Szkolenie Coachingowy styl zarządzania i współpracy w zespole

Szkolenie Coachingowy styl zarządzania i współpracy w zespole adresowane jest do osób zainteresowanych wykorzystaniem umiejętności coachingowych w codziennej pracy, w  celu rozwijania kompetencji i potencjału swoich podwładnych oraz współpracowników.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się stać skuteczniejszymi liderami i budować zespoły mocno skoncentrowane na rozwoju i na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań:

 • Menedżerowie wyższej i średniej kadry,
 • Liderzy zespołów oraz kierownicy projektów,
 • Osoby odpowiedzialne za kreowanie nowych strategii i rozwiązań
 • Menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych

 

Szkolenie HILLWAY Coachingowy styl zarzadzania

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Cele szkolenia

 • Poznanie założenia i zalet coachingowego stylu zarządzania
 • Poznanie technik coachingu przydatnych w pracy lidera oraz zdobycie umiejętności ich stosowania
 • Zdobycie umiejętności rozwijania kompetencji zespołu poprzez rozmowę coachingową i zastosowanie narzędzi coachingowych
 • Zdobycie umiejętności elastycznego dostosowania stylu zarządzania do poziomu dojrzałości pracowników
 • Lepsze motywowanie i angażowanie zespołu do osiągania wspólnych celów
 • Przesuwanie uwagi osób zaangażowanych w projekty z problemów na rozwiązania
 • Skupienie energii zespołów na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wdrażaniu ich

Program szkolenia

Coachingowy styl zarządzania:

 • Największe wyzwania w zarządzaniu personelem XXI wieku
 • Założenia coachingu
 • Diagnoza stylów zarządzania
 • Wykorzystanie elementów coachingu w zarządzaniu
 • Skuteczność coachingu w świetle badań i statystyk
 • Kluczowe umiejętności w zarządzaniu w stylu coachingowym

Pytania i rozmowy coachingowe w zarządzaniu

 • Mocne pytania – szlifowanie diamentu
 • Pytania skoncentrowane na rozwiązaniu problemu i zmianie perspektywy myślenia
 • Pytania budujące motywację
 • Pytania pomocne w formułowaniu
 • Czynniki wpływające na rozmowę
 • Słuchanie na różnych poziomach
 • Obserwacja i informacja zwrotna

Przydatne techniki pracy indywidualnej i zespołowej:

 • Zasady pracy techniką TGROW/GROW
 • Wykorzystanie  GROW w rozmowach z pracownikami (rozmowy motywujące, rozmowy wspierające przy realizacji zadań, rozmowy ukierunkowane na  poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, sesje pracy zespołowej i projektowej)
 • Wykorzystanie Koła Coachingu w pracy indywidualnej i grupowej
 • Action Learning w zespołach
 • Skuteczność coachingu w świetle badań i statystyk
 • Kluczowe umiejętności w zarządzaniu w stylu coachingowym

Trener prowadzący szkolenia

Małgorzata Kniaź – Certyfikowany Trener Biznesu, Menedżer z wieloletnim doświadczeniem,  Konsultant i Coach

Ekspert w dziedzinie Przywództwa i Zarządzania, menedżer z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany Trener Biznesu i Coach.  Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła studia z zakresu Nauk Społecznych i Ekonomicznych

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Absolwentka ?The Leadership and Management Academy? na Harvard Business School.  Certyfikowany doradca psychologiczny i coach, absolwentka kierunków Coaching i Counselling na Nature Care College w Sydney oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez kilkanaście lat czynnie związana z biznesem. Swoje bogate doświadczenie menedżerskie wyniesione z  pracy w międzynarodowych korporacjach w kraju i za granicą wykorzystuje teraz w pracy trenerskiej i mentorskiej. Jako doświadczony Executive Coach współpracuje z wieloma organizacjami, prowadząc facylitacje, mentoring i coaching dla  najwyższej kadry menedżerskiej.

W swojej karierze zawodowej przeszła wszystkie szczeble Zarządzania od Menedżera Produktu
do Dyrektora Zarządzającego. Specjalizuje się w warsztatach i szkoleniach z zakresu  przywództwa,  zarządzania zespołem, zarządzania czasem i organizacją pracy, zarządzania poprzez cele, komunikacji menedżerskiej, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, umiejętności osobistych
i sprzedażowych. Wspiera organizacje w tworzeniu wizji, misji, wartości oraz w budowaniu kultury coachingowej. W swojej pracy z klientami wykorzystuje różne narzędzia psychometryczne, w tym analizę behawioralną  Extended DISC.

Współprowadziła liczne, kilkumiesięczne programy rozwojowe składające się z cykli warsztatów, coachingów i zadań wdrożeniowych dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej największych firm w Polsce. Jest współautorką licznych programów szkoleniowych opartych na uznanych i sprawdzonych modelach biznesowych powiązanych z gry-rywalizacją (gamifikacją).

Uczestnikami jej warsztatów z kompetencji przywódczych  i menedżerskich było kilkuset menedżerów,  m.in. z takich  firm, jak:  MetLife Amplico, Grupa PZU, Grupa AVIVA, BRE Bank, ING Bank Śląski, Coca Cola, Grupa PGE, Polkomtel, Bosch oraz współpracowała z urzędami Administracji Państwowej,
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i wieloma innymi.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content