Facylitacja – co to? Po co managerowi kompetencje facylitatorskie?

Proces facylitacji projektu zespołowego z facylitatorem

Z artykułu dowiesz się m.in:

 • Co to facylitacja?
 • Kto to facylitator i jaką pełni funkcję?
 • Jakie są kluczowe zadania i zasady facylitatora?
 • Po co managerowi kompetencje facylitatorskie?
 • Czy można nauczyć się facylitacji?

Facylitacja (ang. facilitate – ułatwienie) to słowo, z którym coraz częściej spotykamy się na szkoleniach, konferencjach i w artykułach biznesowych. Facylitacja staje się pewnego rodzaju trendem, za którym warto podążać. Niesie on nieocenione wartości dla rozwoju projektów oraz ich członków, co z kolei wiąże się z prężnym rozwojem firmy.

Facylitacja – co to?

Jedną z najważniejszych umiejętności liderów jest facylitacja, czyli proces moderowania pracy zespołowej i wspierania członków zespołu w rozwoju.

Facylitacja to ułatwienie i wspieranie procesu organizacyjnego (np. w ramach projektu firmy). Facylitacja odgrywa kluczową rolę w procesie rozwiązywania problemów oraz niespodziewanych i nietypowych sytuacji. Składa się na nią kilka składowych, których używa się do zarządzania kluczowymi elementami naszej pracy z zespołami, takimi jak: spotkania, sesje planowania i szkolenia.

Facylitacja oznacza:

 • Zrozumienie celów spotkania i organizacji
 • Utrzymywanie grupy w porządku obrad i podążanie naprzód w określonym tempie
 • Nawiązanie relacji ze wszystkimi uczestnikami spotkania, zaktywizowanie “cichych” uczestników i kontrolowanie dominujących
 • Demokratyczne podejmowanie decyzji

Facylitator – kto to?

Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie (duże lub małe) czy sesja szkoleniowa, ktoś musi kształtować i kierować procesem współpracy, aby osiągnąć cele i zrealizować założenia. Chociaż zespół może wyznaczać porządek dzienny i cele, to jedna osoba musi skoncentrować się na tym, jak zamierza się poruszać przez ten porządek i skutecznie zrealizować plan. To osoba, którą nazywamy facilitatorem.

Facylitator to osoba, która zarządza procesem projektu oraz posuwa zespół do przodu z realizacją projektu (tak aby zespół nie utknął na żadnym etapie w martwym punkcie).

Kluczowe zadania facylitatora

Do zadań facylitatora należy:

 • proponowanie procedur rozwiązania problemów
 • przeprowadzanie grupy przez etapy wypracowywania decyzji ostatecznych
 • proponowanie zastosowania technik pracy nad problemem przy każdym z etapów
 • dbanie o pełne i aktywne uczestnictwo członków zespołu w procesie wypracowywania rozwiązania
 • pomaganie w określeniu potrzeb i interesów (zarówno zespołowych jak i indywidualnych)
 • wspieranie w prezentowaniu różnych punktów widzenia i ochrony członków zespołu przed atakami personalnymi (dba o atmosferę i swobodę pracy)

3 zasady facylitacji

Facylitacja ma trzy podstawowe zasady:

1) Prowadzący, czyli facylitator jest przewodnikiem pomagającym zespołowi poruszać się razem. Warto podkreślić, że facylitator nie jest osobą głoszącą swoje teorie i propozycje. Oznacza to, że facylitator nie ma opinii, lecz wyciąga pomysły od członków zespołu.

2) Facylitator koncentruje się na tym, jak ludzie uczestniczą w procesie uczenia się i planowania, a nie tylko na tym, co zostanie osiągnięte

3) Facilitator jest neutralny i nigdy nie bierze żadnej ze strony (również swojej – patrz pkt. 1)

Na co facylitator musi zwrócić uwagę:

Facylitator:

 • Upewnia się, że każdy z członków zespołu czuje się komfortowo
 • Opracowuje strukturę umożliwiającą wysłuchanie wszystkich pomysłów
 • Dba o to, aby członkowie czuli się dobrze i swobodnie podczas oraz po spotkaniu
 • Upewnia się, że grupa uważa, że ??pomysły i decyzje są ich, a nie tylko managera/lidera/osoby dominującej. Popiera pomysły wszystkich i nie krytykuje nikogo za to, co powiedział

Po co managerowi kompetencje facylitatorskie?

Facylitowanie procesów grupowych to kluczowa rola lidera. Jeśli chcesz mieć dobrze prowadzone procesy, zaangażowanych pracowników i tworzyć realne możliwości przywódcze w swojej organizacji, potrzebujesz umiejętności facylitacji. Im więcej wiesz o tym, jak kształtować i prowadzić dobry proces uczenia się i planowania, tym więcej Twoi podwładni będą proponować pomysłów, usprawnień i z większym zaangażowaniem będą uczestniczyć w tworzeniu projektów. Wesprzyj zespół w efektywności procesów, a zaowocuje to pożytkiem dla całej firmy.

Czy można zatem nauczyć się facylitacji?

Facylitacji można (w przypadku liderów – nawet trzeba) się uczyć i rozwijać tą kompetencję. Należy pamiętać, iż bycie dobrym facylitatorem to zarówno umiejętność, jak i sztuka. Możemy nauczyć się sprawdzonych technik i ćwiczyć je warsztatowo, a później już na “żywym organizmie” jakim jest nasz zespół. Tak jak sztuki prezentacji, tak i facylitacji możemy się nauczyć, lecz trzeba mieć na uwadze, iż niektórzy mają większe predyspozycje, a niektórzy mniejsze, dlatego też jedni potrzebują dłuższego warsztatu, drudzy krótszego. Nie należy się zniechęcać, trzeba ćwiczyć pod okiem specjalistów, kolegów i dążyć do poziomu, na którym poczujemy się swobodnie w roli facylitatora. W procesie nauki i rozwoju umiejętności facylitacji niezwykle ważny jest konstruktywny feedback, o którym opublikowaliśmy oddzielny artykuł.

Rozwijaj swoje kompetencje dzięki szkoleniom HILLWAY

W HILLWAY uczymy jak efektywnie wspierać oraz jak umiejętnie zarządzać zespołem dzięki odpowiednio przygotowanym programom szkoleń menedżerskich z zakresu przywództwa i zarządzania.

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje z zakresu facylitacji oraz zwiększyć efektywność pracy twojego zespołu?

Skontaktuj się z Nami! Chętnie doradzimy, podpowiemy, i zainspirujemy!

Szkolenia HILLWAY Programy szkoleniowe

 

 

Skip to content