Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu

Efektywna komunikacja szkolenia HILLWAYSkuteczna komunikacja jest jednym z elementów niezbędnych do efektywnej pracy zespołu. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej to często klucz do sukcesu projektu, a efektywna komunikacja wewnętrzna to klucz do sukcesu firmy. Jak wynika z badań usprawnienie komunikacji wewnętrznej to wyzwanie dla wielu polskich firm, instytucji i organizacji.

,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”

John D. Rockefeller

,,Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.”

Hans Georg Gadamer

Kliknij poniżej i rozwiń interesujący Cię element opisu szkolenia!

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu skierowane jest do wszystkich firm i organizacji, którym zależy na podniesieniu efektywności zespołu poprzez usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zbudowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pracowników związanych z  komunikatywnością, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem oraz efektywną i skuteczną współpracą w zespole poprzez zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania efektywnych zespołów, nabycie umiejętności związanych z efektywną komunikacją oraz ukształtowanie postawy nastawionej na współpracę i wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami zespołu.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po ukończeniu szkolenia Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak być skutecznym mówcą
 • jak być skutecznym słuchaczem
 • jak świadomie używać narzędzi kontroli rozmowy
 • jak się komunikować z różnymi typami ludzi
 • jak i po czym rozpoznawać dany typ osoby
 • jakie są role w zespole i jaką pełnią rolę wg typologii Belbina
PROGRAM SZKOLENIA
W programie szkolenia Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu między innymi:

 • Zasady efektywnej komunikacji
 • Bariery komunikacyjne i zniekształcenia w spostrzeganiu
 • Pomosty komunikacyjne
 • Zasady aktywnego słuchania ze zrozumieniem
 • Narzędzia kontroli rozmowy
 • Rodzaje pytań – ich typologia, wady i zalety
 • Asertywna komunikacja ze współpracownikami – Komunikat JA
 • Diagnoza własnego stylu komunikowania się i jego wpływu na relacje z innymi
 • Najistotniejsze elementy udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Grupa, a zespół
 • Etapy budowania zespołu
 • Elementy budujące zespół
 • Role zespołowe i mapa zespołu
 • Wyzwania w pracy zespołowej i czynniki sukcesu zespołu
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie organizowane wyłącznie w formie zamkniętej – dedykowanej organizacjom

Optymalnie Model 2 +1  (2 dni szkolenia -> indywidualne plany rozwoju, konsultacje z Trenerem,  3-4 tygodnie po szkoleniu właściwym 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych, utrwaleniem wiedzy).

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem? Masz dodatkowe pytania lub oczekiwania?

A może szukasz szkolenia o podobnej tematyce lub chcesz usprawnić proces komunikacji wewnętrznej w Twojej firmie, Twoim dziale?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.