. Narzędzia monitoringu

Metoda szkoleniowa:

 • Praca z flipchartem – prezentacja materiałów przez Trenera
 • Burza mózgów
 • Film TED

1. Cechy, postawy i umiejętności profesjonalnego coacha

2. Metody i narzędzia pracy coacha (karty monitoringowe/coachingowe, karty DIXIT, materiały pomocnicze, prezentacje, filmy, książki, etc.)

Metoda szkoleniowa:

 • Ćwiczenie w grupie/parach
 • Benchmark rynku szkoleniowego

1. Etapy prowadzenia coachingu- ćwiczenie

2. Sesja coachingowa- z czego się składa?

3. Przygotowanie do sesji – obserwacja zachowań, analiza raportów, odsłuch rozmów/ew. omówienie sytuacji z menedżerem (zewn. coach)

4. Określenie terminu spotkania

5. Analiza sytuacji i wyciąganie wniosków

6. Planowanie działań rozwojowych wspólnie z konsultantem

7. Wdrożenie

8. Ocena działania -postępy konsultanta

Metoda szkoleniowa:

 • praca z flipchartem – prezentacja
 • materiałów przez Trenera

Zobacz przewodnik skutecznego coachingu w call center i dowiedz się jak skutecznie krok po kroku prowadzić coaching

1. Narzędzia, techniki w coachingu i nie tylko

2. Bariery w komunikacji z pracownikiem, czyli czego nigdy nie robić i jakich słów nie używać, jeżeli chcesz być profesjonalistą

3. Pomosty komunikacyjne – podstawa do skuteczności coachingu

4. Relacja coachingowa z pracownikiem

5. Fakt, ocena, a opinia, czyli dlaczego tak często błądzimy we mgle? (ćwiczenia)

6. Język reaktywny i język pozytywny – siła słowa w praktyce

7. Sztuka zadawania odpowiednich pytań w coachingu – rodzaje pytań z przykładami, wadami, zaletami, obszarami do zastosowania

8. Narzędzia kontroli rozmowy coachingowej

9. Wykorzystanie psychologii w coachingu i monitoringu

10. Coaching i monitoring, a cykl Kolba

11. Trudne rozmowy w procesie coaching monitoring

Metoda szkoleniowa:

 • Ćwiczenie CIEMNA STRONA COACHINGU
 • Ćwiczenie trudne sytuacje z Pracownikiem
 • Ćwiczenie Język WIN – WIN z Pracownikiem
 • Ćwiczenie Język Współpracy
 • Ćwiczenie – Pytania – Podstawa prowadzenia coachingu

Odkryj szkolenia HILLWAY z zakresu efektywnej komunikacji

1. Czym jest informacja zwrotna?

2. Kiedy przekazywać informację zwrotną – kultura feedbacku w Polsce

4. Jakie są warunki przekazywania konstruktywnej krytyki?

5. Techniki udzielania konstruktywnej krytyki (czyli o tym, że ,,kanapka” to przeszłość)

Uczestnicy dokonują analizy zdobytej wiedzy i określają indywidualną ścieżkę rozwoju.

 

Inwestycja: 1 620 zł netto/os.

Cena szkolenia online: 1 620 zł netto/os + 23% VAT za 2 dni szkolenia online

System rabatowy:

 • Zgłoszenia 2 osób – 5% rabatu
 • Zgłoszenia 3 osób – 10% rabatu

Rabaty nie łączą się, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

W cenie szkolenia otwartego:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera Biznesu
 • Komplet materiałów szkoleniowych wraz z ćwiczeniami dla uczestników
 • Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym wg standardu SUS 2.0
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia stacjonarnego

TERMINY I GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie online czas trwania: 2 dni szkolenia online.

Zaplanowane są następujące terminy, na które można przesłać zgłoszenie lub zarezerwować miejsce e-mailowo:

 • 15-16.06.2023 r.

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE 

 • 9:00 – 10:30 zajęcia
 • 10:30 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 12:30 zajęcia
 • 12:30 – 13:00 przerwa
 • 13:00 – 14:45 zajęcia
 • 14:45 – 15:00 przerwa
 • 15:00 – 16:30 zajęcia

METODOLOGIA SZKOLENIA OTWARTEGO

Jako jedna z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce dbamy o to, aby szkolenia otwarte były dopasowane do potrzeb uczestników.

W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu!

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów (80%) popartych krótkimi mini-wykładami (20%), podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań w obliczu zaistniałych zmian.

Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki.

Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

Poznaj warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

MOŻLIWE FORMY SZKOLENIA ONLINE:

 • szkolenie otwarte online – dla wszystkich chętnych, umożliwiające między innymi wymianę doświadczeń między Menadżerami
 • szkolenie dedykowane online – szyte pod potrzeby – (digital learning, distance learning)

Szkolenia dedykowane możliwe formy realizacji:

 • organizacja webinaru dla większej grupy osób realizowane zdalnie on-line z tematu (do 1,5h) z nagraniem lub bez. Z możliwością wyceny licencji na odtwarzanie w ramach organizacji.
 • organizacja dedykowanego warsztatu online (szytego na miarę szkolenia dla grupy warsztatowej)
 • przygotowanie plików SCORM do platformy e-learningowej Klienta

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE ONLINE – INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Szkolenie zamknięte, szyte pod potrzeby firmy i uczestników szkolenia. Realizowane w formie zdalnej w formie interaktywnego warsztatu online ,,na żywo” z pełnym udziałem i zaangażowaniem uczestników.

Ze względu na efektywność i jakość szkolenia oraz komfort pracy uczestników i Trenera program przygotowujemy w serii np. 2-8 sesji warsztatów online trwających maksymalnie do ok. 4 godzin w rozłożeniu na ustalony okres, np. kilku dni lub tygodni. 

Często projekt rozwojowy przeplatamy pomiędzy sesjami mikro-zadaniami wdrożeniowymi dla uczestników do zastosowania w codziennej pracy.

Wykorzystujemy licencjonowane narzędzia do prowadzenia warsztatów on-line dla grup warsztatowych -6-15 osób.

Prowadzą Trenerzy praktycy biznesu z doświadczeniem w szkoleniach on-line.

Dowiedz się więcej o szkoleniach online.

Trener prowadzący szkolenie

Rafał Brożyna – Ekspert w zakresie szkoleń call center. Wieloletni praktyk branży call center i sprzedaży. Były przewodniczący Jury Konkursu Telemarketer Roku. Realizował wiele projektów szkoleniowych zarówno w organizacjach, w których pracował jako Trener, jak i komercyjnie dla biznesu.

Swoje doświadczenie zdobywał w największych w Polsce outsourcingowych call center jako Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji w Arteria S.A., Kierownik Działu Szkoleń i jakości w Call Center Poland S.A. i Contact Point sp. z o.o., gdzie zajmował się m.in. tworzeniem i zarządzaniem działami szkoleń i jakości, prowadzeniem coachingów, szkoleń i monitoringów pracowników wielu projektów dla Klientów z różnych branż.

Oprócz swoich umiejętności zawodowych, Rafał Brożyna jest również świetnym mówcą i słuchaczem. Potrafi nawiązać kontakt z klientami na poziomie osobistym i zrozumieć ich wyjątkowe potrzeby i wyzwania. Jest również bardzo cierpliwy i wspierający, co czyni go świetnym trenerem i mentorem.

Opinie uczestników

“Bardzo pozytywne szkolenie i świetny prowadzący, który dzielił się doświadczeniami i omawiał z uczestnikami jak wdrożyć wiedzę i rozwijane umiejętności do życia zawodowego oraz motywował i angażował wszystkich uczestników do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu ”
Uczestnik szkolenia online (16.03.2021 r.)
“Dużo praktycznej wiedzy, którą z pewnością wdrożę do swojej codziennej pracy zaczynając od modelu GROW”
Uczestnik szkolenia online (21-22.11.2022 r.)
“Trener bardzo przystępnie przedstawił teorię, a ćwiczenia praktyczne pozwoliły mi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Dużo się nauczyłem o narzędziach i technikach pracy coacha. Moduł dotyczący komunikacji w rozmowie coachingowej był szczególnie przydatny, a ćwiczenie "ciemna strona coachingu" bardzo uświadomiło mi błędy jakie popełniałem”
Uczestnik szkolenia online (15-16.03.2021 r.)

Gotowi na rozwój?

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Jak przygotować niezawodny plan sprzedaży na 2023 rok? Porada eksperta HILLWAY
Skip to content