Szkolenie Efektywna komunikacja nakierowana na współpracę i osiąganie zespołowych celów

Celem szkolenia Efektywna komunikacja nakierowana na współpracę i osiąganie zespołowych celów jest uświadomienie uczestnikom znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz wyposażenie ich w skuteczne techniki i strategie ułatwiające i rozwijające efektywne porozumiewanie się w zespole, zwłaszcza w relacjach i kontaktach biznesowych.

Podczas szkolenia uczestnik szkolenia Efektywna komunikacja nakierowana na współpracę i osiąganie zespołowych celów dowie się jak rozpoznawać i dostosowywać swój styl komunikacji do różnych typów osobowości oraz modelu świata innych osób.

Efektywna komunikacja nakierowana na współpracę i osiąganie zespołowych celów

Podczas szkolenia dokonamy autodiagnozy własnej mowy ciała i zdolności komunikacyjnych, docenimy istotę różnorodności podczas przekazywania komunikatów, poznamy techniki oddziaływania na pozytywne emocje drugiej strony.

Celem szkolenia również jest rozpoznanie przez uczestników najczęściej spotykanych barier w procesach komunikowania się, nabycie umiejętności zachowania asertywnej postawy oraz wykorzystania informacji zwrotnej w budowaniu i realizacji zespołowych celów. Uczestnicy, wykorzystując techniki efektywnego porozumiewania się, nie tylko wzmocnią swoją motywację do pracy i odczuwania zadowolenia z jej wykonywania, ale też zwiększą swoją efektywność i skuteczność.

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

Korzyści z udziału w szkoleniu

Korzyści z udziału w szkoleniu Efektywna komunikacja nakierowana na współpracę i osiąganie zespołowych celów:

 • Świadomość znaczenia komunikacji w relacjach interpersonalnych.
 • Poznanie technik autoprezentacji i wywierania pierwszego wrażenia.
 • Weryfikacja mocnych i słabych stron własnych umiejętności komunikacji.
 • Eliminacja najczęściej popełnianych błędów w komunikacji obniżających efektywność zespołu.
 • Umiejętność stosowania efektywnych wzorców komunikacji w relacjach biznesowych.
 • Asertywne wywieranie wpływu.

Program szkolenia

Znaczenie komunikacji i jej wpływ na osiąganie zespołowych i indywidualnych celów

 • Komunikacja interpersonalna a budowa i osiąganie celów zespołowych.
 • Na czym polega rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i budowanie poczucia pracy na wspólny cel.
 • Skuteczna komunikacja pomimo różnic indywidualnych.
 • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych i zwiększanie zaufania.

Typy osobowości a indywidualny styl komunikacji

 • Typy osobowości a style komunikacji.
 • Bariery i przeszkody w procesie komunikacji.
 • Budowanie relacji sprzyjających efektywnej komunikacji w zespole.
 • Metaprogramy i ich wpływ na indywidualne formy przekazu.
 • Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi.
 • Stereotypy i przekonania a skuteczność przekazu.
 • Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacji.
 • Spotkanie z drugą osobą w jej modelu świata

Mowa ciała w komunikacji

 • Mowa ciała ? znaczenie sygnałów werbalnych i niewerbalnych.
 • Odczytywanie mowy ciała rozmówcy – trening.
 • Pierwsze wrażenie ? pierwszy komunikat.
 • Znaczenie kontaktu wzrokowego w budowaniu zaufania i realizacji wspólnych planów.
 • Spójność postawy, gestów oraz komunikatów.

Asertywna postawa w procesie komunikacji

 • Mosty i mury w komunikacji.
 • Trudna sztuka odmawiania.
 • Metody wyrażania i przyjmowania konstruktywnej krytyki.
 • Komunikacja nastawiona na JA.
 • Radzenie sobie z presją, formami nacisku czy manipulacją w zespole.

Umiejętność wykorzystania informacji zwrotnej w budowaniu i realizacji zespołowych celów

 • Postawa otwarta na informację zwrotną.
 • Efektywna komunikacja ze współpracownikami – zasady wywierania pozytywnego wpływu na partnerów zawodowych i osobistych.
 • Relacje zespołowe w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem podczas procesu komunikacji.

SZKOLENIE DEDYKOWANE – szczegóły

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenia zamknięte to szkolenia organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu gospodarczego – firmy. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela.

Szkolenia organizowane w formie zamkniętej, dedykowanej danej firmie, dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia -> wdrożenie usprawnień -> 3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

MIEJSCE SZKOLENIA

Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania logistyki szkolenia przez HILLWAY.

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces zarządzania w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl

Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Skip to content