Dofinansowania na szkolenia 2020 – Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – nabór do 30.11.2020

szkolenia i doradztwo - dofinansowania efs na doradztwo i szkolenia pracownikówDo 30 listopada 2020 trwa nabór firm zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na szkolenia w ramach projektu Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19. Program uruchomiony został przez PARP w 20 września 2020 w wyniku Rekomendacji nadzwyczajnych poszczególnych Rad Sektorowych.

HILLWAY to firma szkoleniowo ? doradcza, tworzona przez doświadczonych praktyków biznesu prowadząca szkolenia i projekty rozwojowe dla biznesu i administracji na terenie całej Polski. Jesteśmy akredytowani przez PARP do prowadzenia  szkoleń i doradztwa dofinansowanych z UE i posiadamy aktywny wpis w Bazie Usług Rozwojowych ? ogólnopolskim portalu prowadzonym przez PARP z ofertą zweryfikowanych szkoleń i usług doradczych.

Informację o dofinansowaniach udostępniamy w ramach informowania naszych obecnych i potencjalnych Klientów o możliwości skorzystania z dofinansowań.

Dofinansowanie na doradztwo i szkolenia dla firm z sektora:

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię sektor – zobacz tematy na jakie możesz pozyskać dofinansowanie

[toggle title=”FINANSE – szkolenia dla banków, firm ubezpieczeniowych, doradców finansowych, biur rachunkowych” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse

 • Wsparcie klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w zmianie modelu działaniafirmy, w tym w przebranżowieniu, z wykorzystaniem rozwiązań zdalnych

 

 

[/toggle]

[toggle title=” IT- szkolenia dla firm informatycznych, świadczących produkcję i sprzedaż sprzętu cyfrowego oraz oprogramowań, a także usługi z tym związane” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data)
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych, zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej

[/toggle]

[toggle title=”MOTORYZACJA z uwzględnieniem elektromobilności – szkolenia dla firm zajmujących się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą samochodów” style=”2″]

Dofinansowanie na szkolenia dla firm z sektora motoryzacyjnego

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacyjnego

 • Zarządzanie kryzysowe w obliczu pandemii
 • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
 • Praca zdalna – analiza ryzyka i cyberbezpieczeństwo
 • Innowacyjne rozwiązania w czasie kryzysu
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Zarządzanie projektami w warunkach pracy zdalnej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów w trybie pracy zdalnej
 • Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Obsługa klienta w trybie zdalnym
 • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Marketing online
 • Zarządzanie zakładem produkcyjnym w warunkach pandemii
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów i ich obsługi
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
 • Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych zabezpieczania baz danych, w tym szyfrowania

[/toggle]

[toggle title=” OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA – szkolenia dla firm świadczących usługi medyczne” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 • Stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych
 • Trener i coach w organizacji medycznej
 • Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą)
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych
 • Wirtualizacja serwerów
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Administrowanie bazami danych
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Archiwizowanie efektów pracy zdalnej
 • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

[/toggle]

[toggle title=”ODZYSK MATERIALOWY SUROWCÓW- szkolenia dla firm zajmujących się gospodarowaniem i recyklingiem odpadów” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID.
 • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID
 • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID
 • Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19

 

 

[/toggle]

[toggle title=”ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI – szkolenia dla firm produkujących i sprzedających żywność uzyskiwaną za pomocą tzw. zielonej technologii” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora żywności wysokiej jakości

 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii
 • Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii
 • Magazynowanie i transport żywności w warunkach pandemii
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

 

[/toggle]

[toggle title=”KOMUNIKACJA MARKETINGOWA – szkolenia dla firm marketingowych, agencji marketingowych, domów medialnych, agencji PR, agencji digital i social media” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora komunikacji marketingowej

 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: E-mailing
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: SEO
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Google Analytics
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Display advertising i programmatic
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: social media
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: video i mobile
 • Stosowanie narzędzi i oprogramowania wspierającego efektywne planowanie i realizację kampanii z zakresu marketingu online (dobór zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczestników)
 • Planowanie kampanii online
 • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
 • Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowegoTechniki redukowania stresu
 • Zarządzanie projektami marketingowymi online
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online: Content marketing
 • Projektowanie strategii i systemów e-commerce
 • Rozwiązania digitalowe przy pracy eventowej
 • Techniki tworzenia reklam telewizyjnych bez planów zdjęciowych (animacje, projektowanie i nagrywanie reklam w warunkach izolacji)
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

[/toggle]

[toggle title=”TELEKOMUNIKACJA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO – szkolenia dla firm dbających o bezpieczeństwo  w sieci, telekomunikacyjnych, linii telefonicznych, dostawców internetowych ” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej
 • Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej
 • Zestawiania i dokumentowanie tele- i wideokonferencji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu
 • Projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych
 • Zabezpieczanie baz danych, w tym szyfrowanie

[/toggle]

[toggle title=”GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I REKULTYWACJA  – szkolenia dla firm zajmujących się poborem, uzdatnianiem wody i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” style=”2″]

Dofinansowanie na szkolenia dla firm z sektora gospodarki wodno- ściekowej i rekultywacji – szkolenia dla firm zajmujących się poborem, uzdatnianiem wody i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno- ściekowej i rekultywacji

 • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej
 • Coaching menadżerski
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

 

[/toggle]

[toggle title=”CHEMICZNY – szkolenia dla firm chemicznych, zajmujących się produkcją chemikaliów, wyrobów chemicznych, wyrobów farmaceutycznych” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora chemicznego

 • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym
 • Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej i analitycznej pod kątem pracy zdalnej
 • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych
 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi
 • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej
 • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych
 • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych
 • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej

[/toggle]

[toggle title=”LOTNICZO-KOSMICZNY – szkolenia dla firm lotniczych oraz przedsiębiorstw przemysłu kosmicznego” style=”2″]

Dofinansowanie na szkolenia dla firm z sektora lotniczo- kosmicznego – szkolenia dla firm lotniczych oraz przedsiębiorstw przemysłu kosmicznego

Tematy szkoleń oferowane dla sektora lotniczo- kosmicznego

 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania.  Podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie:
  • ocena potrzeb,
  • planowanie działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej
  • dedykowanie sił i środków do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa
  • zarządzanie bezpieczeństwem (identyfikacja, opisu, ocena i łagodzenia zagrożeń)
  • stosowania procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych
  • stosowania doraźnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo
  • zarządzania bezpieczeństwem
  • identyfikacji współczynników bezpieczeństwa
  • wdrażania polityki bezpieczeństwa
  • posługiwania się procedurą zarządzania zmianą
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej dla podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i reskilingu
 • Doradztwo we wspieraniu pracowników organizacji w branży lotniczej poprzez podniesienia ich kompetencji w obszarze optymalizacji zasobów i zachowania ciągłości działania

[/toggle]

[toggle title=”HANDEL – szkolenia dla firm zajmujących się sprzedażą produktów i usług” style=”2″]

Tematy szkoleń oferowane dla sektora handlu

 

 • Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych ? sprzedawca
 • Kierowanie zmianą w organizacji handlu – wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce

[/toggle]

[toggle title=”USŁUGI ROZWOJOWE – szkolenia dla firm szkoleniowych, szkolenia dla szkół językowych” style=”2″]

Dofinansowanie na szkolenia dla firm z sektora usług rozwojowych – szkolenia dla firm szkoleniowych, szkolenia dla szkół językowych

Tematy szkoleń oferowane dla sektora usług rozwojowych

 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej – moduł 1: METODOLOGIA PROJEKTOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej ? moduł 2: TECHNOLOGIE DO PROJEKTOWANIA I TWORZENIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej ? moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej ? moduł 1: METODOLOGIA REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej ? moduł 2: TECHNOLOGIE DO REALIZOWANIA ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej ? moduł 3: ASPEKTY PRAWNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z REALIZOWANIEM ZDALNYCH USŁUG ROZWOJOWYCH
 • Wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany

[/toggle]

 

Chcesz zgłosić firmę do projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dowiedzieć się więcej jak uzyskać dofinansowanie na doradztwo i szkolenia dla swojej firmy? Chcesz uzyskać kontakty do Operatorów projektu dla poszczególnych branż? Chcesz poznać szczegółowe rekomendacje Rad Sektorowych dotyczące Twojej branży?

Wyślij e-maila do nas w tytule podaj ,,Nazwę swojej firmy, sektor + zapytanie o szczegółowe informacje.”

W treści należy podać:

PEŁNA NAZWA FIRMY
STATUS MIKRO, MAŁA, ŚREDNIA, DUŻA FIRMA
SIEDZIBA I ADRES FIRMY
NIP
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

UWAGA – HILLWAY Training & Consulting nie jest operatorem projektów, ale profesjonalną instytucją szkoleniowo-doradczą, która może być wybrana przez Klientów do realizacji szkoleń. Naszych Klientów w miarę możliwości wspieramy w informowaniu o możliwych dofinansowaniach, kontaktach z Operatorami i przygotowaniu dokumentacji szkolenia – oferty Karty Projektu zgodnie z wymogami danego Operatora i PARP.

HILLWAY  jednostką certyfikowaną posiadającą standard jakości prowadzenia szkoleń i projektów doradczych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0. Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Działamy od 2011 roku oferując szkolenia dla firm i biznes,  pracując z sukcesami z firmami z całej Polski, a nasza strategia to wysoka jakość i efektywność oraz powracający zadowolony Klient.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych jest firma HILLWAY Training & Consulting z siedzibą w Warszawie. Zapoznaj się z pełną Polityką informacyjną RODO i tym jak dbamy o bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych
Polityka informacyjna HILLWAY RODO

Data aktualizacji 13.10.2020

 Skip to content